Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie
Dariusz Kosiński

Teatra polskie. Historie

Wydawnictwo Naukowe PWN i Instytut Teatralny, Warszawa 2010Niezwykła książka prezentująca historię polskich działań przedstawieniowych od przełomu X i XI wieku do współczesności. Autor zgodnie z najnowszymi nurtami światowej teatrologii rozumie teatr performatywnie, jako wydarzenie społeczne, które zależy w takim samym stopniu od jego twórców, co od każdorazowo gromadzącej się publiczności. Przyjmując tak szeroką perspektywę, obejmuje oglądem nie tylko działalność stricte teatralną, ale również ceremonie, manifestacje, obchody rocznicowe, widowiska i rytuały. Pięć równoległych historii: o teatrze świąt, teatrze przemiany, teatrze władzy, teatrze narodowym oraz teatrze kulturalnego miasta tworzy ciekawą opowieść o kulturze polskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów widowiskowych.

Dariusz Kosiński został uhonorowany Nagrodą Znaku i Hestii im ks. Józefa Tischnera w 2011 r. w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”. Autor został wyróżniony, jak czytamy w uzasadnieniu jury pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego, za książkę „Teatra polskie. Historie” „w której wychodząc od dziejów polskiego teatru, ujawnia najgłębsze pokłady narodowego imaginarium. Brawurowo pokazuje polską tożsamość rozpiętą między świętem, ceremonią i społecznym protestem. Rzuca także światło na tygiel polskiej kultury XXI wieku”.

Nagroda im. ks. Józefa Tischnera ufundowana przez Miesięcznik Znak wraz z Ergo Hestią, przyznawana jest corocznie osobom, które wspinają się na te same granie – filozofii, myśli religijnej, zaangażowanej publicystyki i czynnej solidarności – które zdobywał ksiądz Tischner.