Renata M. Molinari, Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980
Renata M. Molinari

Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980

przekład Anna Górka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008

Spotkanie z Teatrem Laboratorium było dla mnie zawsze sprawdzianem: z nimi przeciw wielu, niekiedy przeciw sobie, przez nich do zrozumienia, do poznania.Szłam za nimi, szliśmy za nimi, ryzykując ukształtowane talenty, dumni z doświadczenia, które odczuwaliśmy jako elitarne, lecz także niezwykle pragmatyczne. Dzięki parateatrowi odkrywaliśmy nieznaną nam siłę, w którą wcześniej nigdy nie wierzyliśmy. (fragment książki)