Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską

Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską

Wstęp i redakcja: Zofia Dworakowska, opracowanie: Monika Blige
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014
Książka wydana z okazji 50-lecia Odin Teatret

Jedną z podstawowych nauk, jaką można wynieść z Odin Teatret, to niepodważalna zasada barteru – „nie ma nic za darmo”. Przyswoiwszy ustalenia Szkicu o darze członkowie tej społeczności teatralnej podważają zarówno możliwość bezinteresownego dawania, jak i możliwość bezinteresownego przyjmowania. Istnieje jedynie „obowiązek odpowiadania podarunkami na podarunki”. Niech więc nikt nie pomyli tej książki z prezentem jubileuszowym! Ona stanowi tylko ogniwo w długim cyklu świadczeń wzajemnych, o którym opowiada. Zamyka jedną wymianę i otwiera kolejną. Jest odpowiedzią na to, co ją poprzedziło, ale także oczekiwaniem na to, co nastąpi. (fragment Wstępu)