Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo
Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo

Traduzione e cura di Marina Fabbri. Prefazione di Eugenio Barba con una Postfazione di Franco Ruffini

Bulzoni Editore, Roma 2011

 

W numerze 4 „Performera” zamieściliśmy

przekład wstępu do książki autorstwa Eugenia Barby Kronika buntu

przekład posłowia autorstwa Franca Ruffiniego Książki Jerzego Grotowskiego

oraz omówienie książki – tekst Katarzyny Woźniak Z ziemi polskiej do włoskiej.

POLECONE EKSPRESEM

Wykłady o teatrze/Лекції про театр
Spalić dom. Rodowód reżysera
Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
OUP-2012-plakat
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo
Czym jest teatr?
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
Dwa teatry – dwa światy. Opowieści
Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku.  Część pierwsza: Kronika
Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku.  Część druga: Studia
Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat
Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
Jana Pilátová, Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie
Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1
Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2
Raptularz kijowski