Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo
Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo

Traduzione e cura di Marina Fabbri. Prefazione di Eugenio Barba con una Postfazione di Franco Ruffini

Bulzoni Editore, Roma 2011

 

W numerze 4 „Performera” zamieściliśmy

przekład wstępu do książki autorstwa Eugenia Barby Kronika buntu

przekład posłowia autorstwa Franca Ruffiniego Książki Jerzego Grotowskiego

oraz omówienie książki – tekst Katarzyny Woźniak Z ziemi polskiej do włoskiej.