2012:11:15
2014-04-07

POLECAMY

Performuj albo… Od dyscypliny do performansu

Jon McKenzie

Performuj albo… Od dyscypliny do performansu

przełożył i wstępem opatrzył Tomasz Kubikowski

Universitas, Kraków 2011

 

Niewiarygodnie mądra, prowokująca i ważna (Jannelle Reielt, University of California)

Nie dziwi fakt, że Performuj albo… McKenziego wywarło podobny wpływ jak Performatyka Schechnera – bardziej przy tym na profesorów, wykładowców czy doktorantów niż studentów […] Retoryczne rozigranie w pełni służy celom wywodu McKenziego, mądrze kontrastując z historyczną determinacją paradygmatów, o których mowa w pierwszej części książki (Baz Kershaw, „New Theatre Quarterly”

Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych

Jean-Marie Pradier

Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych

przełożyła Kinga Bierwiaczonek

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

 

Aktor. Animator twórczych procesów

Zbigniew Cynkutis

Aktor. Animator twórczych procesów

Wydział Aktorski PWSFTviT, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej

Łódź 2012

 

The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akr

Magda Romanska

The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akropolis” and „Dead Class”

with a Foreword by Kathleen Cioffi

Anthem Press, London – New Jork – Delhi 2012

 

„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112  Grudzień 2012

„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112 Grudzień 2012

W numerze m.in.:

GROTOWSKI

Agata Adamiecka-Sitek: Grotowski, kobiety i homoseksualiści

Autorka analizuje spektakl Jerzego Grotowskiego Apocalypsis cum figuris (Teatr Laboratorium we Wrocławiu, prem. I wersji: 19 VII 1968) w kontekście agonu płci. Wbrew kanonicznym interpretacjom, Adamiecka-Sitek przeprowadza analizę kobiecości i męskości w dziele Grotowskiego, unaoczniając swego rodzaju dramatyzację mizoginistycznego dyskursu psychoanalizy, a także męskiej homoseksualności i rodzaju erotyki mistycznej.

„Zeszyty Naukowe PWST”

„Zeszyty Naukowe PWST”

W numerze między innymi materiały ze współorganizowanej przez Państwową Szkołę Teatralną i Instytut Grotowskiego konferencji „Żywe słowo w teatrze" (20 X 2011):

Jecek Romanowski: Wprowadzenie

Grzegorz Godlewski: Tradycyjne źródła sztuki słowa żywego

Krzysztof Rutkowski: „Człowiek myśli całym ciałem". Działanie Adama Mickiewicza w świetle antropologii Gestu Marcela Jousse'a

Maria Prussak: Wyspiański – słowa żywe, słowa wykradzione

Dariusz Kosiński: Żywosłowie – zapomniane marzenia porzuconego patrona

W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości

Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera

W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo, Warszawa 2012

 

Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania

Erika Fischer-Lichte

Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania

przełożyli Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

 

W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera

W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera

pod redakcją Franka Raddatza

przełożyli Mateusz Mateusz Borowski i Małgorza Sugiera

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

 

Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza

Mirosław Kocur

Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

Wydanie dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przeznaczonych na badania naukowe

 

Raport dla El Greca

Nikos Kazantzakis

Raport dla El Greca

przełożył Tomasz Wierzbowski

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

 

Raport dla El Greca to ubrana w poetycką formę wyznania duchowa autobiogradia Nikosa Kazantzakisa (1883–1957), autora m.in. głośnych powieści Grek Zorba, Ostatnie kuszenie Chrystusa czy Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry.

Czym jest teatr?

Tadashi Suzuki

Czym jest teatr?

Przekład z języka japońskiego Anna Sambierska, wstęp i redakcja naukowa Henryk Lipszyc
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

Spalić dom. Rodowód reżysera

Eugenio Barba

Spalić dom. Rodowód reżysera

Przekład Anna Górka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław – Warszawa 2011

Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej

Jacques Lecoq

Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej

przełożyła Magdalena Hasiuk-Świerzbińska, konsultacja Katarzyna Regulska

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

 

„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea

Serge Ouaknine

„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium

przełożył Juliusz Tyszka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

Gdy przyjechałem do wrocławskiego Teatru Laboratorium w styczniu 1966 roku, Książę Niezłomny był dopiero co ukończony. Spektakl wyraźnie ewoluował, aż do swej ostatecznej formy. Przez długi czas jego wewnętrzna budowa i technika pozostawały mi obce. Po roku praktycznego stażu i obserwacji Grotowski poprosił mnie o odtworzenie scenariusza.

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Giuliano Campo with Zygmunt Molik

Routledge, London and New York 2010

Ludwik Flaszen, Grotowski & Company

Ludwik Flaszen

Grotowski & Company

translated by Andrzej Wojtasik with Paul Allain, edited with the assistance of Monika Blige and with a tribute by Eugenio Barba and an introduction by Paul Allain

Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010

Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201

Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010

Projekt graficzny Małgorzata Laszczak
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011