2013-11-15
2014-04-07

POLECAMY

Jerzy Grotowski, Teksty zebrane

Jerzy Grotowski

Teksty zebrane

Redakcja Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Agata Adamiecka Sitek, Igor Stokfiszewski
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012

Grotowski – narracje

Grotowski – narracje

Zespół redakcyjny: Agata Chałupnik, Zofia Dworakowska, Małgorzata Terlecka-Reksnis, Joanna Woźnicka

Wstęp i redakcja naukowa: Leszek Kolankiewicz

Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013

 

Ludwik Flaszen: Grotowski dla oczu świata był człowiekiem bardzo poważnym, raczej trudnym, zasadniczym. Natomiast w rozmowach ze mną był swobodniejszy i skłonny do autoironii. Myślę, że ja mu dobrze służyłem za piorunochron. Element ironii, niewidocznego, ukrytego humoru należał do jego alchemii twórczej.

Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, studium

Zbigniew Osiński

Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, studium

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

Jerzy Grotowski, jeden z najwybitniejszych artystów światowego teatru w XX wieku, był człowiekiem spotkań. Można powiedzieć, że jego droga w sztuce realizowała się poprzez spotkania z ludźmi. Książkę wypełniają notatki ze spotkań autora z Grotowskim, listy różnych osób do Zbigniewa Osińskiego, dotyczące Jerzego Grotowskiego, listy Grotowskiego do Osińskiego, a także studium Dzieło Jerzego Grotowskiego jako przedmiot badań, w którym autor podejmuje próbę swoistego podsumowania swojej przygody z twórczością Grotowskiego.

Polski teatr Zagłady

Grzegorz Nizołek

Polski teatr Zagłady

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Warszawa 2013

Polski teatr Zagłady to propozycja nowej perspektywy oglądu polskiego teatru. I zarazem pierwsza w Polsce monografia poświęcona problematyce teatru Zagłady.

The Unwritten Grotowski. Theory and Practice of the Encounter

Kris Salata

The Unwritten Grotowski. Theory and Practice of the Encounter

Routledge, London and New York 2013

Series: Routledge Advances in Theatre & Performance Studies

Teatro e parateatro come pratiche educative. Verso una pedagogia delle arti

A cura di Maria D’Ambrosio

Teatro e parateatro come pratiche educative. Verso una pedagogia delle arti

Liguori Edidtore, Napoli 2013

Grotowski, Woman and Contemporary Performance. Meetings with Remarkable Women

Virginie Magnat

Grotowski, Woman and Contemporary Performance. Meetings with Remarkable Women

Routledge, London and New York 2013

Series: Routledge Advances in Theatre & Performance Studies

 

Teatr w krainie utopii. Monte Verità, Mathildenhöhe, Hellerau, Goetheanum, Bauha

Małgorzata Leyko

Teatr w krainie utopii. Monte Verità, Mathildenhöhe, Hellerau, Goetheanum, Bauhaus

Wydawnictwo słowo obraz/terytoria

Gdańsk 2013

„Błędne Betlejem” Tadeusza Kantora

Marta Kufel

„Błędne Betlejem” Tadeusza Kantora

Księgarnia Akademicka, Kraków 2013

Błędne Betlejem można potraktować jako interpretację ostatniego etapu całokształtu działalności Tadeusza Kantora lub próbę opisu dynamiki uruchamianych przez Kantora w swoim Dziele wyobrażonych wzorców struktur obecności.

Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie

Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie

Pod redakcją Moniki Kwaśniewskiej i Grzegorza Niziołka

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

Aktor. Animator twórczych procesów

Zbigniew Cynkutis

Aktor. Animator twórczych procesów

Wydział Aktorski PWSFTviT, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej

Łódź 2012

 

Dwa teatry – dwa światy. Opowieści

Ireneusz Guszpit

Dwa teatry – dwa światy. Opowieści

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2012

Tom […] zawiera pochodzące z ostatnich kilku lat teksty Ireneusza Guszpita snute wokół dwóch zespołów: Reduty i Ośrodka Praktyk Teatralnych ‘Gardzienice’. Nie jest to jednak książka o teatrze. I nie chodzi o to, że żaden z dwóch zespołów, którym jest poświęcona, nie ma w swojej nazwie słowa „teatr”, ale o to przede wszystkim, że pisząc o nich, Ireneusz Guszpit pisze raczej o sobie i świecie, czy też – dokładniej – o sobie myślącym o świecie poprzez myślenie o teatrze”. (fragment wstępu Dariusza Kosińskiego)

Książe. Hamlet Juliusza Osterwy

Wanda Świątkowska

Książe. Hamlet Juliusza Osterwy

Księgarnia Akademicka, Kraków 2009

Raptularz kijowski

Juliusz Osterwa

Raptularz kijowski

wstęp i opracowanie Ireneusz Guszpit

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

Wykłady o teatrze/Лекції про театр

Wykłady o teatrze/Лекції про театр

wstęp Dariusz Kosiński, redakcja naukowa Wanda Świątkowska, Hanna Wesełowska

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Centrum im. Łesia Kurbasa, Kijów-Wrocław 2010

Publikacja jest efektem współpracy Centrum Łesia Kurbasa w Kijowie i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. W ramach projektu _PolskaKulturaUkraina_, zrealizowanego w 2010 roku, w Kijowie odbył się cykl wykładów na temat współczesnego teatru polskiego (wrzesień-październik), natomiast we Wrocławiu została zorganizowana jednodniowa sesja dotycząca teatru ukraińskiego (29 listopada).

Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania

Erika Fischer-Lichte

Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania

przełożyli Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

 

W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera

W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera

pod redakcją Franka Raddatza

przełożyli Mateusz Mateusz Borowski i Małgorza Sugiera

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

 

Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza

Mirosław Kocur

Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

Wydanie dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przeznaczonych na badania naukowe

 

Czym jest teatr?

Tadashi Suzuki

Czym jest teatr?

Przekład z języka japońskiego Anna Sambierska, wstęp i redakcja naukowa Henryk Lipszyc
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

L’anthropologie théâtrale selon Jerzy Grotowski

L’anthropologie théâtrale selon Jerzy Grotowski

Sous la direction de Jarosław Fret et Michel Masłowski

Édition de l’Amandier, 2013

„Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki

Bogna Paprocka-Podlasiak

„Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012

Ludwik Flaszen, Grotowski & Company

Ludwik Flaszen

Grotowski & Company

translated by Andrzej Wojtasik with Paul Allain, edited with the assistance of Monika Blige and with a tribute by Eugenio Barba and an introduction by Paul Allain

Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Giuliano Campo with Zygmunt Molik

Routledge, London and New York 2010