2011-03-27
2014-04-07

POLECAMY

Książę Niezłomny

Pedro Calderón de la Barca/Juliusz Słowacki

El príncipe constante-Książę Niezłomny

wstęp i opracowanie Beata Baczyńska
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009

Książę Niezłomny (Z Calderona de la Barca). Tragedia we trzech częściach Juliusza Słowackiego – przekład siedemnastowiecznego hiszpańskiego dramatu i arcydzieło polskiego romantyzmu – to utwór wyjątkowy, który dzięki Teatrowi Laboratorium stał się źródłem jednego z ważniejszych wydarzeń w historii teatru światowego XX wieku.

Alina Obidniak, Pola energii

Alina Obidniak

Pola energii. Wspomnienia i rozmowy. Dodatek: Listy Jerzego Grotowskiego do Aliny Obidniak (2 kwietnia 1956 – 12 lutego 1995)

wstęp Janusz Degler

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010

Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje

Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje

pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010

Związki między Słowackim i Grotowskim są głębsze i istotniejsze niż tylko fakt, że drugi sięgał po teksty pierwszego. Z pewnością obu łączy przecież niezwykła dynamika postawy twórczej, obejmującej i „życie”, i „sztukę”.

Peter Brook, With Grotowski. Theatre is Just a Form

Peter Brook

With Grotowski. Theatre is Just a Form

edited by Georges Banu and Grzegorz Ziółkowski with Paul Allain

Renata M. Molinari, Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980

Renata M. Molinari

Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980

przekład Anna Górka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008

Spotkanie z Teatrem Laboratorium było dla mnie zawsze sprawdzianem: z nimi przeciw wielu, niekiedy przeciw sobie, przez nich do zrozumienia, do poznania.

Grotowski powtórzony

Grotowski powtórzony

wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009; we współpracy z Instytutem Grotowskiego

Grzegorz Ziółkowski, Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (

Grzegorz Ziółkowski

Guślarz i eremita

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Postrzegam twórczość Jerzego Grotowskiego w jej kolejnych odsłonach – Teatr Źródeł, Dramat Obiektywny i sztuka jako wehikuł – jako przemianę w działanie nostalgii za świetlistą nieskazitelnością, do której po urodzeniu (czytaj: wcieleniu) nie mamy już dostępu, gdyż oddziela nas od niej zasłona iluzji i zapomnienia.

James Slowiak; Jairo Cuesta, Jerzy Grotowski

James Slowiak, Jairo Cuesta

Jerzy Grotowski

przekład Koryna Dylewska, redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu

Jerzy Grotowski

Ku teatrowi ubogiemu

Opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przekład z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo

Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium

Pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Grotowski – Cieślak. Spojrzenia

Grotowski – Cieślak. Spojrzenia

redakcja i wstęp Małgorzata Leyko, Ryszard Michalski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Kalisz 2010

Peter Brook, Avec Grotowski

Peter Brook

Avec Grotowski

Préface de Georges Banu

Actes Sud – Papiers 2009

Dariusz Kosiński, Grotowski. Przewodnik

Dariusz Kosiński

Grotowski. Przewodnik

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009

Tadeusz Burzyński, Mój Grotowski

Tadeusz Burzyński

Mój Grotowski

Wybór i opracowanie Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006

Le theatre en Pologne/The theatre in Poland

Le theatre en Pologne/The theatre in Poland

2008 no. 3-4, Juillet – Décembre 2008

Editorial committee: Edward Krasiński, Janusz Krasiński, Aleksandra Rembowska, Małgorzata Semil, Elżbieta Wysińska.

Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie

Dariusz Kosiński

Teatra polskie. Historie

Wydawnictwo Naukowe PWN i Instytut Teatralny, Warszawa 2010

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2

Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2

tom 2

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1

Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1

tom 1, wydanie 2 zmienione

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Ludwik Flaszen, Grotowski & Company

Ludwik Flaszen

Grotowski & Company

translated by Andrzej Wojtasik with Paul Allain, edited with the assistance of Monika Blige and with a tribute by Eugenio Barba and an introduction by Paul Allain

Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010

La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat

La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al parateatro

A cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, traduzione dal polacco di Marina Fabbri
Bulzoni Editore, Roma 2010

Jana Pilátová, Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie

Jana Pilátová

Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie

Instytut Umění – Divadelní Ústav, Praha 2009; we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Giuliano Campo with Zygmunt Molik

Routledge, London and New York 2010