2011-03-27
2014-04-07
Masoud Najafi Ardabili

Kontrowersje wokół Grotowskiego w Iranie

Źródła

 

ŹRÓDŁA BEZPOŚREDNIE

Wywiady

Szirin Bozorgmehr – wywiad przeprowadzony przez autora 6 grudnia 2009 roku w Teheranie

Karim Modżtahedi – wywiad przeprowadzony przez autora 19 stycznia 2010 roku w Teheranie

Dawud Raszidi – wywiad przeprowadzony przez autora 20 stycznia 2010 roku w Teheranie

Pari Saberi – wywiad przeprowadzony przez autora 16 stycznia 2010 roku w Teheranie

Bahram Szamohammadlu – wywiad przeprowadzony przez autora 26 grudnia 2009 roku w Teheranie

Teksty

„Ajandegan”, dziennik, wrzesień 1969

„Talasz”, periodyk, lato 1349 [1970], b.n., Teheran

M. Arzineżad: Reportaż-e madżalle az Dżaszn-e Honarha-je Sziraz (czyli: „Reportaż czasopisma z Sziraskiego Święta Sztuk”), [w:] „Sepid-o-Sijah”, tygodnik, 1970 nr 883, z dnia 8 sierpnia.

[Farah Diba]: Pajam-e Farah Pahlawi szahbanu-je Iran (czyli: „Orędzie szachini Iranu, Farah Pahlawi”), Zarząd Główny Organizacji Święta Sztuk, z okazji otwarcia pierwszego Festiwalu Sztuk, sierpień-wrzesień 1967, [w:] Katalog-e Nohomin Bachsz-e Honarha-je Sziraz, 1354 [1976]

Ferejdun Gilani: Lahzeha-je kutah, andiszeha-je boland. Madżmu’e-je gofteguha (czyli: „Krótkie chwile, długie myśli. Zbiór wywiadów”), Enteszarat-e Asatir, Maszhad 1349 (1970)

[Reza Qotbi]: Pajam-e mohandes Reza Qotbi, modir-e ‘amel-e Sazeman-e Dżaszn-e Honarha (czyli: „Orędzie inż. Rezy Qotbiego, dyrektora wykonawczego Organizacji Święta Sztuk”), z okazji otwarcia pierwszego Festiwalu Sztuk, sierpień-wrzesień 1967, [w:] Katalog-e Nohomin Bachsz-e Honarha-je Sziraz, 1354 [1976]

Sa’id Soltanpur: Nu’i az honar, nu’i az andisze (czyli: „Pewien rodzaj sztuki, pewien rodzaj myśli”), druk offsetowy, Teheran 1348-1349 [1969-1970], 51 s.

 

ŹRÓDŁA POŚREDNIE

Esfehani Setare Chorramzade: Kargah-e namajesz az aqaz ta pajan (czyli: „Warsztat Przedstawień od początku do końca”), Naszr-e Afraz, Teheran 1387 [2008], 743 s.

Farah Diba: Kohan dijara. Chaterat, (wersja polska: Z miłości do mojego króla. Wspomnienia, Kraków 2004), tłumacz nieznany, Paris 2003, 435 s.

Estiwen Kinzer [Stephen Kinzer]: Hama-je mardan-e szach (perski przekład książki All the shah’s men), przełożył Reza Baliq, wyd. elektroniczne, [s.n.] 1384 [2005], 209 s.

‘Abbas Milani: Mo’amma-je Howejda (perski przekład książki The Persian Sphinx), wyd. 5, Naszr-e Achtaran, Teheran 1384 [2005], 575 s.

Mohammad Reza Pahlawi: Pasoch be tarich (perski przekład książki Réponse à l’historie), przełożył Hosejn Abutorabian, wyd. nakładem tłumacza, Teheran 1377 [1998], 462 s.

Szahbanu wa man (czyli: „Szachini i ja”), film w reż. Nahid Sarwestani, Szwecja 2008.

Sziraskie Święto Sztuk, katalogi z lat 1967-1977, Enteszarat-e Dżaszn-e Honarha-je Sziraz, Teheran

Linki internetowe – teksty

Solur Ali-Mohammadi: Rawajati digar az dastgiri-je sza’er-e mobarez (czyli: Inna wersja aresztowania walczącego poety), miesięcznik „Arasz”, nr 84, Francja:

http://www.arashmag.com/content/view/305/50

M. Asi: Biografia Sa’ida Soltanpura, [w:] „Naszrije-je Kargar-e Sosialist”, nr 54, czerwiec lipiec 1377 [1998]:

http://www.iwsn.org/aashr/1/asn/pur/0.pdf

Farah Diba, oficjalna strona internetowa:

http://www.farahpahlavi.org

„Dżarajanha-je adabi-je qabl az enqelab-e pandżah-o-haft” (czyli: Prądy literackie przed rewolucją ’57 [1979] r.), nr 28:

http://www.3panj.org/article.aspx?id=773

Jek sargozaszt. Aqa-je Sa’id-e Soltanpur, czasopismo „Omid”:

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case-35843.php

Nilufar Kasri: Aszenaii wa ezdewadż-e Farah Diba wa Mohammad Reza Pahlawi (czyli: Spotkanie i ślub Farah Diby i Mohammada Rezy Pahlawiego”):

http://www.iichs.org/index.asp?id=64&doc_cat=1

Konstytucja Republiki Islamskiej Iranu, fragm.:

http://www.president.ir/fa/president/functions/index.htm

Dżamszid Malekpur: Czehreha-je Sa’id-e Solanpur (czyli: Twarze Sa’ida Soltanpura):

http://www.chehreh.net/2008/11/post-89.html

Fateme Mo’ezzi: Życiorys Rezy Qotbiego:

http://www.iichs.org/index.asp?id=193&doc_cat=7

„Naszr-e Digaran”, wydanie specjalne poświęcone Sa’idowi Soltanpurowi, nr 37, rocznik IV, czerwiec-lipiec 1364 [1985] (jest to czasopismo studentów popierających Organizacji Partyzantów Fedainów Ludowych Iranu poza granicami kraju):

http://xalvat.com/Nashr-eDigaran/551-600/600.Soltanpour2.pdf

O strażnikach rewolucji islamskiej:

http://www.irdc.ir/fa/calendar/19/default.aspx

Farroch Qaffari, sylwetka reżysera:

http://www.ketabnews.com/detail-3115-fa-1.html

F. Qazan: Sa’id Soltanpur sza’er-e enqelab (czyli: Sa’id Soltanpur, poeta rewolucji):

http://www.etehadefedaian.org/archive/yaran/soltanpoor.pdf

Sa’id Soltanpur sza’er-e enqelab, czasopismo „Hafte” bez numeru:

http://www.rawij.com/farsi/pdf/Soltanpur.pdf

Arżang Sepami: Jadbud-e e’damszodegan-e sal-e 1360 (czyli: Pamięci straconych w 1981 roku), miesiąc chordad 1386 [maj-czerwiec 2007]:

http://www.kare-online.org/didgah/didgah-1/saf37-a.htm

Kejwan Soltani: E’dam-e Sa’id-e Soltanpur. Dżenajati dar gozaszt-e zaman (czyli: Egzekuja Sa’ida Soltanpura. Przestępstwo na tle upływu lat):

http://www.etehadefedaian.org/archive/yaran/Soltanpor.pdf

Sa’id Soltanpur: Pisma zebrane:

http://entesharate-iran.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=74&mosmsg=You+are+trying+to+access+from+a+non-authorized+domain.+%28www.google.com%29

Stowarzyszenie Pisarzy Irańskich, Kanun-e Newisandegan-e Iran: Odezwa z okazji 28. rocznicy śmierci Sa’ida Soltanpura, sobota, 16 chordada 1388 [6 czerwca 2009]:

http://www.bidaran.net/spip.php?article235

Hasan Tufanian: Naqsz-e Qotbi wa telewizjon dar enqelab. Chaterat (czyli: Rola Qotbiego i telewizji w rewolucji. Wspomnienia):

http://khaandaniha.com/text/2531

Jusof Zarkar: Sijahkal, qijam wa dżombesz-e achir (czyli: Sijahkal, powstanie i ostatni zryw; przemówienie), 6 lutego 2010:

http://19bahman.net/monasebat-ha/Sokhanraniye_Refigh_Yousef_Dar_Holand.htm

Linki internetowe – filmy

Sylwetka reżysera Farrocha Qaffariego:

http://www.youtube.com/watch?v=wzXmAUkafds

Wywiady Farah Diby dla BBC w języku perskim:

http://www.youtube.com/watch?v=k6xqcJI7y5Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wOAk9oO19Zs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ArV-36NEmv0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TjhfAPj8aR0&feature=related

Wywiad Farah Diby dla Voice of America (w języku perskim):

http://www.youtube.com/watch?v=yLSou2ZgSTk