2017-10-16
2017-10-06

POLECAMY

Czym jest teatr?

Tadashi Suzuki

Czym jest teatr?

Przekład z języka japońskiego Anna Sambierska, wstęp i redakcja naukowa Henryk Lipszyc
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012

Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru

Eugenio Barba

Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru

Przełożyli Leszek Kolankiewicz i Dagmara Wiergowska-Janke
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Spalić dom. Rodowód reżysera

Eugenio Barba

Spalić dom. Rodowód reżysera

Przekład Anna Górka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław – Warszawa 2011

Dorota Semenowicz To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello Sanz

Dorota Semenowicz

To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello Sanzio

Korporacja Ha!art, Kraków 2013

 Heiner Goebbels, Przeciw Gesamtkunstwerk

Heiner Goebbels

Przeciw Gesamtkunstwerk

Przedmowa: Lukáš Jiřička, przekład: Anna R. Burzyńska, Sławomir Wojciechowski, Joanna Derdowska
Korporacja Ha!art, Kraków 2015

Jean Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta

Jean Duvignaud

Dar z niczego. O antropologii święta

Przekład Łada Jurasz-Dudzik, posłowie do wydania polskiego Leszek Kolankiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

Judith Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń

Judith Butler

Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń

Przekład Joanna Bednarek
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017

Performatyka. Terytoria

Performatyka. Terytoria

Redakcja Ewa Bal, Dariusz Kosiński
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii

Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii

Redakcja Magdalena Hasiuk i Elżbieta Kołdrzak
Wydawnictwo Primum Verbum, Łodź 2017

Krzysztof Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei

Krzysztof Czyżewski

Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei

Wydawnictwo „Pogranicze”, Sejny – Krasnogruda 2017

Magdalena Hasiuk, Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców

Magdalena Hasiuk

Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016

Leszek Kolankiewicz, Samba z bogami. Opowieść antropologiczna

Leszek Kolankiewicz

Samba z bogami. Opowieść antropologiczna

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016

Catharine Christof, Rethinking Religion in the Theatre of Grotowski

Catharine Christof

Rethinking Religion in the Theatre of Grotowski

Routledge Taylor & Francis Group, London – New York 2017