„Kultura Współczesna”: Kulturowe przedstawienia sportu, nr 1/2017

„Kultura Współczesna”: Kulturowe przedstawienia sportu

Numer 1/2017

Tematem numeru są kulturowe przedstawienia sportu. Nie były one, jak dotąd, przedmiotem wielu badań kulturowych i społecznych. Prof. Iwona Kurz i Piotr Kubkowski napisali we wstępie: „Oglądając przedstawienia sportowe, podobnie jak inne formy przedstawień, oglądamy samych siebie. Dyscypliny traktowane jako narodowe, styl gry czy walki, sposób wyrażania emocji – wszystko to jest wynikiem kontekstu kulturowego i historycznego”.