Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne ich miejsce we współczesnym życi

Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski

Redakcja Dariusz Kosiński
Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin 2016

Na pierwszy rzut oka może wydać się dziwne, że festiwalom poświęcono trwającą dwa i pół dnia sesję oraz książkę. Jest wszak w polskim życiu teatralnym wiele zjawisk domagających się być może pilniejszego omówienia, wiele tematów wzbudzających gorętsze dyskusje lub czekających na głębsze omówienie. Pozwalam sobie sądzić, że sukcesem szczecińskiej konferencji i będącej jej efektem książki jest udowodnienie, że festiwale teatralne nie są tylko odświętnym dodatkiem do teatralnej codzienności, zaburzającą jej rytm atrakcyjną, acz jednak – anomalią. Tworząc program konferencji wychodziliśmy z założenia, że jest wprost przeciwnie – że festiwale przez swoją wielość, różnorodność i szczególne znaczenie przestały być czymś wyjątkowym i specjalnym, lecz stały się niemal codziennością. Przestały być w polskim życiu teatralnym wyjątkiem, a stały się tego życia oczywistą i powszechną formą, wprowadzającą w jego obręb ważne zmiany, które domagają się namysłu, także krytycznego. Temu namysłowi poświęcone są teksty składające się na niniejszą książkę. Nie rości sobie ona prawa do bycia monografią polskich festiwali teatralnych, choć na jej kartach omawiane są właściwie wszystkie liczące się wydarzenia tego typu. Jej podstawowym celem jest zaprezentowanie różnorodnych sposobów myślenia o festiwalach teatralnych nie tylko w nadziei zainspirowania bardziej precyzyjnej i głębszej refleksji badawczej, lecz także – wyciągnięcia praktycznych wniosków z diagnoz i tez formułowanych przez poszczególne autorki i autorów, z których większość jest na różne sposoby związana z ruchem festiwalowym. W istocie chodzi nam wszystkim o to, by zdać sobie sprawę z wpływu, jaki festiwale teatralne mają na polskie życie kulturalne i w sposób bardziej świadomy (także świadomy „błędów i wypaczeń”) uprawiać to ważne i potencjalnie wciąż żyzne pole.

Dariusz Kosiński: Wprowadzenie w pola napięć (fragment)

POLECONE EKSPRESEM

Czym jest teatr?
Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru
Spalić dom. Rodowód reżysera
Dorota Semenowicz To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello Sanz
 Heiner Goebbels, Przeciw Gesamtkunstwerk
Gazeta Teatralna „Didaskalia” nr 135/2016
Gazeta Teatralna „Didaskalia” nr 137/2017
Gli spettacoli di Odino. La storia di Eugenio Barba e dell’Odin Teatret
Jean Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta
Judith Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń
Performatyka. Terytoria
Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne ich miejsce we współczesnym życi
„Kultura Współczesna”: Kulturowe przedstawienia sportu, nr 1/2017
Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Krzysztof Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei
Magdalena Hasiuk, Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców
Leszek Kolankiewicz, Samba z bogami. Opowieść antropologiczna
Catharine Christof, Rethinking Religion in the Theatre of Grotowski