Jean Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta
Jean Duvignaud

Dar z niczego. O antropologii święta

Przekład Łada Jurasz-Dudzik, posłowie do wydania polskiego Leszek Kolankiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

Książka jednego z najważniejszych socjologów naszej epoki zajmuje się zjawiskiem święta jako wyłomu w czasie, oderwania od banalności dnia codziennego. Na tym tle autor umieszcza swą oryginalną teorię daru jako stanu wewnętrznie upragnionego. Dar ten jest darem z samego siebie, „darem z niczego”, oferowanym przez ludzi, którzy nic albo prawie nic nie posiadają. Ujmując zjawiska religijne i społeczne w kategoriach daru, podręcznik Duvignaud dostarczy bogatego materiału teoretycznego studentom etnologii, antropologii i kulturoznawstwa. Ponadto będzie stanowić lekturę uzupełniającą dla adeptów socjologii, wiedzy o teatrze i religioznawstwa.

POLECONE EKSPRESEM

Czym jest teatr?
Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru
Spalić dom. Rodowód reżysera
Dorota Semenowicz To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello Sanz
 Heiner Goebbels, Przeciw Gesamtkunstwerk
Gazeta Teatralna „Didaskalia” nr 135/2016
Gazeta Teatralna „Didaskalia” nr 137/2017
Gli spettacoli di Odino. La storia di Eugenio Barba e dell’Odin Teatret
Jean Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta
Judith Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń
Performatyka. Terytoria
Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne ich miejsce we współczesnym życi
„Kultura Współczesna”: Kulturowe przedstawienia sportu, nr 1/2017
Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Krzysztof Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei
Magdalena Hasiuk, Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców
Leszek Kolankiewicz, Samba z bogami. Opowieść antropologiczna
Catharine Christof, Rethinking Religion in the Theatre of Grotowski