Jean Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta
Jean Duvignaud

Dar z niczego. O antropologii święta

Przekład Łada Jurasz-Dudzik, posłowie do wydania polskiego Leszek Kolankiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

Książka jednego z najważniejszych socjologów naszej epoki zajmuje się zjawiskiem święta jako wyłomu w czasie, oderwania od banalności dnia codziennego. Na tym tle autor umieszcza swą oryginalną teorię daru jako stanu wewnętrznie upragnionego. Dar ten jest darem z samego siebie, „darem z niczego”, oferowanym przez ludzi, którzy nic albo prawie nic nie posiadają. Ujmując zjawiska religijne i społeczne w kategoriach daru, podręcznik Duvignaud dostarczy bogatego materiału teoretycznego studentom etnologii, antropologii i kulturoznawstwa. Ponadto będzie stanowić lekturę uzupełniającą dla adeptów socjologii, wiedzy o teatrze i religioznawstwa.