Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii

Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii

Redakcja Magdalena Hasiuk i Elżbieta Kołdrzak
Wydawnictwo Primum Verbum, Łodź 2017

Siłą tomu pozostaje wielotematyczność wsparta różnorodnością ujęć – tak punktów widzenia, jak metodologii. Łączy ona podejście wyraźnie koncepcyjne z prezentacyjnym, interpretacyjne z przeglądowym, zestawia obok siebie pola badawcze teatrologii, antropologii, socjologii ze sztuką fotograficznego obrazu.
Dobrochna Ratajczakowa