Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii

Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii

Redakcja Magdalena Hasiuk i Elżbieta Kołdrzak
Wydawnictwo Primum Verbum, Łodź 2017

Siłą tomu pozostaje wielotematyczność wsparta różnorodnością ujęć – tak punktów widzenia, jak metodologii. Łączy ona podejście wyraźnie koncepcyjne z prezentacyjnym, interpretacyjne z przeglądowym, zestawia obok siebie pola badawcze teatrologii, antropologii, socjologii ze sztuką fotograficznego obrazu.
Dobrochna Ratajczakowa

POLECONE EKSPRESEM

Czym jest teatr?
Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru
Spalić dom. Rodowód reżysera
Dorota Semenowicz To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello Sanz
 Heiner Goebbels, Przeciw Gesamtkunstwerk
Gazeta Teatralna „Didaskalia” nr 135/2016
Gazeta Teatralna „Didaskalia” nr 137/2017
Gli spettacoli di Odino. La storia di Eugenio Barba e dell’Odin Teatret
Jean Duvignaud, Dar z niczego. O antropologii święta
Judith Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń
Performatyka. Terytoria
Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne ich miejsce we współczesnym życi
„Kultura Współczesna”: Kulturowe przedstawienia sportu, nr 1/2017
Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Krzysztof Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei
Magdalena Hasiuk, Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców
Leszek Kolankiewicz, Samba z bogami. Opowieść antropologiczna
Catharine Christof, Rethinking Religion in the Theatre of Grotowski