2015-06-19
2015-06-16

POLECAMY

Dariusz Kosiński, Grotowski. Profanacje

Dariusz Kosiński

Grotowski. Profanacje

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015

Widząc zasadniczą odmienność myślenia i praktyki Grotowskiego, proponuję jego stosunek do mitów i świętych polskich figur widzieć jako akty profanacji, w rozumieniu zaproponowanym przez Giorgia Agambena.

Peter Brook, Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą

Peter Brook

Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą

Książka wydana z okazji 90. urodzin artysty
Redakcja: Paul Allain, Georges Banu, Grzegorz Ziółkowski
Opracowanie: Grzegorz Ziółkowski
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015

 

Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje

Ludwik Flaszen

Grotowski & Company. Źródła i wariacje

Wstęp Eugenio Barba, redakcja Monika Blige
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014

Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską

Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską

Wstęp i redakcja: Zofia Dworakowska, opracowanie: Monika Blige
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014
Książka wydana z okazji 50-lecia Odin Teatret

Jedną z podstawowych nauk, jaką można wynieść z Odin Teatret, to niepodważalna zasada barteru – „nie ma nic za darmo”.

Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu

Georges Banu

Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu

Przełożył Maciej Kaziński
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2013

Ta książka opowiada o drodze. O drodze, jaką przebył Peter Brook w teatrze Bouffes du Nord, od Tymona Ateńczyka do Hamleta.

Zbigniew Osiński, Jerzy Grotowski’s Journeys to the East

Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski’s Journeys to the East

Translated by Andrzej Wojtasik and Kris Salata, Icarus Publishing Enterprise [IJG1] and Routledge, 2014

Jerzy Grotowski’s Journeys to the East is an unusual collection of facts, quotations, and commentaries documenting the real and metaphorical journeys of the Polish theatre director and 'teacher of performers’ into a geographical and cultural dimension which we used to and still call the Orient.

Jerzy Grotowski, Teksty zebrane

Jerzy Grotowski

Teksty zebrane

Redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa 2012
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Po wielu latach starań i przygotowań trafia do Czytelników liczący ponad tysiąc stron tom zawierający Teksty zebrane Jerzego Grotowskiego.

Franco Ruffini, Theatre and Boxing: The Actor Who Flies

Franco Ruffini

Theatre and Boxing: The Actor Who Flies

Translated by Paul Warrington, Icarus Publishing Enterprise [IJG1] and Routledge, 2014

This book tells the story of a revolution in the work of the actor during the early and mid-20th century, a period in which the focus of theatrical interest shifted from the emotions to the body.

Grotowski – narracje

Grotowski – narracje

Zespół redakcyjny: Agata Chałupnik, Zofia Dworakowska, Małgorzata Terlecka-Reksnis, Joanna Woźnicka
Wstęp i redakcja naukowa: Leszek Kolankiewicz
Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013

Ludwik Flaszen: Grotowski dla oczu świata był człowiekiem bardzo poważnym, raczej trudnym, zasadniczym. Natomiast w rozmowach ze mną był swobodniejszy i skłonny do autoironii. Myślę, że ja mu dobrze służyłem za piorunochron. Element ironii, niewidocznego, ukrytego humoru należał do jego alchemii twórczej.

Spalić dom. Rodowód reżysera

Eugenio Barba

Spalić dom. Rodowód reżysera

Przekład Anna Górka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław – Warszawa 2011

„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea

Serge Ouaknine

„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium

przełożył Juliusz Tyszka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

Gdy przyjechałem do wrocławskiego Teatru Laboratorium w styczniu 1966 roku, Książę Niezłomny był dopiero co ukończony. Spektakl wyraźnie ewoluował, aż do swej ostatecznej formy. Przez długi czas jego wewnętrzna budowa i technika pozostawały mi obce. Po roku praktycznego stażu i obserwacji Grotowski poprosił mnie o odtworzenie scenariusza.

Ludwik Flaszen, Grotowski & Company

Ludwik Flaszen

Grotowski & Company

translated by Andrzej Wojtasik with Paul Allain, edited with the assistance of Monika Blige and with a tribute by Eugenio Barba and an introduction by Paul Allain

Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010

Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje

Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje

pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010

Związki między Słowackim i Grotowskim są głębsze i istotniejsze niż tylko fakt, że drugi sięgał po teksty pierwszego. Z pewnością obu łączy przecież niezwykła dynamika postawy twórczej, obejmującej i „życie”, i „sztukę”.

Książę Niezłomny

Pedro Calderón de la Barca/Juliusz Słowacki

El príncipe constante-Książę Niezłomny

wstęp i opracowanie Beata Baczyńska
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009

Książę Niezłomny (Z Calderona de la Barca). Tragedia we trzech częściach Juliusza Słowackiego – przekład siedemnastowiecznego hiszpańskiego dramatu i arcydzieło polskiego romantyzmu – to utwór wyjątkowy, który dzięki Teatrowi Laboratorium stał się źródłem jednego z ważniejszych wydarzeń w historii teatru światowego XX wieku.

Dariusz Kosiński, Grotowski. Przewodnik

Dariusz Kosiński

Grotowski. Przewodnik

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009

Renata M. Molinari, Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980

Renata M. Molinari

Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980

przekład Anna Górka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008

Spotkanie z Teatrem Laboratorium było dla mnie zawsze sprawdzianem: z nimi przeciw wielu, niekiedy przeciw sobie, przez nich do zrozumienia, do poznania.

Katarzyna Osińska, Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru?

Katarzyna Osińska

Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru?

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008

Spektakle Wachtangowa wywoływały opór i zaskoczenie. Jednak na zawsze pozostaną one ironicznym i mądrym dowodem na to, że prawdziwa sztuka nie zna szkoły, że jest ona i romantyczna, i futurystyczna, i naturalistyczna, i lewicowa, i prawicowa, że absolutnie nigdy nie bywa aktualna i że zawsze wchodzi w relację ze współczesnością, że opiera się na fundamentach warsztatu i że potrafi rozkwitać emanującą ze sceny szczerością.

Pawieł Antokolski: Pamięci nauczyciela (1922)

Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu

Jerzy Grotowski

Ku teatrowi ubogiemu

Opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przekład z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Grzegorz Ziółkowski, Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (

Grzegorz Ziółkowski

Guślarz i eremita

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Postrzegam twórczość Jerzego Grotowskiego w jej kolejnych odsłonach – Teatr Źródeł, Dramat Obiektywny i sztuka jako wehikuł – jako przemianę w działanie nostalgii za świetlistą nieskazitelnością, do której po urodzeniu (czytaj: wcieleniu) nie mamy już dostępu, gdyż oddziela nas od niej zasłona iluzji i zapomnienia.

Richard Schechner, Performatyka. Wstęp

Richard Schechner

Performatyka. Wstęp

Przekład: Tomasz Kubikowski. Redakcja przekładu: Marcin Rochowski
Ścieżka teatru i kultury – seria pod redakcją Moniki Blige i Grzegorza Ziółkowskiego
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006

Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii tea

Eugenio Barba, Nicola Savarese

Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru

Przełożyli: Jarosław Fret, Grzegorz Godlewski, Anna Górka, Grzegorz Janikowski, Agnieszka Jelewska-Michaś, Iwona Kurz, Marta Steiner, Grzegorz Ziółkowski. Redakcja wydania polskiego: Leszek Kolankiewicz

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005