2015-06-19
2018-07-05

Kronika Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

1990

1 stycznia

Oficjalne rozpoczęcie działalności Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych. Ośrodek został utworzony na podstawie zarządzenia nr 59 Wojewody Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 1989 roku. Zadaniem Ośrodka jako placówki artystycznej o charakterze badawczym miało być nie tylko gromadzenie i systematyczne opracowanie działalności Jerzego Grotowskiego i jego zespołu, miało to być również miejsce otwarte na wszelkie eksperymenty i poszukiwania teatralne.

Dyrektorami Ośrodka zostają Zbigniew Osiński (Dyrektora Założyciel) oraz Alina Obidniak (Zastępca Dyrektora), która funkcję tę pełni do końca września 1990


15–18 marca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Kraków. Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego „Rotunda”

Prezentacja idei działalności Ośrodka przez Zbigniewa Osińskiego i filmów dokumentalnych przez Tadeusza Burzyńskiego – w ramach XV Krakowskich Reminiscencji Teatralnych


20 marca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Zielona Góra. Dom Kultury „Mrowisko”

Spotkanie z Tadeuszem Burzyńskim, połączone z pokazem filmów dokumentalnych. Impreza współorganizowana przez Ośrodek Sztuk Widowiskowych


2–8 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Leningrad, St. Petersburg, Rosja. Instytut Teatru, Muzyki i Kinematografii

 • Seminarium Zbigniewa Osińskiego, połączone z pokazem filmów archiwalnych (2–4 kwietnia). Sala koncertowa „Na Izmajłowskim”
 • Seminarium Zbigniewa Osińskiego, połączone z pokazem filmów dokumentalnych, zorganizowane przez Instytut Teatru, Muzyki i Kinematografii (5–8 kwietnia)

16–18 kwietnia

Zbigniew Osiński, Carla Pollastrelli, Anatolij Wasiljew, Krzysztof Mieszkowski, Alina Obidniak, Tadeusz Burzyński, Katarzyna Osińska z córką przed siedzibą Ośrodka w czasie wizyty Teatru Wasiljewa we Wrocławiu w kwietniu 1990, fot. Marek GrotowskiSpotkanie z Anatolijem Wasiljewem i jego zespołem w kwietniu 1990, fot. Marek Grotowski

Teatr Anatolija Wasiljewa

Tadeusz Burzyński: „Moskiewskie Studio A. Wasiliewa we Wrocławiu”, „Gazeta Robotnicza” 1990 nr 91, z 18 kwietnia , s. 8

 • Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora. Prezentacje spektaklu wg Pirandella, w wykonaniu Szkoły Sztuki Dramatycznej z Moskwy, w reżyserii Anatolija Wasiljewa
 • Sympozjum: „Teatr Wasiljewa wobec tradycji teatru i kultury rosyjskiej”

18–20 maja

Sympozjum „Mahabharata w kulturze Indii i Zachodu” w maju 1990, fot. Marek Grotowski

Sympozjum: „Mahabharata w kulturze Indii i Zachodu”

Tadeusz Burzyński: „«Mahabharata» w Ośrodku Grotowskiego”, „Gazeta Robotnicza” 1990 nr 117, z 21 maja, s. 2

 • Wystąpienia: Joanna Doroszewska, dr Joanna Sachse, prof. Hanna Wałkówska, prof. Maria Krzysztof Byrski, dr Artur Karp i Krzysztof Renik
 • Prezentacje filmów: Mahabharata Petera Brooka; Mahabharata – film telewizyjny w języku hindi
 • Wystąpienie Gurdipa Singha Bediego, ambasadora Republiki Indii w Polsce

28 maja

 • Promocja książki Jerzego Grotowskiego Teksty z lat 1965–1969. Wybór (Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze” Wrocław)
 • Relacja prof. Janusza Deglera z jego pobytu w Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski – Workcenter of Jerzy Grotowski (Pontedera, Włochy)

6–7 czerwca

Teatr Osobny Inki Dowlasz z Krakowa

 • Prezentacja Krajobrazu Harolda Pintera i Pieśni nad pieśniami, reżyseria: Inka Dowlasz
 • Spotkanie z zespołem

3–13 lipca

Staż prowadzony przez Renę Mirecką w Brzezince koło Oleśnicy


14 lipca

Spotkanie z Ireną Byrską (1902–1997)

 

 • Spotkanie z aktorką, reżyserką i pedagogiem, związaną (razem z mężem: Tadeuszem Byrskim, 1906–1987) głeboką przyjażnią z Grotowskim i Teatrem Laboratorium
 • Prezentacja filmu telewizyjnego Krzysztofa Domagalika i czworga studentów Wydziału Wiedzy o Teatrze warszwaskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza Racja teatru. Spotkanie z Ireną Byrską

8 września

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Cardiff, Wielka Brytania. The Centre for Performance Research

Wykład Zbigniewa Osińskiego The Tradition of Reduta in Grotowski (Tradycja Reduty u Grotowskiego) – w ramach międzynarodowej konferencji „Great Reckonings in Small Rooms? Visions for a New Theatre – the European Theatrical Laboratories in the 20th Century” (6–9 września). Konferencja zorganizowana przez Centre for Performance i Nordisk Teaterlaboratorium z Holstebro


25 września – 2 października

Warsztaty prowadzone przez Michelle Kokosowski (stoi w centrum) na przełomie września i października 1990, fot. Zbigniew Kozłowski

Warsztat Michelle Kokosowski

Warsztat zorganizowany przez Académie Expérimentale des Théâtres w Paryżu i Ośrodek Grotowskiego poprzedzony spotkaniem z Michelle Kokosowski

Tadeusz Burzyński: „Dynamit z Paryża”, „Gazeta Robotnicza” 1990 nr 41, z 12 października, s. 9


1 października

Ze stanowiska Zastępcy Dyrektora odchodzi Alina Obidniak. Od tego dnia do 31 maja 1991 (kiedy Dyrektorem Naczelnym zostaje Stanisław Krotoski), Zbigniew Osiński pełni samodzielnie funkcję Dyrektora Naczelnego i Artystycznego


6 października – 31 grudnia

Wernisaż wystawy szkiców i projektów Jerzego Gurawskiego, 6 października 1990. Na zdjęciu między innymi Jerzy Gurawski i Zbigniew Osiński, fot. Bruno Chojak

Jerzy Gurawski – doktor przestrzeni teatralnej”

 • Wystawa szkiców i projektów Jerzego Gurawskiego zorganizowana przez Oddział Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego w Katowicach i Ośrodek Grotowskiego
 • Spotkanie z Jerzym Gurawskim

15–20 października

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Moskwa, Rosja. Międzynarodowy Ośrodek K. S. Stanisławskiego

Międzynarodowe sympozjum „Stanislavski and Modern Actor’s Psychotechnic” (Stanisławski i psychotechnika współczesnego aktora), z wystąpieniem Zbigniewa Osińskiego Grotowski and Modern Theatre in Poland (Grotowski i nowy teatr w Polsce)


26–28 października

Sympozjum „Inspiracje antropozoficzne w teatrze XX wieku”

Międzynarodowe sympozjum prowadzone przez prof. Jerzego Prokopiuka

 • Wystąpienia: Maria Michajłowa, Tadeusz Doktór, Wojciech Dudzik, Tomasz Mazurkiewicz, Mariusz Orski, Jerzy Prokopiuk
 • Pokaz eurytmii i warsztat. Prowadzenie Reiner Fedtke (Szkoła Eurytmiczna, Berlin)
 • Pokaz ćwiczeń aktorskich wg metody Michaiła Czechowa, prowadzenie: Mariusz Orski

28 października

Semiotyka i założenia nowej teatrologii”

Wykład prof. Marca De Marinisa (Uniwersytet Macerata, Włochy).


7 grudnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Berlin, Niemcy. Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej

Spotkanie ze Zbigniewem Osińskim i prezentacja filmu „Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki…” O Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego, zrealizowanego przez Krzysztofa Domagalika


21–22 grudnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Warszawa. Kino „Tęcza”

Pokaz filmów dokumentalnych w ramach przeglądu filmowego „Teatr w kinie”, prowadzony przez Brunona Chojaka. Impreza zorganizowana przez Akademię Ruchu.