2015-06-19
2018-07-05

Kronika Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

1992

15–20 stycznia

Dni Tadeusza Kantora we Wrocławiu

Organizacja: Galeria „Foksal” w Warszawie i Ośrodek Grotowskiego


15–19 stycznia

Dziś są moje urodziny. Pięciokrotna prezentacje ostatniego przedstawienia Tadeusza Kantora i zespołu Cricot 2 w Teatrze Polskim


15–30 stycznia

Wystawa rysunków i kolaży ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu w sali Ośrodka


16–18 stycznia

 • Seminarium poświęcone twórczości Tadeusza Kantora. Rozłożony na dwa dni wykład Mieczysława Porębskiego: Auto-bio-grafia Tadeusza Kantora. Przestrzenie – Stereotypy – Symbole – Alegoria realna. W sympozjum wzięli udział m.in. członkowie zespołu Cricot 2 oraz Wiesław Borowski, Piotr Krakowski i Andrzej Turowski.
 • Prezentacja filmów dokumentalnych ze zbiorów Cricoteki. Premierowe pokazy filmu Andrzeja Sapiji Próby, tylko próby, rejestrującego przygotowania do Dziś są moje urodziny

Tadeusz Burzyński: „Seans z Kantorem”, „Gazeta Robotnicza” 1992 nr 16, z 20 stycznia, s. 5

Tadeusz Burzyński: „Glosa do «Seansu z Kantorem»”, „Gazeta Robotnicza” 1992 nr 19, z 23 stycznia, s. 5


18–22 lutego

„Droga dźwięku”

Warsztat prowadzony przez Jacka Ostaszewskiego, współtwórcę grupy muzycznej Osjan.

„«Droga dźwięku» jest alternatywnym systemem edukacji muzycznej dla dorosłych i starszej młodzieży. Warunkiem uczestnictwa nie są jakieś szczególne uzdolnienia i aspiracje, lecz autentyczna potrzeba pogłębiania muzycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Jest on realizowany poprzez intensywne grupowe warsztaty o zróżnicowanym stopniu trudności” (Jacek Ostaszewski)


27–29 lutego

Akademia Ruchu

 • Prezentacja przedstawień: w sali – English Lesson i Życie codzienne po Wielkiej Rewolucji – Wariant Drugi, na powietrzu – Armia
 • „Warunki komunikacji wizualnej”. Warsztat prowadzony przez Jana Bałdygę
 • Prezentacja dokumentacji filmowej różnych spektakli, a także pozaspektaklowej pracy zespołu

Tadeusz Burzyński: „Lekcje czujności”, „Gazeta Robotnicza” 1992 nr 54, z 4 marca, s. 4


17–18 marca

Wprowadzenie w antropologię teatru

 • Promocja skryptu Wojciecha Dudzika i Leszka Kolankiewicza Teatr w kulturze, który powstał w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wykłady Leszka Kolankiewicza: Czym jest antropologia teatru? i Teatr zarażony etnologią
 • Prezentacja filmów: Divine Horsemen (Boscy jeźdźcy) Mai Deren i Theatre Meets Ritual (Teatr spotyka rytuał) – z wyprawy Odin Teatret do Wenezueli w 1976 roku

Wystawa Krzysztofa Bednarskiego „V and P” (Vision and Prayer – Wizja i Modlitwa), marzec 1992, fot. Bruno ChojakWystawa Krzysztofa Bednarskiego „V and P” (Vision and Prayer – Wizja i Modlitwa), marzec 1992, fot. Bruno Chojak

18–31 marca

„Passage V&P”

Wystawa Krzysztofa Bednarskiego „V and P” (Vision and Prayer – Wizja i Modlitwa), wystawa zainspirowana poematem Dylana Thomasa Vision and Prayer


1–15 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Sanok, Sanocki Dom Kultury

Spotkanie z Tadeuszem Burzyńskim, połączone z pokazem filmów dokumentalnych. Impreza zorganizowana w ramach „Collage’u Teatralnego”


8–11 kwietnia

„Teatry Azji w zbiorach Musée Kwok On w Paryżu”

Prezentacja piętnastu filmów. Prowadzenie: Jacques Pimpaneau. Ostatniego dnia w otwartej dyskusji wzięli udział: Jadwiga Rodowicz, Hanna Wałkówska i Jacques Pimpaneau


23–25 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Praga, Czechosłowacja

23 kwietnia

Katedra Wiedzy o Teatrze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola. Spotkanie Zbigniewa Osińskiego z profesorami i studentami prowadził kierownik katedry – Jan Hyvnar

24 kwietnia

 • Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej. Spotkanie ze Zbigniewem Osińskim prowadziła Jana Pilátová
 • Akademie Muzickych Uméni. Spotkanie ze Zbigniewem Osińskim prowadziła Jana Pilátová

29–30 kwietnia

Teatr Jerzego Jarockiego

Sympozjum poświęcone twórczości Jerzego Jarockiego

 • Jako referenci udział wystąpili: Beata Guczalska, Józef Kelera, Nina Király i Andreas Wirth
 • Prezentacja filmów z przedstawień i prób
 • Rozmowa prof. Zbigniewa Osińskiego z Jerzym Jarockim

5–20 maja

Spotkanie z Zygmuntem Molikiem

 • Pierwsza prezentacja filmu dokumentalnego ze spotkania Zygmunta Molika z zespołem Szkoły Sztuki Dramatycznej Anatolija Wasiljewa (Moskwa) , które odbyło się w kwietniu 1990 roku w Ośrodku (Zobacz)
 • Wystawa „Życie i praca Zygmunta Molika” zaprojektowana przez Barbarę Kaczmarek
 • Wydawnictwo okolicznościowe poświęcone Zygmuntowi Molikowi
 • Staż prowadzony przez Zygmunta Molika

17 maja

Technika Alexandra

Prezentacja podstawowych elementów techniki treningu autorstwa Fredericka Alexandra, połączona ze spotkaniem z dyplomowanym instruktorem Dorotą Kędzior.


5–7 lipca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Szeged, Węgry, Węgierski Ośrodek Teatru Alternatywnego „MASZK”

Cykl pokazów filmów dokumentalnych prowadzony przez Bruno-na Chojaka. Impreza zorganizowana w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatru Niezależnego.


2–3 października

„Pytanie o Teatr”

2 października

Spotkanie z Janem Berdyszakiem, malarzem, rzeźbiarzem, scenografem i grafikiem, profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu

3 października

Spotkanie z Jerzym Gurawskim, architektem, jednym z najbliższych współpracowników Jerzego Grotowskiego, współtwórca przedstawień Teatru Laboratorium

Tadeusz Burzyński: „Pytania o teatr i tajemnice jogi”, „Gazeta Robotnicza” 1992 nr 240, z 12 października, s. 7


15–20 października

Dziś są moje urodziny

Cykl prezentacji blisko pięćdziesięciogodzinnego zapisu filmowego prób do ostatniego przedstawienia Tadeusza Kantora. Otwarcie i zakończenie cyklu z udziałem Andrzeja Sapiji, realizatora filmu dokumentalnego Próby, tylko próby


23 października

Promocja czasopism „Gnosis” i „Albo Albo. Inspiracje Jungowskie” z udziałem ich redaktorów: prof. Jerzego Prokopiuka i Waldemara Dudka


24 października

Spotkanie z Erwinem Axerem

Prezentacja filmu Krzysztofa Domagalika Sprawy teatralne Erwina Axera


28 października

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Toruń, Miejski Dom Kultury „Centrum”

Pierwszy z cyklu trzech pokazów filmów dokumentalnych prowadzony przez Brunona Chojaka. Przedsięwzięcie zorganizowane przez toruński Klub Spotkań Twórczych


3–6 listopada

Dni Łesia Kurbasa

 • Sympozjum z udziałem ukraińskich teatrologów (Natalii Czeczel, Nelli Kornijenko, Andrija Łahuszczenki, Raisy Skalij, Łesia Taniuka, Iryny Wołyckiej-Zubko)
 • Wystawa „Człowiek, który był teatrem” ze zbiorów Muzeum Teatru, Muzyki i Kinematografii (Kijów, Ukraina)
 • Kolego Li Bo, bracie Du Fu. Prezentacja przedstawienia wg Ołeha Łyszehi. Wykonanie: Ukraiński Teatr Studio „Bud’mo!” (Kijów), reżyseria: Serhij Proskurnia

24 listopada

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Toruń, Miejski Dom Kultury „Centrum”

Drugi z cyklu trzech pokazów filmów dokumentalnych prowadzony przez Brunona Chojaka. Przedsięwzięcie zorganizowane przez toruński Klub Spotkań Twórczych


28 listopada – 5 grudnia

Staż i spotkania z Jurijem Krasowskim

Warsztat prowadzony przez Jurija Michajłowicza Krasowskiego, reżysera i pedagoga z Instytutu Teatru, Muzyki i Kinematografii w Sankt Petersburgu, (28 listopada – 3 grudnia)

4 grudnia

Wykład Jurija Krasowskiego: Podstawy pedagogiki Meyerholda

5 grudnia

Wykład Jurija Krasowskiego: Oddziaływanie Puszkina na wielkich mistrzów teatru rosyjskiego