2015-06-19
2018-07-05

Kronika Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

1994

14 stycznia

„Teatralne rozczarowania w Nowym Jorku”

 • Spotkanie z Juliuszem Tyszką, połączone z promocją jego książki Widowiska nowojorskie (Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 1994)
 • Otwarcie wystawy „Świat widowisk nowojorskich”, zdjęcia: Joanna Ostrowska, aranżacja plastyczna: Blanka Tomaszewska

15 stycznia

Końcówka

Premiera przedstawienia wg Samuela Becketta, w reżyserii Jacka Orłowskiego (współrealizacja z Teatrem Polskim we Wrocławiu)

Janusz Majcherek: „«Końcówka» u Grotowskiego”, „Teatr” 1994 nr 3 (marzec)


16 stycznia

„Końcówka – czarna msza, czy komedia?”

Spotkanie z Antonim Liberą na temat twórczości Samuela Becketta. Prezentacja dokumentów filmowych


26–30 stycznia

„Droga dźwięku”

Warsztat prowadzony przez Jacka Ostaszewskiego


3 lutego

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Poznań

Międzynarodowy kongres „Kultura czasu przełomu” (2–5 lutego). Referat Zbigniewa Osińskiego Ośrodki kulturowe w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Na przykładzie Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu 1990–1993. Kongres został zorganizowany z inicjatywy Komitetu Porozumiewawczego Środowisk Twórczych w Poznaniu wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk


14 lutego

„Jakub Rotbaum”

 • Spotkanie poświęcone jednemu z najwybitniejszych reżyserów sceny żydowskiej i polskiej (1901–1994), prowadzone przez Annę Hannową (przygotowującą monografię Jakuba Rotbauma)
 • Pokaz filmu biograficznego Jakub Rotbaum w reżyserii Artura Hofmana

25–27 lutego

Les clochards célestes

Prezentacje przedstawień na podstawie tekstów Williama Stewarda Burroughsa, Carlosa Castanedy, Allena Ginsberga, Hermanna Hessego, Jacka Kerouaca, Gary’ego Snydersa i Allana Wattsa. Wykonanie: zespół Atelier de Travail Théâtral (Centre d’Art Scénique Contemporain, Lozanna, Szwajcaria), reżyseria: Jacques Gardel.

Tadeusz Burzyński: „W Ośrodku Grotowskiego: «Niebiańscy włóczędzy» z Lozanny, rytuały i teatr na Bali”, „Gazeta Robotnicza” 1994 nr 38, z 23 lutego, s. 6


28 lutego – 2 marca

„Méditation Activ”

Warsztat prowadzony przez Jacquesa Gardela, reżysera, założyciela i dyrektora Centre d’Art Scénique Contemporain w Lozannie


4–6 marca

„Teatr i rytuał na Bali”

Sympozjum na temat teatru i rytuału balijskiego, z udziałem: Nicoli Savaresego i Enrica Masserolego – aktora i tancerza z Włoch, Andrása Varsányi – muzyka wraz z zespołem Gamelan Cara Bali (Monachium) oraz Leszka Kolankiewicza (Katedra Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)


4–5 marca

Prezentacja dokumentów filmowych oraz muzyki i tańca teatralnego z Bali


5–6 marca

Przedstawienie Dharma Shakti Enrica Masserolego

Tadeusz Burzyński: „Balijski raj”, „Gazeta Robotnicza. Magazyn Tygodniowy” 1994 nr 49 (11), z 18 marca, s. 13


7–12 marca

„Techniki balijskie”

Warsztat prowadzony przez Enrica Masserolego


13–19 marca

„Now. It’s the Flight”

Warsztat prowadzony przez Renę Mirecką


30 marca – 8 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Charków, Ukraina

Dom Architekta. Seminarium poświęcone twórczości Jerzego Grotowskiego, a także Peterowi Brookowi oraz Eugeniowi Barbie, zorganizowane przez Charkowski Instytut Kultury wspólnie z Centrum Łesia Kurbasa z Charkowa. W ramach seminarium zostały pokazane filmy dokumentalne, komentowane przez Brunona Chojaka.


22 kwietnia

Sympozjum poświęcone Bohdanowi Korzeniowskiemu i Zbigniewowi Raszewskiemu

Wystąpienia:

 • Janusz Degler: Zbigniew Raszewski i polska nauka o teatrze
 • Mieczysław Klimowicz (uzupełnione pokazem filmu dokumentalnego Profesor, realizacja: Ireneusz Dobrowolski i Wojciech Majcherek)
 • Maria Napiontkowa i Magdalena Raszewska: Z kroniki życia i działalności Bohdana Korzeniewskiego
 • Pokaz filmu Drzewa i ludzie (realizacja: Ewa Karmańska).

W sympozjum uczestniczył m.in. Andrzej Wysiński, sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego” za czasów redakcji pisma przez Bogdana Korzeniewskiego i Zbigniewa Raszewskiego


22 kwietnia

„Aktor całkowity”. Wspomnienie o Ryszardzie Cieślaku (1937–1990)

Przedpremierowy pokaz filmu Krzysztofa Domagalika, zrealizowanego przez Teatr Telewizji oraz Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, połączony ze spotkaniem z autorem filmu i osobami blisko związanymi z Ryszardem Cieślakiem

Tadeusz Burzyński: „Ryszard Cieślak – aktor całkowity”, „Gazeta Robotnicza” 1994 nr 109, z 9 czerwca, s. 1


23 kwietnia

Dyskusyjne spotkania robocze

 • Dyskusja na temat pracy magisterskiej Barbary Pabjan Specyfika fonosfery Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego z udziałem autorki i promotora – Macieja Gołąba. Praca powstała pod w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Spotkanie ze Sławomirem Gołaszewskim (kierownikiem muzycznym Drugiego Studia Wrocławskiego) na temat jego tekstu Wstęp do etnozofii

26 kwietnia – 2 maja

„Głos i Ciało”

Warsztat prowadzony przez Zygmunta Molika


12 maja

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Lublin, Centrum Kultury

Promocja 4 numeru „Notatnika Teatralnego” (zima 1992), poświęconego Jerzemu Grotowskiemu, połączona z prezentacją filmów dokumentalnych o Grotowskim, prowadzona przez Krzysztofa Mieszkowskiego.


13–15 maja

„Spotkania z aktorką”

Cykl imprez poświęconych Mai Komorowskiej, aktorce Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego

 • Otwarcie wystawy projektu Jerzego Gurawskiego „Viktoria Mai wiosną we Wrocławiu”
 • Promocja książki Mai Komorowskiej 31 dni maja (Wydawnictwo Tenten, Warszawa 1994)
 • Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego Krystyny Bogusławskiej Maja Komorowska
 • Spotkanie z Mają Komorowską.
 • Dwukrotna prezentacja przedstawienia Teatru Współczesnego w Warszawie Letycja i lubczyk Petera Shaffera, reżyseria: Maciej Englert, z udziałem Mai Komorowskiej w roli tytułowej (Teatr Współczesny we Wrocławiu)

20–21 maja

Raskolnikow

Prezentacje przedstawienia na motywach Zbrodni i kary Dostojewskiego. Wykonanie: Stowarzyszenie YAALED, reżyseria: Małgorzata Śląska, współpraca artystyczna: Dante Gervasi i Leander Piccioni, adaptacja tekstu: Alessandro Mengali.

Po ostatnim spektaklu spotkanie z zespołem


27 maja

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Toruń

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”. Pokaz filmów o Teatrze Laboratorium wraz z komentarzem, przeprowadzony przez Tadeusza Burzyńskiego na spotkaniu grupy roboczej IETM (Informal European Theatre Meeting).


10 czerwca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Nowa Sól, Nowosolski Dom Kultury „Panopticum”

Uroczystość nadania jednej z sal imienia Ryszarda Cieślaka, połączona z wystąpieniem Teresy Błajet-Wilniewczyc Komentarz do twórczości Ryszarda Cieślaka i Brunona Chojaka Kalendarium życia i twórczości Ryszarda Cieślaka. Uroczystości towarzyszył pokaz filmów i wystawa zdjęć archiwalnych ze zbiorów Ośrodka – była to zarazem inauguracja dwóch imprez: Meetingu Teatrów Amatorskich (META’94) i Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich (WOPTA’94)


16–17 września

The Inner Gravity of the Smile

Prezentacja spektaklu według Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Wykonanie: Jürgena Müllera-Othzena (Theater der Inneren Schwerkraft, Brema, Niemcy)


8–22 października

„Śladem Bharaty”

Wystawa fotogramów widowisk obrzędowych i teatralnych Indii i Jawy. Scenariusz wystawy: Elżbieta Dziuk, Krzysztof Renik


8–9 października

Sanjukta Panigrahi

Sala Centrum Sztuki IMPART

Prezentacje indyjskiego tańca odissi z Orisy w wykonaniu Sanjukty Panigrahi i zespołu muzycznego pod kierunkiem Raghunata Panigrahiego.

Organizatorzy: International School of Theatre Anthropology (ISTA) w Holstebro, Katedra Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Teatr Dramatyczny miasta Warszawy.

Występy odbywały się pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Indii w Polsce, przedstawienie i pokazy zaszczyciła swą obecnością Pani Ambasador Republiki Indii w Polsce – Shashi Tripathi

9 października

Spotkanie z Sanjuktą Panigrahi i jej zespołem muzycznym, połączone z pokazem elementów technicznych tańca odissi.


24–29 października

„Esencja wibracji”

Warsztat prowadzony przez Mirosława Rajkowskiego, poświęcony technice śpiewu alikwotami


4 listopada

„30 lat Odin Teatret”

Relacja Zbigniewa Osińskiego z uroczystości trzydziestolecia Odin Teatret (30 września – 3 października 1994, Holstebro, Dania)


24–30 listopada

„Świadomość ciała”

Warsztat prowadzony przez Jolantę Krukowską, aktorkę Akademii Ruchu z Warszawy


8 grudnia

Czwarta rocznica śmierci Tadeusza Kantora

Przegląd dokumentów filmowych, poświęconych twórczości i światopoglądowi artystycznemu Tadeusza Kantora


9–11 grudnia

„Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans”

Międzynarodowe sympozjum, współorganizowane z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w Warszawie, pod kierunkiem Jerzego Axera

Wystąpienia:

 • Jerzy Axer: Teatr w świecie widowisk: Rzym
 • Grażyna Bobilewicz-Bryś: Wizja teatru Wiaczesława Iwanowa jako sztuki organizowania zbiorowej woli energii
 • Małgorzata Borowska: La Comédie Nouvelle: l’intérieur de la maison dans le théâtre ouvert
 • Maria Cymborska-Leboda: Symbolizm pod znakiem Dionizosa
 • Natalia Czeczel: „Król Edyp” w inscenizacji Łesia Kurbasa
 • Hanna Geremkowa: Tadeusz Zieliński. Kwerenda w archiwach rosyjskich
 • Grażyna Golik-Szarawarska: „Życie idei” w teatraliach Tadeusza Zielińskiego
 • Leszek Kolankiewicz: Prototeatralny kult Dionizosa w świetle antropologicznych poszukiwań twórców teatru współczesnego
 • Jerzy Łanowski: Przekłady dramatów Eurypidesa na scenach polskich. Z doświadczeń tłumacza
 • Katarzyna Osińska: Tradycje antyczne w teorii i praktyce widowisk masowych. Na przykładzie biografii twórczej Adriana Piotrowskiego
 • Zbigniew Osiński: Wiedza o antycznych misteriach i teatrze starogreckim jako inspiracja dla teatru XX wieku. Na przykładzie Reduty Mieczysława Limanowskiego i Juliusza Osterwy oraz Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego
 • Maria Prussak: Prometeusz „Nocy listopadowej”
 • Berndt Seidensticker: Satyrspiel and its Recent Realisation on the Modern Stage
 • Maria Barbara Stykowa: Inspiracje Grecji antycznej w działalności teatralnej studentów KUL: Koło Miłośników Dramatu Antycznego, 1960–1967, Teatr Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Scena Plastyczna
 • Alicja Szastyńska-Siemion: Adaptacja tekstów Arystofanesa. Polska: wiek XX
 • Ulrike Wagner: Were the fifth and fourth centuries BC Athenian plays just premiers? Reprises at the theatre of Dionysos

Prezentacje teatralne w wykonaniu Aspassii Papathanassiou (Centre for Studies and Practical Realisation of the Ancient Greek Drama, Ateny).

Pokaz fragmentów Trojanek i Bachantek Eurypidesa w wykonaniu studentów Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem Mikołaja Szymańskiego.

Projekcje: zapisu filmowego spektaklu Akropolis wg Wyspiańskiego w Teatrze Laboratorium, w realizacji Jerzego Grotowskiego i Józefa Szajny oraz filmu dokumentalnego Petropolis o realizacji Orestei Ajschylosa przez Petera Steina w Atenach


12–16 grudnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Praga, Czechy. Akademie Muzickych Uméni

Cykl prelekcji, połączony z pokazami filmów dokumentalnych z udziałem Tadeusza Burzyńskiego, prowadzony przez Janę Pilátovą