2015-06-19
2018-07-05

Kronika Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

1993

8 stycznia

Wystawa drzeworytów chińskich

Wystawa ze zbiorów Musée Kwok On w Paryżu


9 stycznia

„Jacques Copeau i moje własne doświadczenia teatralne”

Spotkanie z Catherine Dasté – aktorką i reżyserem, wnuczką Jacquesa Copeau


28 stycznia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Toruń, Miejski Dom Kultury „Centrum”

Trzecie z cyklu trzech pokazów filmów dokumentalnych prowadzony przez Brunona Chojaka. Przedsięwzięcie zorganizowane przez toruński Klub Spotkań Twórczych


1 lutego

„Wsiewołod Meyerhold”

Spotkanie z dyrektorem Ośrodka im. Wsiewołoda Meyerholda w Moskwie, Walerijem Fokinem, połączone z pokazem filmu dokumentalnego o Meyerholdzie w reżyserii Nikołaja Czyruka


1–4 lutego

„Spotkanie z Sankt Petersburgiem”

1, 2 lutego

Śmiertelne gry. Prezentacje przedstawienia wg Dürrenmatta w reżyserii Andrzeja Bubienia (studenta Wydziału Reżyserii Instytutu Teatru, Muzyki i Kinematografii w Sankt Petersburgu), pod opieką reżyserską Jurija Krasowskiego

3, 4 lutego

Recital Aleksandra Chaczyńskiego – aktora i pieśniarza z Sankt Petersburga


3–7 lutego

„Świadomość ciała i trening fizyczny”

Zajęcia warsztatowe prowadzone przez Jolantę Krukowską, aktorkę Akademii Ruchu z Warszawy


9–10 lutego

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Moskwa, Rosja

Polski Ośrodek Kultury. Dwa spotkania Zbigniewa Osińskiego zatytułowane Od „teatru przedstawień” do Sztuk Rytualnych, połączone z pokazem filmów dokumentalnych o Grotowskim i jego Teatrze Laboratorium


8–13 marca

„Droga dźwięku”

Warsztat prowadzony przez Jacka Ostaszewskiego


10–17 marca

Actor’s Lab Theatre z Toronto w Kanadzie

 • Prezentacja przedstawień w reżyserii Richarda Nieoczyma: Hasid (Chasyd), Speaking of the Dark (Mówiąc o ciemności), Faces and Masks (Twarze i maski), Hamlet (etiudy)
 • Warsztat prowadzony przez Richarda Nieoczyma

12–13 marca

Dyskusyjne spotkania robocze

12 marca

„Działalność Teatru Laboratorium «13 Rzędów» w Opolu w latach 1959–1964”

Udział wzięli: Urszula Bielska, Ewa Lubowiecka, Andrzej Bielski, Mieczysław Janowski i Wincenty Maszkowski.

13 marca

„Doświadczenia parateatralne w Teatrze Laboratorium”

Wystąpienia:

 • Barbara Schwerin von Krosigk: „Czuwania” w Teatrze Laboratorium
 • Anna Wyka: Co zostało w ludziach?
 • Leszek Kolankiewicz: O doświadczeniach parateatralnych w Teatrze Laboratorium

T.B. [Tadeusz Burzyński]: „Spotkanie po latach: Parateatralna działalność Teatru Laboratorium”, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 57, z 1 marca, s. 7


1–9 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Charków, Ukraina

Instytut Kultury. Cykl prelekcji, połączonych z pokazami filmów dokumentalnych, prowadzony przez Brunona Chojaka. Impreza zorganizowana w ramach I Ukraińskiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Berezil ’93”


16–17 kwietnia

„Samuel Beckett”

Seminarium pod kierunkiem Antoniego Libery, tłumacza, badacza i reżysera utworów Becketta, połączone z pokazami filmów


24–25 kwietnia

„Konstantin Stanisławski i Michaił Czechow”

Sympozjum z udziałem Mariny Iwanowej i Anatolija Wasiljewa, połączone z pokazem fragmentów filmu dokumentalnego Stanowlenije sowietskogo tieatra (Powstanie teatru radzieckiego). Pierwszy w Polsce pokaz spektaklu telewizyjnego Doroga na Czattanugu (Droga do Chattanoogi), reżyseria: Anatolij Wasiljew


27–29 kwietnia

Zbigniew Osiński i Anatolij Wasiljew w Ośrodku w kwietniu 1993, fot. Bruno Chojak

„Zadania reżyserskie” Anatolija Wasiljewa. Próby otwarte do przedstawienia Józef i jego bracia wg Thomasa Manna

Szkoła Sztuki Dramatycznej (Moskwa)

Prezentacje w wykonaniu reżyserów i aktorów Szkoły Sztuki Dramatycznej, pod kierunkiem Anatolija Wasiljewa

Tadeusz Burzyński: „Misterium Wasiljewa”, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 103, z 6 maja, s. 7


Jerzy Prokopiuk i Zbigniew Osiński, w czasie wykładu „Dionizos”, 30 kwietnia 1993, fot. Bruno Chojak

30 kwietnia

„Dionizos”

Wykład Jerzego Prokopiuka


1–9 maja

„Głos i Ciało”

Staż Zygmunta Molika


6–8 maja

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

„Twórczość Jerzego Grotowskiego”

Sympozjum zorganizowane i przeprowadzone wspólnie z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. W ramach sympozjum odbyły się m.in.:

 • Projekcje filmów o twórczości Grotowskiego, prowadzenie: Tadeusz Burzyński
 • Promocja książki Zbigniewa Osińskiego Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice (Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 1993), z udziałem Jerzego Prokopiuka, Lecha Raczaka, Anny Wyki i autora
 • Prezentacja numeru „Notatnika Teatralnego”, poświęconego Grotowskiemu (1992 nr 4)

18–19 czerwca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Sejny, Ośrodek „Pogranicze”

Dwa spotkania ze Zbigniewem Osińskim: Teatr i Instytut Reduta Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego (18 czerwca) i Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego (19 czerwca) połączone z pokazem filmów dokumentalnych


30 czerwca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Opole, Klub Związków Twórczych

Pokaz filmów dokumentalnych, prowadzony przez Krzysztofa Bodankę i Stanisława Krotoskiego


sierpień – wrzesień

Baza terenowa w Brzezince

Prace warsztatowe Lecha Raczaka

Prace przygotowawcze do przedstawienia Orbis Tertius Lecha Raczaka i zespołu Sekta.


4–8 września

„Przestrzeń teatralna”

Staż prowadzony przez Jerzego Gurawskiego, w wyniku którego m.in. przygotowano wystawę „Antek Jahołkowski”


8–24 września

Zdjęcie z wystawy „Antek Jahołkowski”, wrzesień 1993, fot. Bruno ChojakZdjęcie z wystawy „Antek Jahołkowski”, wrzesień 1993, fot. Bruno ChojakZdjęcie z wystawy „Antek Jahołkowski”, wrzesień 1993, fot. Bruno Chojak

„Antek Jahołkowski”

Wystawa poświęcona pamięci Antoniego Jahołkowskiego (1931–1980), aktora i animatora Teatru Laboratorium, przygotowana przez Jerzego Gurawskiego i jego stażystów, z materiałów archiwalnych Ośrodka i pamiątek rodzinnych


25–30 września

Wizyta Odin Teatret

Cykl pokazów i spotkań z udziałem aktorów oraz Eugenia Barby

26, 27 września

In camino attraverso il teatro (W drodze przez teatr). Pokaz filmu, reżyseria: Erik Exe Christoffersen

26 września

 • Dead Brother (Umarły brat).Pokaz pracy Julii Varley
 • Traces in the Snow (Ślady na śniegu). Pokaz pracy Roberty Carreri

Tadeusz Burzyński” „Wrocławskie Dni Odin Teatret: Nic do ukrycia”, „Gazeta Robotnicza” 1993, nr 205 z 28 września

27 września

The Echo of Silence (Echo ciszy). Pokaz pracy Julii Varley

28 września

List do Wrocławia. Pokaz pracy Iben Rassmusen

27–29 września

Kaosmos. Prezentacje spektaklu, reżyseria: Eugenio Barba

Tadeusz Burzyński: „Wrocławskie Dni Odin Teatret: U wrót Tajemnicy doliny”, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 206, z 29 września, s. 21

Zbigniew Osiński, Józef Kelera, Janusz Degler i Eugenio Barba w czasie promocji książki Zbigniewa Osińskiego „Grotowski wytycza trasy”, 28 września 1993, fot. Adam HawałejPromocja książki Zbigniewa Osińskiego „Grotowski wytycza trasy”, 28 września 1993, fot. Adam Hawałej

28 września

Promocja książki Zbigniewa Osińskiego Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice (Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 1993), z udziałem: Eugenia Barby, Tadeusza Burzyńskiego, Janusza Deglera i Józefa Kelery

29 września

Jan Farslev, Frans Winther, Roberta Carreri, Eugenio Barba, Jacek Dobrowolski (tłumacz) i Iben Nagel Rasmussen. Spotkanie z Eugeniem Barbą i zespołem Odin Teatret, połączone z pokazem prac aktorów z ich przygotowań do przedstawienia „Kaosmos”, Ośrodek Grotowskiego, 29 września 1993, fot. Jerzy Lajstowicz

Spotkanie z Eugeniem Barbą i zespołem Odin Teatret, połączone z pokazem prac aktorów z ich przygotowań do przedstawienia Kaosmos

Tadeusz Burzyński: „Pożegnanie z Odin Teatret”, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 212, z 7 października, s. 13


6–8 października

Beckettiana

Przedstawienie oparte na trzech tekstach Samuela Becketta: Akt bez słów II, Akt bez słów I i Ostatnia taśma Krappa w tłumaczeniu Krystyny Cękalskiej i Kazimierza Błahija, w wykonaniu zespołu Twins Compagnia Group – Wacława i Lesława Janickich (aktorów byłego Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora)


8 października

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Norwich, Wielka Brytania. University of East Anglia

Referat Zbigniewa Osińskiego Grotowski – today (Grotowski – dzisiaj), wygłoszony w ramach międzynarodowego spotkania „Polish Drama Conference” (8–9 października), zorganizowanego przez The British Centre for Literary Translation, pod kierunkiem Adama Czerniawskiego


9–11 października

Teatro Vivo z Gwatemali

Ixoc (Kobieta w języku Majów)

Prezentacja przedstawienia Teatro Vivo wykonaniu Carmen Samayoa i Edgara Floresa. Po ostatnim spektaklu odbyło się spotkanie z wykonawcami


5–7 listopada

„Herman Hesse – pisarz i zjawisko”

 • Międzynarodowe sympozjum z udziałem: Güntera Baumanna („C.G. Jung-Institut”, Zurych, Szwajcaria), Krzysztofa Czyżewskiego (Ośrodek „Pogranicze” w Sejnach), Waldemara Dudka, Huberta Orłowskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jerzego Prokopiuka i Roberta Reszke
 • Pokaz filmu biograficznego Hermann Hesse

Tadeusz Burzyński: „Hesse – kontestujący wędrowiec”, „Gazeta Robotnicza” 1993, nr 235 z 10 listopada, s. 20


20 listopada

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Białystok

Sesja naukowa „Antropologia teatru jako wydarzenia na pograniczu kultur”. Referat Zbigniewa Osińskiego Z doświadczeń Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralna-Kulturowych we Wrocławiu (1990–1993)

Sesja zorganizowana przez Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej – Filia Uniwersytetu Warszawskiego i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku


25 listopada

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Kłodzko

III Ogólnopolskie Zderzenie Teatralne. Pokaz filmów o Teatrze Laboratorium komentowany przez Tadeusza Burzyńskiego


3 grudnia

…podszyty Bartosza Zaczykiewicza

Prezentacja monodramu opartego na Ferdydurke Witolda Gombrowicza w wykonaniu laureata XVII Wrocławskich Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora – Bartosza Zaczykiewicza

Spotkaniem z aktorem


3–4 grudnia

Dyskusyjne spotkania robocze

Spotkanie z Andrzejem Bielskim, z udziałem innych osób związanych z Teatrem Laboratorium w Opolu w we Wrocławiu, w okresie „teatru przedstawień”: od Orfeusza wg Cocteau (1959) do Apocalypsis cum figuris (1968/1969)


14–20 grudnia

„Głos i Ciało”

Warsztat prowadzony przez Zygmunta Molika


15–16 grudnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Ankara, Turcja, Wydział Teatralny Uniwersytetu Ankarskiego

Wykład Zbigniewa Osińskiego O twórczości Jerzego Grotowskiego dla profesorów i studentów, połączony z pokazem filmów dokumentalnych


17 grudnia

„Esencja dźwięku”

 • Prezentacja techniki śpiewu alikwotowego (śpiewu równoczesnego dwoma głosami przez tego samego śpiewaka) w wykonaniu Mirosława Rajkowskiego z komentarzem Rafała Augustyna (kompozytora)
 • Prezentacja nagrań z przykładami śpiewu alikwotowego w europejskiej muzyce współczesnej (m.in. Stimmung Karla Heinza Stockhausena)

Tadeusz Burzyński: „Śpiewanie dwugłosem”, „Gazeta Robotnicza” 1993 nr 264, z 22 grudnia, s. 4