2015-06-18
2020-02-21

Uroczystość promocji Jerzego Grotowskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 10 kwietnia 1991 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uroczystość promocji Jerzego Grotowskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 10 kwietnia 1991 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na uroczystość złożyły się: przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr Eugeniusza Tomiczka; Laudatio promotora prof. dr. Janusza Deglera; wręczenie dyplomu, gratulacje Rektora i Prorektorów oraz przemówienie doktora honoris causa Jerzego Grotowskiego.

Na uroczystość złożyły się: przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr Egeniusza Tomiczka Laudatio Promotora prof. dr. Janusza Deglera; Wręczenie dyplomu, gratulacje Rektora i Prorektorów oraz Przemówienie doctora honoris causa Jerzego Grotowskiego.

Na widowni dostrzec możemy wielu bliskich i przyjaciół Jerzego Grotowskiego między innymi: Kazimierza Grotowskiego, Carlę Pollastrelli, Michelle Kokosowski, Katarzynę i Zbigniewa Osińskich, Stanisława Krotowskiego, Alinę Obidniak, Stefanię Gardecką, Teresę i Zygmunta Molików, Irenę Flaszen, Ludmiłę Cieślak, Mieczysława Janowskiego, Urszulę i Andrzeja Bielskich, Tadeusza Burzyńskiego, Józefa Kelerę, Magdaleną Złotowską, Piotra Borowskiego

Nagranie własne Ośrodka Grotowskiego