2015-06-19
2018-07-05

Kronika Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

1995

6–9 stycznia

Odin Teatret

6–8 stycznia

 • Itsi Bitsi. Przedstawienie, opracowanie tekstu i reżyseria: Eugenio Barba
 • Warsztat muzyczny pod kierunkiem Jana Fersleva

Tadeusz Burzyński: „Kim jesteś «Itsi Bitsi?»”, „Gazeta Robotnicza” 1995 nr 9, z 12 stycznia


9 stycznia

Pokaz pracy Iben Nagel Rasmussen i Torgeira Wethala


17–19 lutego

„Fonosfera w teatrze”

Sympozjum zorganizowane wspólnie z Zakładem Teorii i Estetyki Muzyki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrą Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem Macieja Gołąba

T.B. [Tadeusz Burzyński]: „Międzydyscyplinarne sympozjum «u Grotowskiego». Fonosfera w teatrze”, „Gazeta Robotnicza” 1995 nr 31, z 14 lutego, s. 7


17 lutego

 • Otwarcie spotkania: Zbigniew Osiński
 • Maciej Gołąb: Elementy fonosystemu przestrzeni teatralnej – uwagi muzykologa
 • Barbara Pabjan: Fonosfera w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego
 • Koncert zespołu Alikwot Mirosława Rajkowskiego
 • Pokaz filmu Droga dźwięku poświęconego Jackowi Ostaszewskiemu, reżyseria: Paweł Kwiek, Jarosław Ostaszkiewicz, Piotr Wejchert

18 lutego

Prowadzenie: Zofia Helman

 • Andrzej Wolański: Fonosfera w średniowiecznym dramacie liturgicznym
 • Bożena Muszkalska: Fonosfera praktyk szamańskich w Azji Północnej i Centralnej
 • Wacław Sobaszek: Powiązanie muzyki i teatru w działalności Teatru Wiejskiego „Węgajty”
 • Andrzej Tuchowski: Problemy analizy muzyki teatralnej
 • Małgorzata Komorowska: Amorficzność fonosfery. Uwagi o muzyce teatralnej
 • Pokaz filmu Theatre Meets Ritual (Teatr spotyka rytuał; Odin Teatret, 1976) – relacji z wyprawy Odin Teatret do Wenezueli

19 lutego

Prowadzenie: Maciej Gołąb

 • Ewa Kofin: Struktury dźwiękowe w teatrze
 • Iwona Lindstedt: TIS MW2 Bogusława Schaeffera. Fonosystem przedstawienia teatralnego
 • Dyskusja końcowa

25 lutego – 1 marca

„Droga dźwięku”

Warsztat prowadzony przez Jacka Ostaszewskiego


3–17 marca

„Stanisław Scierski”

Wystawa w galerii „Na Odwachu” poświęcona jednemu z czołowych aktorów i animatorów Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, zaprojektowana przez Eugeniusza Geta-Stankiewicza i Jana Bortkiewicza. Realizatorzy przygotowali również wydawnictwo z rysunkami Stanisława Ścierskiego

Tadeusz Burzyński: „Ścierski znany i nieznany”, „Gazeta Robotnicza” 1995 nr 46, z 7 marca


3–4 marca

Prezentacja Teatru Wiejskiego „Węgajty”

3 marca

Prezentacja dyptyku: Gospoda ku wiecznemu pokojowi i Historie Vincenza

4 marca

Pokaz filmów Huculski kraj oraz Wielkanoc, reżyseria: Waldemar Czechowski


4–5 marca

„Działalność teatralna Mieczysława Limanowskiego i jej konteksty”

Sympozjum poświęcone współtwórcy Reduty, prowadzenie: Zbigniew Osiński

4 marca

Pokaz filmu telewizyjnego Le siècle Stanislavski (Stulecie Stanisławskiego), autorzy programu: Lew Bogdan, Valerie Lumbroso, tekst i realizacja: Peter Hercombe, 1993

 • Maria Cymborska-Leboda: „Dionizyjskość a wymiar głębi” w teatrze i egzystencji. O refleksji estetycznej Wiaczesława Iwanowa
 • Maria Prussak: O Mieczysławie Limanowskim. Od „korzeni” do nieba
 • Maria Kalinowska: Dramat romantyczny w interpretacjach Mieczysława Limanowskiego
 • Wystąpienie Wacława Sobaszka – twórcy odwołującego się do dziedzictwa Mieczysława Limanowskiego

5 marca

 • Grażyna Golik-Szarawarska: Mieczysław Limanowski jako natura antyapollińska w świetle wspomnień Stefana Srebrnego
 • Wypowiedź Wacława Sobaszka o sposobach pracy w Teatrze Wiejskim „Węgajty”

15–16 marca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Poznań, Teatr Ósmego Dnia

„Jerzy Grotowski i Teatr Laboratorium” – spotkanie z Tadeuszem Burzyńskim w ramach cyklu „Klasyka teatru eksperymentalnego”. Prelekcję uzupełnił pokaz filmów: Pocztówka z Opola Michaela Elstera, „Aktor całkowity”. Wspomnienie o Ryszardzie Cieślaku (1937–1990) Krzysztofa Domagalika oraz filmowych zapisów spektakli: Książę Niezłomny i Akropolis


16–25 marca

„Jerzy Grzegorzewski i jego teatr”

Sympozjum poświęcone Jerzemu Grzegorzewskiemu oraz wystawa plakatów i fotografii z przedstawień zrealizowanych przez Jerzego Grzegorzewskiego we Wrocławiu

16 marca

Pokaz wideo: Powolne ciemnienie malowideł, reżyseria Jerzy Grzegorzewski

17 marca

 • Dyskusja panelowa z udziałem Jerzego Grzegorzewskiego oraz m.in.: Danuty Balickiej, Marii Dębicz, Ewy Kamas, Elżbiety Morawiec i Cezarego Kussyka
 • Przedpremierowy pokaz przedstawienia Teatru Telewizji Śmierć Iwana Iljicza wg Lwa Tołstoja, reżyseria: Jerzy Grzegorzewski

18 marca

Spotkanie dyskusyjne, z udziałem m.in.: Marii Dębicz, Elżbiety Morawiec, Tadeusza Burzyńskiego i Jerzego Grzegorzewskiego


31 marca – 2 kwietnia

„Teatr turecki – dzisiaj. Jego źródła i tradycje”

Sympozjum zorganizowane we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Katedrą Teatrologii Uniwersytetu Ankarskiego i Instytutem Sztuki PAN w Warszawie

31 marca

 • Süreyy Karacabcy: Od teatru tradycyjnego do teatru europejskiego
 • Levent Süner: Instytucjonalizacja teatrów w okresie Republiki
 • Gülayaşe Erkoç: Poszukiwanie tożsamości teatru i środowiska teatralnego w systemie wielopartyjnym
 • Agnieszka Łytko: „Meddah” (turecka forma teatru jednego aktora) w kontekście tradycji teatralnej Wschodu i Europy
 • Mustafa Mutlu: pokaz sztuki meddaha
 • Tashin Korun: Orta oyunu (turecka forma teatru dell’ arte)
 • Pokaz wideo: fragmenty przedstawienia w konwencji orta oyunu
 • Mustafa Mutlu: Karagöz – turecka forma teatru cieni – wystąpienie połączone z pokazem karagöz

Prezentacja spektaklu Truva I (Troja I), reżyseria: Beklan Algan

1 kwietnia

 • Nurhan Karadağ: Obrzędowe źródła teatru tureckiego i teatr wiejski
 • Małgorzata Łabęcka-Koecherowa: Seans szamański
 • Yasemin Kalaç: Czynnik tańca w poszukiwaniach współczesnego teatru tureckiego
 • Nedim Yildiz: Tradycyjne źródła muzyki we współczesnym teatrze tureckim
 • Erkan Ergin: Religijne tańce Turków
 • Pokaz Wiejskie sztuki dramatyczne i tańce religijne w wykonaniu wykładowców i studentów Wydziału Teatralnego Uniwersytetu Ankarskiego
 • Prezentacja spektaklu Truva I (Troja I), reżyseria: Beklan Algan

2 kwietnia

 • Wystąpienie: Ayşegül Yüksel: Poszukiwania i rozwój współczesnego teatru tureckiego
 • Pokaz wideo: Reżyserskie poszukiwania alternatywne
 • Wystąpienie: Agnieszka Koecher-Hensel: Kontakty polsko-tureckie na polu teatralnym

Irena Maślińska: „Turecki teatr po raz pierwszy w Polsce. Szamani, derwisze i meddahowie”, „Ekspress Wieczony” 1995 nr 85, z 10 kwietnia


7–8 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Kraków

Sesja naukowa „Teatr Orientu” zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UJ, Instytut Filologii Orientalnej UJ oraz Centrum Manggha. Wystąpienie Zbigniewa Osińskiego Orient Grotowskiego. Autokomentarz do tekstu „Grotowski i Teatr Laboratorium wobec kultury Orientu”


28–29 kwietnia

Prezentacja Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” (Sejny)

 • Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim i Bożeną Schroeder
 • Pokazy filmowe: Dom (reżyseria: Waldemar Czechowski); Nisko kołuje kruk niewidzialny (reżyseria: Wiesław Szumiński i Wojciech Schroeder); Tam, gdzie zieleń spotyka się z błękitem (reżyseria: Bożena Schroeder); My Cyganie (reżyseria: Waldemar Czechowski); Gniazdo (reżyseria: Waldemar Czechowski)

23–29 maja

Stanisław Krotoski, Katarzyna Osiński, Anatolij Wasiljew i Zbigniew Osiński we Wrocławiu w maju 1995, fot. Maria Hepel

Występy Teatru Anatolija Wasiljewa (Moskwa)

23–25 maja

Próby otwarte do spektaklu Amfitrion

27–29 maja

Amfitrion

Prezentacja przedstawienia wg Molièra, reżyseria: Anatolij Wasiljew


29 maja – 7 czerwca

„Soundings”

Warsztat prowadzony przez Richarda Nieoczyma (Toronto, Kanada)


9 czerwca

Spotkanie z Ludwikiem Flaszenem

Pierwszy publiczny występ Flaszena we Wrocławiu od czasu jego emigracji w stanie wojennym


10 czerwca

Spotkania z Marianne Ahrne, Lwem Bogdanem i Markusem Herlynem

 • Projekcja filmu monograficznego Le siècle Stanislavski (Stulecie Stanisławskiego) Lwa Bogdana; autorzy programu: Lew Bogdan, Valerie Lumbroso, tekst i realizacja: Peter Hercombe, 1993. Z udziałem autora
 • Projekcja filmu Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski (Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego), realizacja: Marianne Ahrne, RAI, 1993. Spotkanie z autorką filmu
 • Wystąpienie Markusa Herlyna (Brema, Niemcy): Relacja: teatr Jerzego Grotowskiego – teatr Eugenia Barby

12–18 czerwca

„Głos i Ciało”

Warsztat prowadzony przez Zygmunta Molika


29 czerwca – 1 lipca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Poznań

V Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA’95. Seminarium „Teatr w miejscach nieteatralnych II”. Jeden z referatów wygłosił Zbigniew Osiński: „Teatr przestrzeni” Jerzego Grotowskiego i Jerzego Gurawskiego. Jerzy Gurawski przedstawił swoją koncepcję przestrzeni teatralnej od Siakuntali w reżyserii Jerzego Grotowskiego (1960) po Biesy w reżyserii Ludwika Flaszena (1995)


5–19 lipca

Warsztat prowadzony przez Marka Oleksego


28–30 lipca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Teatr Wiejski „Węgajty”

Seminarium „W stronę tradycji żywej w teatrze” z wprowadzeniem Zbigniewa Osińskiego. Pokaz filmu Training at Grotowski’s Laboratory in Wroclaw (realizacja: Torgeir Wethal, 1971)


15–18 października

Taniec butō

Warsztat prowadzony przez Daisuke Yoshimoto


19–20 października

Głowa kobiety-ptaka

Spektakl w wykonaniu: Daisuke Yoshimoto

Tadeusz Burzyński: „Fenomenalny tancerz Yoshimoto” „Gazeta Robotnicza” 1995 nr 205, z 23 października


21 października

Promocja „Notatnika Teatralnego” (1995 nr 10) poświęconego Ryszardowi Cieślakowi

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Janusz Degler, Leszek Kolankiewicz, Zbigniew Osiński, Lech Raczak oraz redakcja „Notatnika Teatralnego”

Pokazy filmów:

 • Ćwiczenia (realizacja: Torgeir Wethal, 1971)
 • Aktor całkowity”. Wspomnienie o Ryszardzie Cieślaku (1937–1990) (realizacja: Krzysztof Domagalik, 1994)

3–12 listopada

Warsztaty Anny Zubrzyckiej i Grzegorza Brala

Warsztaty teatralne prowadzone przez byłych aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”


7–8 listopada

K. I. iz „Priestuplenija” (K. I. ze „Zbrodni”)

Spektakl wg Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego w adaptacji Dani Ginka, reżyseria: Kama Ginkas. Wykonanie: Moskiewski Teatr Młodego Widza (MTJUZ – Moskovskij Tieatr Junogo Zritielja)


15–19 listopada

Teatr Avalon (Sztokholm)

15–17 listopada

Warsztat prowadzony przez Bobo Lundena

18, 19 listopada

Bacchai – the Nordic Dionysos (Bachus – nordycki Dionizos)

Prezentacje spektaklu, reżyseria: Bobo Lunden


1–3 grudnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Toruń

Sesja naukowa „Mieczysław Limanowski – człowiek, twórca, świadek czasów” zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Zakład Geologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wystąpienie Zbigniewa Osińskiego Mieczysław Limanowski o Konstantym Stanisławskim. Witold Chmielewski przekazał na ręce Zbigniewa Osińskiego dar dla Ośrodka: tkaninę, na której techniką frottage’u naniesiono napisy nagrobne Mieczysława Limanowskiego i Juliusza Osterwy


13–16 grudnia

„Dialog z Jerofiejewem”

Prezentacja Teatru Kana (Szczecin)


13–16 grudnia

Wystawy Kafaka (Eddy’ego Greidanusa) i Andrzeja-Boy’a Wójtowicza inspirowane twórczością Wieniedikta Jerofiejewa


13–14 grudnia

Moskwa-Pietuszki

Monodram wg Wieniedikta Jerofiejewa, wykonanie: Jacek Zawadzki, reżyseria: Zygmunt Duczyński


15 grudnia

Spotkanie autorskie z Zygmuntem Duczyńskim – kierownikiem artystycznym Teatru, reżyserem oraz autorem scenariuszy i scenografii


15–16 grudnia

Noc

Spektakl wg tekstów Josifa Brodskiego, Wieniedikta Jerofiejewa i Zygmunta Duczyńskiego, reżyseria: Zygmunt Duczyński


17 grudnia

Promocja albumu Jakub Rotbaum. Świat zaginiony – malarstwo, rysunki

 • Spotkanie z autorką – Anną Hannową oraz recenzentami książki: Anną Kuligowską-Korzeniewską i Chone Shmerukiem (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael)
 • Występ pieśniarzy żydowskich