2015-06-19
2018-07-05

Kronika Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

1999

21–25 stycznia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Faenza (Włochy)

La Casa del Teatro/Teatro due Mondi. Spotkanie otwarte reżyserów, aktorów, ludzi teatru, z wystąpieniami Zygmunta Molika i Zbigniewa Osińskiego oraz pokazem filmu z przedstawienia Akropolis w Teatrze Laboratorium. (Wystąpienia Molika i Osińskiego zostały opublikowane w czasopiśmie „Catarsi” 1999 nr 10–11 Settembre, s. 49–52)

Staż Zygmunta Molika „Głos i Ciało”


12–14 lutego

Teatr Pieśń Kozła

Prezentacja spektaklu Pieśń Kozła, reżyseria: Grzegorz Bral


12–14 lutego

„Droga dźwięku”

Warsztat prowadzony przez Jacka Ostaszewskiego


13 lutego

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Wiedeń, Austria

„In memoriam Jerzy Grotowski”. Spotkania ze Stanisławem Krotoskim i Mieczysławem Janowskim. Pokaz filmu: Akropolis i Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski w reżyserii Marianne Ahrne


20–21 lutego

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Cardiff, Walia

Sympozjum poświęcone Jerzemu Grotowskiemu (11 sierpnia 1933 – 14 stycznia 1999) oraz promocja książki Eugenia Barby Land of Ashes and Diamonds. My Apprenticeship in Poland, followed by 26 letters from Jerzy Grotowski to Eugenio Barba, z wystąpieniami: Eugenia Barby, Neda Chailleta, Michaela Elstera, Michaela Kustowa, Zbigniewa Osińskiego i Richarda Schechnera


22–27 lutego

„Archaiczne techniki śpiewu”

Warsztat pieśni prowadzony przez Monikę Mamińską i Jana Bernada z Fundacji „Muzyka Kresów” oraz wykładowców Kijowskiej Akademii Muzycznej: Hannę Koropniczenko, Olenę Szewczuk i Jewgienija Jefromowa


28 lutego

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Zielona Góra. Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego

Przegląd filmów o twórczości teatralnej Jerzego Grotowskiego. Prowadzenie Bruno Chojak. Rejestracje spektakli: Akropolis, Książę Niezłomny oraz filmy dokumentalne: List z Opola, autorstwa Michaela Elstera, Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski w reżyserii Marianne Ahrne


12–14 marca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Warszawa

„Hommage à Jerzy Grotowski”

Impreza zorganizowana przez Centrum Sztuki Współczesnej, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo słowo/obraz terytoria z Gdańska

12 marca

Wydział Polonistyki UW

Publiczna dyskusja zorganizowana przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego „Grotowski i co jest do zrobienia”, z wystąpieniami: Małgorzaty Dziewulskiej, Aldony Jawłowskiej, Małgorzaty Szpakowskiej, Janusza Deglera, Wojciecha Krukowskiego, Andrzeja Mencwela, Grzegorza Niziołka, Zbigniewa Osińskiego, Włodzimierza Pawluczuka i Włodzimierza Staniewskiego. Prowadzenie: Leszek Kolankiewicz

13 marca

Centrum Sztuki Współczesnej

 • Pokaz filmów (prowadzący Bruno Chojak) „Teatr Laboratorium 1959–1984”: „Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki…”, w reżyserii Krzysztofa Domagalika; List z Opola, autorstwa Michaela Elstera; spektakle Akropolis i Książę Niezłomny
 • Promocja książki Zbigniewa Osińskiego Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998. Wprowadzenia: Małgorzata Dziewulska, Andrzej Mencwel i Stanisław Rosiek (wydawca)
 • Pokaz filmu Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski, reżyseria Marianne Ahrne

14 marca

Centrum Sztuki Współczesnej

Pokaz filmów „Aktor w Teatrze Laboratorium” (prowadzący Bruno Chojak): Ćwiczenia, reżyseria Torgeir Wethal; „Aktor całkowity”. Wspomnienie o Ryszardzie Cieślaku (1937–1990), reżyseria Krzysztof Domagalik; Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski, w reżyserii Marianne Ahrne


19–21 marca

Spotkania młodego teatru

19 marca

Příběh??? člověka (Historia??? człowieka) teatr Buchty A Loutky (Czechy). Reżyseria zbiorowa

20 marca

Technologia sukcesu teatr Porywacze Ciał (Poznań), reżyseria Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk

21 marca

Pieśń kozła, Teatr Pieśń Kozła, reżyseria: Grzegorz Bral


26 marca

Promocja książki Zbigniewa Osińskiego Grotowski. Źródła, inspiracje konteksty (Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998)

Spotkanie z udziałem Magdaleny Gołaczyńskiej, Zbigniewa Jędrychowskiego i autora, prowadzenie: Józef Kelera


26, 27 marca

Pieśń Kozła,  spektaklu Teatru Pieśń Kozła, reżyseria: Grzegorz Bral


9 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Kraków

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka. Spotkanie ze Zbigniewem Osińskim, autorem książki Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty. Wprowadzenie Grzegorz Niziołek. Pokaz filmu Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski autorstwa Marianne Ahrne


13–17 kwietnia

Warsztat tańców azteckich

Warsztat prowadzony przez Patricję Elizabeth Torres Villanueva z Meksyku, znawczynię kultury prekolumbijskiej na Uniwersytecie Meksykańskim. Asystentka: Beata Marecka


16–17 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Praga, Czechy

„Pocta Grotowskému”. Impreza zorganizowana przez Instytut Polski w Pradze, Teatr Archa i Ośrodek Grotowskiego

16 kwietnia

„Jerzy Grotowski a divadlo na konci tisíciletí” – spotkanie dyskusyjne z Ludwikiem Flaszenem, Stanisławem Krotoskim i Zbigniewem Osińskim. Pokazy wideo: spektakle Akropolis i Książę Niezłomny oraz filmy dokumentalne Ćwiczenia, reżyseria Torgeir Wethal; „Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki…”, reżyseria Krzysztof Domagalik

17 kwietnia

Klasztor Na Slovanech (Emauzy)

Spotkanie Ludwika Flaszena, Stanisława Krotoskiego i Zbigniewa Osińskiego ze studentami programu integracyjnego DAMU. Prowadzenie Jana Pilátová


18–19 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Brno, Czechy

„Jerzy Grotowský a Teatr Laboratorium”. Impreza zorganizowana przez ośrodek eksperymentalny Divadlo Husa

18 kwietnia

Projekcje filmów: „Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki…” w reżyserii Krzysztofa Domagalika; Ćwiczenia, w reżyserii Torgeira Wethala

19 kwietnia

Projekcje filmów: Książę Niezłomny; Akropolis oraz Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski, autorstwa Marianne Ahrne; Teatr i nie-teatr, autorstwa Elżbiety Sitek i Jarosława Szymkiewicza; List z Opola, w reżyserii Michaela Elstera. Każdego wieczora spotkanie z Ludwikiem Flaszenem, Stanisławem Krotoskim i Zbigniewem Osińskim


24–25 kwietnia

Fundacja „Pogranicze”

24 kwietnia

 • Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim połączone z pokazem filmów oraz promocją pisma „Krasnogruda”
 • Koncert kapeli klezmerskiej

25 kwietnia

Wijuny, spektakl Teatru Sejneńskiego wg dramatu Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz oraz Dziadów Adama Mickiewicza. Reżyseria Małgorzata Sporek-Czyżewska i Wojciech Schroeder


1–3 maja

Warsztat teatralny prowadzony przez Wiesława Komasę, aktora i wykładowcę Akademii Teatralnej w Warszawie


11–16 maja

„Głos i Ciało”

Warsztat prowadzony przez Zygmunta Molika


18–19 maja

Teatralne Laboratorium Metody TOT (Moskwa)

18 maja

Pokaz pracy na podstawie Obyczajów fam Julio Cortazara, reżyseria: Antonina Rostowska

19 maja

Pokaz pracy Obyczaje fam, Zdjęcie wyszło poruszone, Fama i eukaliptus, Zachowuj się jak u siebie w domu, Śpiew kronopiów, reżyseria: Antonina Rostowska


21–23 maja

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Płock. Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących „MORF’99”. Spotkania ze Stefanią Gardecką, prezentacje filmów dokumentalnych o Teatrze Laboratorium


3–5 czerwca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Kijów, Ukraina

Instytut Polski w Kijowie. Prezentacje filmów dokumentalnych i rejestracji spektakli Teatru Laboratorium oraz spotkanie ze Stanisławem Krotoskim


7–8 czerwca

Replika 36 Międzynarodowego i 32 Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych – Kraków’99

Pokazy nagrodzonych filmów. Wprowadzenie: Maria Malatyńska, prowadzenie: Urszula Pochaba


9–14 czerwca

„Modern dance”

Warsztat tańca prowadzony przez Afrę Crudo


1–15 lipca

Zajęcia z pantomimy

Polsko-francuski projekt prowadzony przez Elżbietę Jaroszewicz i Rogera Daberta ze Studio Magenia z Paryża

1–10 lipca

Warsztaty:

 • „Poza słowem”, prowadzenie Elżbieta Jaroszewicz
 • „Praca z maską neutralną”, prowadzenie Roger Dabert

8–9 lipca

Seminarium „Ewolucja ruchu i gestu w historii teatru i baletu”, prowadzenie: Roger Dabert


9 lipca

Jerzy Jarocki. Sto dziewięćdziesiąta piąta podróż do Wrocławia

Prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego o Jerzym Jarockim w realizacji Anny Poznańskiej


9–11 lipca

Pieśń Kozła

Prezentacja spektaklu Teatru Pieśń Kozła, reżyseria: Grzegorz Bral


11–12 września

Pieśń Kozła

Prezentacja spektaklu Teatru Pieśń Kozła, reżyseria: Grzegorz Bral


26 września

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Warszawa. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

W ramach sympozjum „Fizyczne źródła słowa” wystąpili: Maja Komorowska, Teresa Nawrot, Piotr Borowski, Ludwik Flaszen i Jerzy Gurawski. Pokaz filmu Akropolis prowadzony przez Brunona Chojaka


15–17 października

Obchody czterdziestej rocznicy powstania Teatru Laboratorium

15 października

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Teatrowi Laboratorium i Jerzemu Grotowskiemu przy wejściu do siedziby Ośrodka, na zdjęciu: Stanisław Krotoski, Kazimierz Grotowski, Ludwik Flaszen, Bogdan Zdrojewski, 15 października 1999, fot. Jerzy LajstowiczOtwarte spotkanie z udziałem członków Teatru Laboratorium, przy stole: Zbigniew Osiński, Jerzy Gurawski, Ludwik Flaszen, Mieczysław Janowski, Maja Komorowska i Andrzej Paluchiewicz, 15 października 1999, fot. Jerzy LajstowiczLudmiła Cieślak i Michelle Kokosowski – otwarte spotkanie z udziałem członków Teatru Laboratorium z okazji czterdziestej rocznicy powstania Teatru Laboratorium, 15 października 1999, fot. Jerzy LajstowiczRaymonde Temkine na widowni w czasie otwartego spotkania z udziałem członków Teatru Laboratorium z okazji czterdziestej rocznicy powstania Teatru Laboratorium, 15 października 1999, fot. Jerzy LajstowiczZbigniew Osiński, Kazimierz Grotowski i Ludwik Flaszen w czasie spotkania w czterdziestą rocznicę powstania Teatru Laboratorium, 16 października 1999, fot. Jerzy Lajstowicz

 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Teatrowi Laboratorium i Jerzemu Grotowskiemu, projekt i wykonanie: Józef Sztajer
 • Otwarcie w pomieszczeniach Ośrodka i Przejściu Żelaźniczym wystawy Jerzego Gurawskiego „Czterdziestolecie Teatru Laboratorium”
 • Otwarte spotkanie z udziałem członków Teatru Laboratorium, prowadzenie: Ludwik Flaszen. Udział wzięli: Maja Komorowska, Ludwik Flaszen, Jerzy Gurawski, Mieczysław Janowski, Waldemar Krygier oraz Andrzej Paluchiewicz

16 października

Pokaz pracy warsztatowej Teatru Pieśń Kozła w Brzezince

17 października

Spotkanie z Kazimierzem Grotowskim, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, bratem Jerzego Grotowskiego, prowadzenie: Ludwik Flaszen i Zbigniew Osiński


21 października

Mandejczycy

Relacja Jarosława Freta i Kamili Klamut z wyprawy do Iranu, gdzie żyje jedyna w naszych czasach gnostycka grupa chrzcielna


8 listopada – 17 grudnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Wystawa „Testament mój… Juliusz Słowacki w zbiorach Ossolineum”. Eksponowano m.in. zdjęcia i plakaty ze spektakli Książę Niezłomny Calderona-Słowackiego w Teatrze Laboratorium oraz Anhelli Juliusza Słowackiego, zrealizowanego w Drugim Studiu Wrocławskim


10–13 listopada

Odin Teatret

10 listopada

 • Pokaz filmów Odin Teatret, poprzedzony komentarzem Torgeira Wethala
 • Prezentacja spektaklu Mythos, reżyseria: Eugenio Barba (Scena na Świebodzkim)

11 listopada

 • Warsztat prowadzony przez Robertę Carreri i Torgeira Wethala
 • Prezentacja spektaklu Mythos, reżyseria: Eugenio Barba (Scena na Świebodzkim)

12 listopada

 • Warsztat prowadzony przez Robertę Carreri i Torgeira Wethala
 • Prezentacja spektaklu Mythos, reżyseria: Eugenio Barba (Scena na Świebodzkim)

13 listopada

 • Pokaz pracy The Whispering Winds in Theatre and in Dance (Szepczące wiatry w teatrze i tańcu)
 • Spotkanie z Eugeniem Barbą i aktorami Odin Teatret
 • Spotkanie z Eugeniem Barbą, prowadzenie Zbigniew Osiński
 • Prezentacja spektaklu Mythos, reżyseria: Eugenio Barba (Scena na Świebodzkim)

23–24 listopada

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Zielona Góra. Teatr Lubuski im. Leona Kruczkowskiego

Cykl spotkań „Dziady” Adama Mickiewicza w polskiej powojennej tradycji teatralnej”. Prowadzący całość Bruno Chojak wygłosił m.in. prelekcję: „Dziady” w realizacji Jerzego Grotowskiego. Stan badań nad inscenizacją


25 listopada

Spotkanie poświęcone Konstantemu Puzynie w dziesiątą rocznicę śmierci

 • Promocja książki Konstantego Puzyny Witkacy pod redakcją Janusza Deglera, Warszawa 1999. Wprowadzenie wygłosił Józef Kelera
 • Prezentacja filmu Konstanty Puzyna. Teatr życie, reżyseria Ireneusz Dobrowolski i Wojciech Majcherek, Naczelna Redakcja Teatru Telewizji TVP 1991

2 grudnia

„Min Tanaka i Body Weather”

Relacja Justyny Krukowskiej z pobytu na farmie artystycznej w Japonii. Pokaz przezroczy


4–11 grudnia

Warsztaty głosowe Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej

Warsztat prowadzony przez Monikę Mamińską i Jana Bernada z Fundacji „Muzyka Kresów”


8 grudnia

Dziewiąta rocznica śmierci Tadeusza Kantora

Przegląd dokumentów filmowych związanych z działalnością artystyczną Tadeusza Kantora. Prezentacja „aparatu fotograficznego” – rekwizytu ze spektaklu Wielopole, Wielopole


9 grudnia

Promocja książki Józefa Kelery Grotowski wielokrotnie. Spotkanie z autorem, prowadzenie Janusz Degler


16 grudnia

Vėlinės – pamięć o zmarłych

Relacja aktorów Teatru Pieśń Kozła o litewskich zwyczajach pogrzebowych i zadusznych, poznanych podczas wypraw do dwóch regionów Litwy: Auksztoty i Dzūkiji