2015-06-19
2018-07-05

Kronika Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

2003

6–7 stycznia

no właśnie co wg Samuela Becketta

Prezentacje spektaklu Krystyny Krotoskiej


8 stycznia

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Nieświadomość a sfera doświadczenia numinotycznego. Wykład połączony z projekcją filmu o rytuałach wudu


14 stycznia

Czwarta rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego

Spotkanie prowadzone przez Janusza Deglera

 • Projekcja materiału archiwalnego VHS pochodzącego z seminarium poświęconego trzydziestoleciu Teatru Laboratorium, zorganizowanego przez Alinę Obidniak 20 maja 1989 roku w Wojkowie koło Jeleniej Góry
 • O „poezjowaniu” Jerzego Grotowskiego. Prezentacja audycji radiowej Wacława Tkaczuka O poezjowaniu, przygotowanej w ramach cyklu „Stolik literacki” dla Programu II Polskiego Radia (premiera 2 lutego 2002). Alina Obidniak czyta wiersze Jerzego Grotowskiego

17 stycznia

„Jacek Woszczerowicz – przypomnienie”

Wykład dr Grażyny Kompel z Uniwersytetu Łódzkiego poświęcony osobie aktora. Prezentacja materiałów filmowych z przedstawień z udziałem Jacka Woszczerowicza


18 stycznia

Jak Jerzy Grotowski myślał o Samuelu Zborowskim

Wykład Włodzimierza Szturca z Uniwersytetu Jagiellońskiego


29 stycznia

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Masakra „sekty Koresh’a” w Waco. Pozaświadomy poziom regulacji aktywności grupy. Wykład połączony z projekcją filmu o dramatycznych losach „sekty Koresh’a”


3–7 lutego

„Odwaga na samego siebie, czyli działania instynktowne”

Warsztat aktorski Wiesława Komasy


15–18 lutego

„Kwartet – aktorskie dziedzictwo Bogusława Schaeffera”

Warsztat teatralny Jana Peszka

16 lutego

Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego Bogusława Schaeffera. Spektakl w wykonaniu André Erlena (Evoé Performing Artists – Düsseldorf, Niemcy), reż. Jan Peszek

17 lutego

Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego Bogusława Schaeffera. Spektakl w wykonaniu Jana Peszka


19–23 lutego

Warsztat reżyserski prowadzony przez Lecha Raczaka


19 lutego

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Wykład: O kształtowaniu postaw społecznych z perspektywy nieświadomości, połączony z projekcją filmów: Mali żołnierze i Japońskie diabły


21 lutego

Wsiewołod Meyerhold z perspektywy XXI wieku

Wykład Katarzyny Osińskiej


24–25 lutego

no właśnie co wg Samuela Becketta

Prezentacje spektaklu Krystyny Krotoskiej


26 lutego

„Taniec XX wieku”. Cykl wykładów Jadwigi Ignaczak

Wykład: Od tańca wyzwolonego do tanztheater. Poszukiwanie nowego języka techniki, estetyki i filozofii: Isadora Duncan, Loie Fuller, Mary Wigman, Jean-Jaques Dalcroze, Rudolf Laban, Doris Humprey, Marta Graham


28 lutego

Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989

Promocja książki Magdaleny Gołaczyńskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002). Prowadzenie: Janusz Degler


2 marca

„Muzyczne tradycje Gruzji”

Spotkanie z Eptime Pilpanim z Mestii w Swanetii (najwyższy rejon Kaukazu), założycielem zespołu Riho. Koncert pieśni gruzińskich połączony z prezentacją dokumentacji z wypraw Teatru ZAR do Gruzji w latach 1999–2002. Spotkanie stanowiło część projektu „Ewangelie Dzieciństwa” prowadzonego przez Jarosława Freta


3 marca

Pisarze i religia. Ibsen, Strindberg, Witkacy

Wykład Lecha Sokoła, dyrektora Instytutu Sztuki PAN w Warszawie


3 marca

Promocja „Notatnika Teatralnego” poświęconego Janowi Kottowi


12 marca

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Wykład: O kształtowaniu norm społecznych z perspektywy nieświadomości, połączony z projekcją filmu Niewolnicy w raju


13 marca

Podnośnik

Promocja książki Zbigniewa Warpechowskiego. Spotkanie z udziałem autora. Prowadzenie: Maria Wrońska


17–18 marca

no właśnie co wg Samuela Becketta

Prezentacje spektaklu Krystyny Krotoskiej


21 marca

Scena „Off Center”

Łukasz Zdęba, Performance z cyklu „1977.07.10...” Sygnatura: PS/T12/DT19810308-1338/DP20030321-9386/


21–22 marca

Ecce Homo

Premierowe pokazy spektaklu Przemysława Błaszczaka


26 marca

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Wykład: Kształtowanie się wzorców kulturowych /moda/, jako wynik procesów pozaświadomych grupy, połączony z projekcją filmu na temat kształtowania się społecznych wzorców piękna


27 marca

Sceny z mojego teatru

Międzynarodowy Dzień Teatru. Spotkanie promujące książkę Ireneusza Guszpita (Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003). Prowadzenie: Jarosław Fret


28 marca

Czy w to wierzycie?

Prezentacja spektaklu w wykonaniu Martina Frysa (Wydział Teatralny Praskiej Akademii Sztuk)


29–30 marca

Sonety ciemnej miłości

Prezentacje spektaklu w wykonaniu Studia Teatralnego Farma v Jeskini (Praga, Czechy), reż. Viliam Dočolomanský

30 marca

Spotkanie z zespołem Farma v Jeskini


5–6 kwietnia

„Kalevala” fragmenty niepisane

Prezentacje projektu terenowego Teatru „Węgajty”. Reż. Wacław Sobaszek


7–9 kwietnia

„Matura Teatralna”

Festiwal klasy teatralnej 3 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu

7 kwietnia

Nowe wyzwolenie wg S.I. Witkiewicza, reż. Dariusz Romanowski

8 kwietnia

 • Pantagruel wg F. Rabelais, reż. Dariusz Romanowski
 • Piosenki, piosenki..., reż. Dariusz Romanowski

9 kwietnia

 • Dialogus mortis cum homine, reż. Dariusz Romanowski
 • Spotkanie z klasą teatralną III LO i Dariuszem Romanowskim

9 kwietnia

„Taniec XX wieku”. Cykl wykładów Jadwigi Ignaczak

Wykład: Niemiecki teatr tańca. Krystalizacja znaczeń w twórczości Hansa Kresnika i Piny Bausch, połączony z projekcją materiałów filmowych


10–11 kwietnia

Henryk Tomaszewski – próba portretu

Spotkanie poświęcone twórcy Wrocławskiego Teatru Pantomimy

 • Wystąpienie Andrzeja Hausbrandta: Fenomen Henryka Tomaszewskiego i
 • Wystąpienia Karola Smużniaka: O paradoksie przestrzeni personalnej w teatrze Henryka Tomaszewskiego
 • Projekcja filmu Salome (realizacja A. Brzozowski, 1969)

11 kwietnia

Projekcje rejestracji spektakli:

 • Rycerze króla Artura, reż. Henryk Tomaszewski (reż. i realizacja telewizyjna: Wojciech Rawecki, TVP Wrocław, 1986)
 • Kaprys, reż. Henryk Tomaszewski (realizacja telewizyjna Wojciech Rawecki, TVP Wrocław, 1997)

12 kwietnia

Polskie pieśni wielkopostne

Koncert w wykonaniu zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej prowadzonej przez Jana Bernada przy Fundacji „Muzyka Kresów” w Lublinie


13–18 kwietnia

„Głos i Ciało”

Warsztat Zygmunta Molika


16 kwietnia

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Wykład: Jawny i niejawny poziom funkcjonowania społeczeństwa, połączony z projekcją filmów Tajna broń USA oraz Kontrolowanie ludzi


28–29 kwietnia

no właśnie co wg Samuela Becketta

Prezentacje spektaklu Krystyny Krotoskiej


5–6 maja

Scena „Off Center”

Ecce Homo. Prezentacje spektaklu Przemysława Błaszczaka


7 maja

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Wykład: Kolektywne wzorce zachowań na podstawie reakcji mediów 11 września 2001, połączony z projekcją materiałów dokumentalnych


8 maja

Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polski przekład

Promocja książki Beaty Baczyńskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002). Prowadzenie: Janusz Degler i Zbigniew Osiński


7–13 maja

„Bycie w Początku”

Warsztat Katherinę Seyferth (Niemcy) i Marka Musiała. Brzezinka


9–14 maja

„Głos i Ciało”

Warsztat Zygmunta Molika


9–10 maja

„Jewgienij Wachtangow. Co zostanie po artyście teatru?”

Międzynarodowa konferencja przygotowana przez Katarzynę Osińską

9 maja

 • Katarzyna Osińska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): Wprowadzenie do tematu
 • Nadeżda Lindovska (Katedra divadelnej literatury, Uniwersytet w Bratysławie): Michaił Czechow i Wachtangow
 • Marie-Christine Autant-Mathieu (Le Laboratoire de recherche sur les arts du spectacle, CNRS, Paryż): Spadkobiercy Wachtangowa po 1956 roku
 • Béatrice Picon-Vallin (Le Laboratoire de recherche sur les arts du spectacle, CNRS, Paryż): Wachtangow o Stanisławskim

10 maja

 • Andriej Droznin (Szkoła Teatralna im. B. Szczukina, Moskwa): Wachtangow – między Stanisławskim a Meyerholdem. W poszukiwaniu integralności
 • Władysław Iwanow (Państwowy Instytut Sztuki, Moskwa): Wachtangow w „Habimie
 • Katarzyna Osińska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): Idea dybuka w ujęciu Wachtangowa i Kantora
 • Elena Tartakowski (Wydział Sztuk Uniwersytetu w Tel Awiwie): Dybuku, wyjdź! Nie wyjdę. Długie życie arcydzieła Wachtangowa

Konferencji towarzyszył warsztat prowadzony przez Andrieja Droznina ze Szkoły Teatralnej im. B. Szczukina w Moskwie


9, 10 maja

no właśnie co wg Samuela Becketta

Prezentacje spektaklu Krystyny Krotoskiej


14 maja

„Taniec XX wieku”. Cykl wykładów Jadwigi Ignaczak

Wykład: Wewnętrzna reforma klasyki: Michaił Fokin i balety rosyjskie Diagilewa oraz Mats Ek – reinterpretacja klasyki


18–19 maja

Cantigas de Santa Maria

Prezentacje spektaklu muzycznego Teatru 38 z Krakowa z udziałem Macieja Maleńczuka, reż. Adam Kwaśny


23–24 maja

Maciej Rychły i Tomasz Rodowicz w czasie koncertu Orkiestry Antycznej w Brzezince w maju 2003, fot. nieznanyKoncert Orkiestry Antycznej w Brzezince w maju 2003, fot. nieznanyKoncert Orkiestry Antycznej w Brzezince w maju 2003, fot. nieznany

Brzezinka

Koncert Orkiestry Antycznej

Prezentacje w wykonaniu Orkiestry Antycznej prowadzonej przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego przy Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”


24–25 maja

Spektakl w wykonaniu zespołu Tsiritsantsoules z Grecji z udziałem Mirosława Kocura (w centrum) w maju 2003, fot. nieznany

Brzezinka

Cyklop wg Eurypidesa

Prezentacje spektaklu w wykonaniu zespołu Tsiritsantsoules z Grecji z udziałem Mirosława Kocura

Prezentacjom towarzyszył koncert pieśni w wykonaniu Anastazji Eden


28 maja

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą).

Wykład: Programy typu reality show jako przejaw nieświadomych procesów społecznych, połączony z projekcją materiałów filmowych na temat programów Big Brother i Ryzykanci


30 maja

Spotkanie z Lee Breuerem

Omówienie działalności Teatru Mabou Mines w latach 1970–2000. Wpływ twórczości Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora


31 maja – 1 czerwca

Brzezinka

Warsztat pieśni gruzińskich

W ramach projektu „Ewangelie Dzieciństwa” prowadzonego przez Jarosława Freta


4 czerwca

„Taniec XX wieku”. Cykl wykładów Jadwigi Ignaczak

Wykład: Postmodernizm, autotematyzm, dekonstrukcjonizm, choreograficzna mapa świata (twórcy, techniki, style)


7–12 czerwca

Odin Teatret

7 czerwca

 • Traces in the Snow (Ślady na śniegu). Artystyczna autobiografia aktorki – pokaz pracy Roberty Carreri (Wrocławski Teatr Lalek)
 • Whispering Winds (Szepczące wiatry). Pokaz pracy Roberty Carreri i Torgeira Wethala

7–9 czerwca

Shoot the Arrow Around the Corner (Wystrzel strzałę za róg). Warsztat Torgeira Wethala

8 czerwca

Paths of Thoughts (Ścieżki myśli). Pokaz pracy Torgeira Wethala na temat roli improwizacji w budowaniu roli. Wrocławski Teatr Lalek

11 czerwca

Dialog Between Two Actors (Dialog dwojga aktorów). Pokaz pracy Roberty Carreri i Torgeira Wethala (Wrocławski Teatr Lalek)

8, 9, 11 ,12 czerwca

Salt (Sól). Spektakl na podstawie opowiadania List na wiatr Antonia Tabucchiego. Wykonanie: Roberta Carreri i Jan Ferslev. Adaptacja sceniczna i reżyseria: Eugenio Barba


12 czerwca

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Wykład: Nieświadomość a sfera symbolicznego doświadczania w społeczeństwie, połączony z projekcją filmów Astrologia w III Rzeszy i Dzieci Hitlera


18–22 czerwca

Brzezinka

„Źródłowe praktyki aktora”

Warsztat Ewy Benesz


26 czerwca

Brzezinka

Koncert z udziałem Marjany Sadowskiej, Victorii Hanna oraz Kwartetu Jorgi


28 czerwca

Spotkanie warsztatowe z Kalamandalam Karunkaranem – artystą teatru kathakali


29 czerwca

Zbawienie Pootany

Spektakl kathakali w wykonaniu Kalamadalam Karunkarana


2–9 lipca

„Pieśń wibracyjna” – kontynuacja

Warsztat Maud Robart


6 października

Butō w Ośrodku Grotowskiego. Przypomnienie

I... sit – rejestracja spektaklu w wykonaniu Mina Tanaki z 3 czerwca 1996


7, 8 października

no właśnie co wg Samuela Becketta

Prezentacje spektaklu Krystyny Krotoskiej


9 października

Grotowski. Od Teatru ubogiego do Sztuki jako wehikułu

Promocja rosyjskiej antologii tekstów Jerzego Grotowskiego, przygotowanej przez Natełłę Baszyndżagian (Wydawnictwo „Aktor. Reżyser. Teatr”, Moskwa 2003). Prowadzenie: Zbigniew Osiński


10 października

Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej

Promocja książki Marty Steiner (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2003). Prowadzenie: Zbigniew Osiński


13 października

Butō w Ośrodku Grotowskiego. Przypomnienie

 • Biały wąż – rejestracja spektaklu w wykonaniu Youri Nagaoki z 30 października 1997 (festiwal tańca butō).
 • Protoplazma – rejestracja spektaklu w wykonaniu Abe M Aria z 28 października 1997 (festiwal tańca butō)

15 października

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Wykład: Język nieświadomości w filmie: Nieświadomość – otwieranie – spastykowanie, połączony z projekcja fragmentów filmu Idioci w reż. Larsa von Triera


15–19 października

„The Way”

Warsztat Reny Mireckiej


20 października

Butō w Ośrodku Grotowskiego. Przypomnienie

Sny Ziemi – rejestracja spektaklu w wykonaniu Daisuke Yoshimoto z 31 października 1997 (festiwal tańca butō)


22 października

Brzezinka

Pokaz pracy Daisuke Yoshimoto i Teatru ZAR


23, 24, 25 października

Brzezinka

Ewangelie dzieciństwa

Premierowe pokazy spektaklu Teatru ZAR. Prowadzenie projektu – Jarosław Fret


24–28 października

Warsztat tańca butō prowadzony przez Daisuke Yoshimoto


29 i 30 października

Souten no Shizuku (Kropla błękitnego nieba)

Spektakl Daisuke Yoshimoto i Seo Sunja (Japonia)

Obecności Daisuke Yoshimoto w Ośrodku towarzyszyła dedykowana jego pracy wystawa zdjęć autorstwa Macieja Rusinka


6–7 listopada

no właśnie co według Samuela Becketta

Prezentacje spektaklu Krystyny Krotoskiej


14, 15, 20, 30 listopada

Brzezinka

Ewangelie dzieciństwa

Prezentacje spektaklu Teatru ZAR. Prowadzenie projektu – Jarosław Fret


17 listopada

„Tradycje widowiskowe Indii: od tańca klasycznego do technik walki. Przegląd materiałów archiwalnych”

Cz. 1 – taniec odissi


21–22 listopada

Konferencja z udziałem Thomasa Richardsa i Maria Biaginiego z Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w ramach projektu „Tracing Roads Across”

21 listopada

Prezentacja filmu – Art as vehicle (Sztuka jako wehikuł) – dokumentalnego zapisu Downstairs Action, która została sfilmowana w Workcenter przez Mercedes Gregory w roku 1989, oraz prezentacja filmu – A film documentation of ACTION (Filmowa dokumentacja AKCJI) – zrealizowanego w Workcenter w 2000 roku przez „deux temps trois mouvements a.s.b.l.” (Belgia) pod kierunkiem Thomasa Richardsa (produkcja: Atelier Cinéma de Normandie – A.C.C.A.A.N. i Narodowy Ośrodek Dramatyczny Normandii)

22 listopada

Promocja książki Thomasa Richardsa „Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi” 22 listopad 2003, na zdjęciu: Grzegorz Ziółkowski, Andrzej Wojtasik, Thomas Richards, Krzysztof Bielawski i Jarosław Fret, fot. nieznanyOtwarte spotkanie z Thomasem Richardsem i Mariem Biagini, tłumaczy Grzegorz Ziółkowski, 22 listopada 2003, fot. nieznany

 • Promocja książki Thomasa Richardsa Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi (przekład Andrzej Wojtasik, Magda Złotowska, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2003)
 • Otwarte spotkanie z Thomasem Richardsem i Mariem Biaginim

24 listopada

„Tradycje widowiskowe Indii: od tańca klasycznego do technik walki. Przegląd materiałów archiwalnych”

Cz. 2 – sztuka walki kalaripayattu


27–29 listopada

„Zamieniając ciało w źrenicę oka”

(Making the Body All Eyes) Warsztat Phillipa Zarrilliego, Uniwersytet Exeter (Wielka Brytania)

28 listopada

Speaking Stones, reż. Phillip Zarrilli. Spektakl w wykonaniu Teatru Asou z Austrii. Scena na Świebodzkim

Phillip Zarrilli w czasie wykładu/demonstracji 29 listopada 2003, fot. nieznany

29 listopada

„Teatr Indii. Sztuki walki/medytacji oraz trening współczesnego aktora”. Wykład/demonstracja Phillipa Zarrilliego oraz Teatru Asou (Graz, Austria)


1 grudnia

„Tradycje widowiskowe Indii: od tańca klasycznego do technik walki. Przegląd materiałów archiwalnych”

Cz. 3 – kathakali


3 grudnia

„Społeczeństwo w perspektywie psychologii głębi”

Cykl spotkań prowadzony przez Andrzeja Kuźmickiego (Towarzystwo Badań nad Psychoanalizą)

Wykład: Język nieświadomości w filmie: Nieświadomość – wolność – kompensowanie połączony z pokazem fragmentu filmu Widmo wolności w reż. Louisa Buňuela


8 grudnia

Trzynasta rocznica śmierci Tadeusza Kantora

Przegląd archiwalnych filmów dokumentalnych z życia i twórczości Tadeusza Kantora w rocznicę Jego śmierci


11–18 grudnia

„Jerzy Gurawski w Teatrze Laboratorium”

Wystawa zaprojektowana i zrealizowana przez Stanisława Lose


18 grudnia

 • Spotkanie z Ludwikiem Flaszenem, współtwórcą Teatru Laboratorium. Spotkaniu towarzyszyło wydanie przez Ośrodek Grotowskiego tekstów Ludwika Flaszena Teatr – sztuka antraktu i Marzyciele
 • Uroczystość wręczenia odznaczenia „Zasłużony dla kultury polskiej” Carli Pollastrelli i Roberto Bacciemu. W imieniu Roberta Bacciego odznaczenie odebrała Carla Pollastrelli