2015-06-19
2018-07-05

Kronika Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

1998

16 stycznia

 • Wykład Krzysztofa Rutkowskiego Bóg Adama. Duch chrześcijaństwa według Mickiewicza
 • Prezentacja spektaklu Teatru Telewizji Mistrz wg dramatu Krzysztofa Rutkowskiego, reżyseria: Agnieszka Lipiec-Wróblewska.

19–23 stycznia

„Spotkanie z Beckettem”

19–22 stycznia

Warsztat beckettowski prowadzony przez Irenę Jun

23 stycznia

Spektakl na podstawie utworów Samuela Becketta: Nie ja, Kołysanka, No właśnie co, reżyseria i wykonanie: Irena Jun


4–8 lutego

„Droga dźwięku”

Warsztaty prowadzone przez Jacka Ostaszewskiego, alternatywny system edukacji muzycznej


14–19 lutego

Wystawa „Zbigniew Cynkutis” autorstwa Jerzego Gurawskiego, luty 1998, fot. Jerzy LajstowiczWystawa „Zbigniew Cynkutis” autorstwa Jerzego Gurawskiego, luty 1998, fot. Jerzy Lajstowicz

Wystawa „Zbigniew Cynkutis” autorstwa Jerzego Gurawskiego, luty 1998, fot. Jerzy LajstowiczWystawa „Zbigniew Cynkutis” autorstwa Jerzego Gurawskiego, luty 1998, fot. Jerzy Lajstowicz

Wystawa „Zbigniew Cynkutis”

14 lutego

Wernisaż wystawy autorstwa Jerzego Gurawskiego. Spotkanie poświęcone pamięci Zbigniewa Cynkutisa prowadził Kazimierz Lewkowski


21, 23 lutego

Teatr czarneNIEBObiałe

21 lutego

Tu był ZSRR. Spektakl w reżyserii Dmitrija Ariupina

23 lutego

Zabawki Bertranda. Spektakl w reżyserii Dmitrija Ariupina


6–8 marca

Warsztat Anny Zubrzyckiej i Grzegorza Brala

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Pieśń Kozła”


13–15 marca

Spotkania młodego teatru

13 marca

Oskar-zm. Spektakl wg Blaszanego bębenka Güntera Grassa, Teatru Stajnia Pegaza (Sopot), reżyseria: Ewa Ignaczak

14 marca

Siechce Teatru Wiczy „Rodzina” (Brodnica), reżyseria: Romuald Wicza-Pokojski

15 marca

 • Pijcie ocet, panowie wg tekstów Daniła Charmsa Teatru Biuro Podróży (Poznań), reżyseria: Paweł Szkotak
 • Spotkanie poświęcone próbie określenia aktualnej sytuacji teatralnych grup alternatywnych „Teatr alternatywny => teatr równoległy”, z udziałem m.in. Ewy Ignaczak, Pawła Szkotaka oraz Romualda Wiczy-Pokojskiego. Prowadzenie i inicjatywa przedsięwzięcia: Jarosław Fret

26–27 marca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Urbino, Włochy

W trzydziestolecie ukazania się książki Grotowskiego Towards a Poor Theatre sympozjum „Teatro e vita nelle sperimentazioni di Jerzy Grotowski” poświęcone twórczości Jerzego Grotowskiego, zorganizowane przez Università degli Studi di Urbino Facoltà di Sociologia. Wystąpienia: Ludwik Flaszen, Zbigniew Osiński, Lech Raczak, Claudio Mendolesi, John Shranz


27 marca – 5 lipca

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Wiedeń, Austria

Wystawa „Der sprechende Körper” (Mówiące ciało) w Museum für Gestaltung. Imprezie towarzyszył pokaz sfilmowanych spektakli Teatru Laboratorium oraz filmów dokumentalnych (5–7 czerwca), prowadzony przez Stanisława Krotoskiego


30 marca

Próby. Przedpremierowa emisja spektaklu Teatru Telewizji wg Michela Montaigne’a z udziałem realizatora – Grzegorza Królikiewicza


3–5 kwietnia

Sympozjum „Towianizm w kulturze polskiej”

Wystawa „Wielki polski dramat romantyczny w Teatrze 13 Rzędów i Teatrze Laboratorium” autorstwa Barbary Kaczmarek

3 kwietnia

Sympozjum. Prowadzenie: Ludwik Flaszen, Jacek Łukasiewicz

Wystąpienia:

 • Dorota Siwicka: Utopia towianistyczna Mickiewicza
 • Krystyna Ratajska: Sprawa Boża w ujęciu Wincentego Lutosławskiego i jego uczniów
 • Jacek Łukasiewicz: Wcielenia w poezji a towianizm

Pokaz filmu o towiańczykach zrealizowanego przez Telewizję Edukacyjną w ramach cyklu Wokanda historii (scenariusz: Maria Nockowska, reżyseria: Tomasz Drozdowicz, konsultacja naukowa: Dorota Siwicka, 1996)

4 kwietnia

Prowadzenie: Ludwik Flaszen, Jacek Łukasiewicz

Wystąpienia:

 • Krzysztof Rutkowski: Mickiewicz – Towiański – Grotowski. Kilka uwag o czynieniu poezji ciałem
 • Zbigniew Osiński: Inspiracje towianistyczne w polskim teatrze dwudziestego wieku
 • wystąpienie Ludwika Flaszena

5 kwietnia

Spotkanie dyskusyjne i zakończenie sympozjum


6–11 kwietnia

„Głos i Ciało”

Warsztat prowadzony przez Zygmunta Molika


20–25 kwietnia

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Ryga, Łotwa

Seminarium „Jerzy Grotowski”, zorganizowane przez Łotewski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI, Ministerstwo Kultury w Rydze i Dailes Teātris (Teatr Artystyczny), z udziałem Zygmunta Molika i Zbigniewa Osińskiego. Pokaz filmów dokumentalnych o Grotowskim. Równolegle odbywał się staż prowadzony przez Zygmunta Molika


25 kwietnia

Prezydent i ja

Prezentacja spektaklu Teatru Tanto (Wiedeń) wg Faktu i Z ciemności Sławomira Mrożka, reżyseria: Susanna Tabaka-Pillhofer


1 maja

Teatr Slava ze Szwecji

Dzikie głosy – oratorium stanowiącego połączenie elementów pieśni, narracji, chóralnych deklamacji i tańca, wykonanie: Teatr Slava (Szwecja), reżyseria: Erik Norlin


1–3 maja

Warsztat tańców greckich z Pontos

Warsztat prowadzony przez tancerza Panagiotisa Apostolidesa w ramach projektu „Pieśń Kozła”, z udziałem lirnika Michalisa Kaliondzidisa


3 maja

Zgromadzenie – konferencja praktyczna „Wielogłos”

Spotkanie Teatru Pieśń Kozła, Studia Eksperymentu Ruchu, Teatru Slava (Szwecja), Panagiotisa Apostolidesa (Grecja), Michalisa Kaliondzidisa (Grecja), zespołu Dimczy Angełowa (Bułgaria) oraz grupy Chudoba


14–19 maja

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Kielce

Przegląd „Drogi Teatru – Spotkania” zorganizowany przez Kieleckie Centrum Kultury. Spotkanie ze Stefanią Gardecką i Jarosławem Fretem. Pokaz sfilmowanej wersji spektaklu Książę Niezłomny oraz filmów dokumentalnych o Teatrze Laboratorium: „Aktor całkowity”. Wspomnienie o Ryszardzie Cieślaku (1937–1990) Krzysztofa Domagalika i Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski Marianne Ahrne


18 maja

Teatr Pantomimy Ap z Wrocławia

Alter ego, spektakl w wykonaniu Andrzeja Kozłowskiego i Piotra Pary


19 maja

Teatr Pantomimy Studio Mimu z Wrocławia

Alternacje przestrzeni, spektakl w reżyseri i choreografi: Józefa Markockiego, oprawa plastyczna: Ilona Szurkowska


4–5 czerwca

Replika 35. Międzynarodowego i 31. Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych – Kraków’98

Wykład Marii Palatyńskiej: Sztuka patrzenia i widzenia. Czy potrzebna nam jest kronika rzeczywistości? oraz projekcje nagrodzonych filmów, prowadzenie: Urszula Pochaba


6–11 czerwca

Pokazy pracy grupy Milon Mela z Indii

6 czerwca

Parada uliczna na wrocławskim Rynku oraz spotkanie z zespołem

6–9 czerwca

Warsztaty prowadzone przez członków zespołu

8, 10 czerwca

Pokazy pracy: muzyka Baulów, taniec czau i sztuka walki kalaripayattu

11 czerwca

Spektakl Fair of Sharing


12–17 czerwca

„Afrykańska ekspresja”

Warsztat modern dance prowadzony przez Afrę Crudo


12–17 września

„Poza głosem”

Warsztat prowadzony przez Elżbietę Jaroszewicz (Studio Magenia, Paryż) dla stażystów z Polski i Francji


1–3 października

Teatr Pieśń Kozła

Premierowe pokazy spektaklu Pieśń Kozła w reżyserii Grzegorza Brala


Gilli Cremer w spektaklu „Hotel Morrison” w październiku 1998, fot. Jerzy Lajstowicz

7–8 października

Hotel Morrison, spektakl w wykonaniu Gilli Cremer z Niemiec


23–25 października

Sesja „Teatr niemiecki XX wieku”, październik 1998, fot. Jerzy Lajstowicz

Sesja „Teatr niemiecki XX wieku”

Prowadzenie: Hans Peter Bayerdörfer, Günter Erken i Małgorzata Leyko

Wystąpienia:

 • Günter Erken: Współczesny system teatralny w Niemczech, jego źródła i charakterystyka
 • Hans Peter Bayerdörfer: Od historyzmu do naturalizmu: Meiningeńczycy, Freie Bühne itp.
 • Małgorzata Leyko: Monachijska Shakespeare-Bühne i Künstlertheater, Max Reinhardt
 • Hans Peter Bayerdörfer: Dramat i teatr ekspresjonistyczny
 • Günter Erken: Teatr polityczny okresu Republiki Weimarskiej i jego następstwa: Piscator i Brecht
 • Hans Peter Bayerdörfer: Zeitstück
 • Małgorzata Leyko: Teatr Bauhausu
 • Hans Peter Bayerdörfer, Günter Erken: Nowatorstwo teatru muzycznego i teatru tańca
 • Małgorzata Leyko: O teatrze w czasach narodowego socjalizmu
 • Hans Peter Bayerdörfer: Uzupełnienie: Judischer Kulturbund (Żydowski Związek Kulturalny)

24 października

Wystąpienia:

 • Hans Peter Bayerdörfer: Teatr zachodnioniemiecki po wojnie: teatr dramatyczny i teatr muzyczny do 1960 roku
 • Günter Erken: Teatr wschodnioniemiecki po wojnie: teatr dramatyczny i teatr muzyczny do ok. 1960 roku
 • Hans Peter Bayerdörfer: Teatr dokumentalny i polityczny w latach sześćdziesiątych
 • Günter Erken: Początki „teatru reżyserskiego”: teatr w Bremie i berlińska Schaubühne
 • Hans Peter Bayerdörfer: Przegląd współczesnego repertuaru niemieckiego teatru dramatycznego i operowego
 • Günter Erken, Małgorzata Leyko: Teatr muzyczny i teatr tańca od lat sześćdziesiątych
 • Hans Peter Bayerdörfer: „Teatr reżyserski” I: klasycy
 • Günter Erken: „Teatr reżyserski” II, nowe sztuki: Thomas Bernhard, Heiner Müller, Botho Strauß, Elfriede Jelinek
 • Hans Peter Bayerdörfer, Günter Erken: Teatr obrazów lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
 • Hans Peter Bayerdörfer, Günter Erken: „Teatr reżyserski” III, uwolnienie od dramatu: Frank Castorf, Christoph Marthaler i in.

25 października

 • Projekcje wideo: Triadisches Ballet, Bauhaustänze (Balet tradycyjny, rekonstrukcje), Kurt Joos Der grüne Tisch (Zielony stół), Sen nocy letniej Williama Shakespeare’a, reżyseria: Max Reinhardt, Faust Wurzel 1+2 Johanna Wolfganga Goethego, w reżyserii Christopa Mathalera
 • Dyskusja panelowa z udziałem publiczności

5–9 listopada

„Niewymierność ciszy i przestrzeni”

Wystawa-projekt autorstwa Jerzego Olka i Bogusława Michnika. Kolejna edycja wystawy „Bezwymiar iluzji”


13 listopada

Grupa teatralna „Dokąd” z Płocka

Spektakl Mówić czy milczeć, kreacja zbiorowa


23–24 listopada

Wydarzenie poza siedzibą Ośrodka

Budapeszt, Węgry

Polsko-węgierskie sympozjum teatralne poświęcone Jerzemu Grotowskiemu zorganizowane przez Instytut Polski, z udziałem Ludwika Flaszena, Stanisława Krotoskiego i Zbigniewa Osińskiego


3 grudnia

„O współczesnych inspiracjach źródłami teatru”

Spotkanie z Józefem Kelerą, prowadzenie: Janusz Degler


8 grudnia

Ósma rocznica śmierci Tadeusza Kantora

Pokaz filmowego zapisu prób do spektaklu Dziś są moje urodziny oraz innych przedstawień


9 grudnia

Kochajmy się

XII księga Pana Tadeusza w interpretacji Ewy Benesz


14 grudnia

Promocja miesięcznika „Tygiel Kultury”

Spotkanie z redakcją pisma, połączone z pokazem filmów o życiu artystycznym Łodzi


18 grudnia

Koncert muzyki etnicznej

Występ zespołu Didura i Sambora Dudzińskiego