2011-11-29
2014-04-07

POLECAMY

Przez teatr – poza teatr

Juliusz Osterwa

Przez teatr – poza teatr

wybór i opracowanie Ireneusz Guszpit i Dariusz Kosiński

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2004

Książe. Hamlet Juliusza Osterwy

Wanda Świątkowska

Książe. Hamlet Juliusza Osterwy

Księgarnia Akademicka, Kraków 2009

Reduta jako mistyczne zwierciadło świata

Lucyna Muszyńska

Reduta jako mistyczne zwierciadło świata

Wydawnictwo: Adam Marszałek
Toruń: 2009

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

2008 rok LXII nr 1 (280)

Większą część numeru wypełniają teksty wygłoszone w czasie konferencji naukowej „Dwa teatry – dwa światy”, która odbyła się w dniach 10–12 maja 2008 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytułowe dwa teatry to Teatr Reduta oraz Gardzienice Włodzimierza Staniewskiego.

Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski

Zbigniew Osiński

Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski

słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2003

My i nasze Siedliska

Matylda Sapieżyna

My i nasze Siedliska

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, wyd. III

My i nasze Siedliska to książka niezwykła, złożona ze wspomnień, zapisów dziennikowych i listów rodzinnych Matyldy z Windisch-Graetzów Sapieżyny – zarazem oryginalny portret nieprzeciętnej arystokratki i fascynujący dokument minionej epoki.

Słowo i gest

Słowo i gest

redakcja ks. Helmut Jan Sobeczko i Zbigniew Władysław Solski

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009

Tom pokonferencyjny współorganizowanej przez Uniwersytet Opolski oraz Instytut im. Jerzego Grotowskiego sesji „Słowo i gest”, która odbyła się w Opolu w dniach 22–23 października 2008. W tomie między innymi tekst Dariusz Kosińskiego: Dal – odnowa mowy według Juliusza Osterwy.

Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze

Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze

pod redakcją Małgorzaty Leyko i Ireny Jajte-Lewkowicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005

Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II

Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II

pod redakcją Małgorzaty Leyko i Katarzyny Wielechowskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010

Wykłady o teatrze/Лекції про театр

Wykłady o teatrze/Лекції про театр

wstęp Dariusz Kosiński, redakcja naukowa Wanda Świątkowska, Hanna Wesełowska

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Centrum im. Łesia Kurbasa, Kijów-Wrocław 2010

Publikacja jest efektem współpracy Centrum Łesia Kurbasa w Kijowie i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. W ramach projektu _PolskaKulturaUkraina_, zrealizowanego w 2010 roku, w Kijowie odbył się cykl wykładów na temat współczesnego teatru polskiego (wrzesień-październik), natomiast we Wrocławiu została zorganizowana jednodniowa sesja dotycząca teatru ukraińskiego (29 listopada).

Spalić dom. Rodowód reżysera

Eugenio Barba

Spalić dom. Rodowód reżysera

Przekład Anna Górka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław – Warszawa 2011

Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej

Jacques Lecoq

Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej

przełożyła Magdalena Hasiuk-Świerzbińska, konsultacja Katarzyna Regulska

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

 

„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea

Serge Ouaknine

„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium

przełożył Juliusz Tyszka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

Gdy przyjechałem do wrocławskiego Teatru Laboratorium w styczniu 1966 roku, Książę Niezłomny był dopiero co ukończony. Spektakl wyraźnie ewoluował, aż do swej ostatecznej formy. Przez długi czas jego wewnętrzna budowa i technika pozostawały mi obce. Po roku praktycznego stażu i obserwacji Grotowski poprosił mnie o odtworzenie scenariusza.

Teatr Danuty Michałowskiej. Od Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego

Jacek Popiel

Teatr Danuty Michałowskiej. Od Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201

Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010

Projekt graficzny Małgorzata Laszczak
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

Nowe historie 1. Ustanawianie historii

Nowe historie 1. Ustanawianie historii

pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Buchwald i Dariusza Kosińskiego

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2010

Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego

Juliusz Osterwa

Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego

wstęp, opracowanie i redakcja Ireneusz Guszpit i Dariusz Kosiński

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007

Raptularz kijowski

Juliusz Osterwa

Raptularz kijowski

wstęp i opracowanie Ireneusz Guszpit

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011