Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II

Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II

pod redakcją Małgorzaty Leyko i Katarzyny Wielechowskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010

Książka jest efektem drugiej już konferencji zorganizowanej przez Katedrę Dramatu i Teatru Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Konieczność kontynuacji dyskusji wokół zagadnień wyłaniających się z legendy o św. Genezjuszu i jej kontekstów, wydaje się nie tylko uzasadniona, ale stanowi rodzaj przymusu poznawczego dla teatrologów zwłaszcza, choć nie tylko. Nie jest to więc przypadek, raczej potrzeba współbrzmienia ze zmianami zachodzącymi w samym teatrze, jak i w dyskursie teatrologicznym. Pierwsze spotkanie pokazało już wyraźnie jak idea genezjańska, mit przemiany, ukazujący złożony charakter teatralnego sacrum i profanum, wreszcie sama natura chwytu teatru w teatrze, sprawiają, że stajemy oto w obliczu starej metafory teatrum mundi, poruszeni jej możliwością reinkarnacji, odnawiania się i zasilania teatralnego bytu siłą transcendencji.

Fragment recenzji prof. dr hab. Elżbiety Kalemby-Kasprzak