Słowo i gest

Słowo i gest

redakcja ks. Helmut Jan Sobeczko i Zbigniew Władysław Solski

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009

Tom pokonferencyjny współorganizowanej przez Uniwersytet Opolski oraz Instytut im. Jerzego Grotowskiego sesji „Słowo i gest”, która odbyła się w Opolu w dniach 22–23 października 2008. W tomie między innymi tekst Dariusz Kosińskiego: Dal – odnowa mowy według Juliusza Osterwy.