Słowo i gest

Słowo i gest

redakcja ks. Helmut Jan Sobeczko i Zbigniew Władysław Solski

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009

Tom pokonferencyjny współorganizowanej przez Uniwersytet Opolski oraz Instytut im. Jerzego Grotowskiego sesji „Słowo i gest”, która odbyła się w Opolu w dniach 22–23 października 2008. W tomie między innymi tekst Dariusz Kosińskiego: Dal – odnowa mowy według Juliusza Osterwy.

POLECONE EKSPRESEM

Przez teatr – poza teatr
Książe. Hamlet Juliusza Osterwy
Reduta jako mistyczne zwierciadło świata
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski
My i nasze Siedliska
Słowo i gest
Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze
Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II
Wykłady o teatrze/Лекції про театр
Spalić dom. Rodowód reżysera
Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
Teatr Danuty Michałowskiej. Od Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
Nowe historie 1. Ustanawianie historii
Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego
Raptularz kijowski