Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

2008 rok LXII nr 1 (280)

Większą część numeru wypełniają teksty wygłoszone w czasie konferencji naukowej „Dwa teatry – dwa światy”, która odbyła się w dniach 10–12 maja 2008 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytułowe dwa teatry to Teatr Reduta oraz Gardzienice Włodzimierza Staniewskiego.

„Szczęśliwie udało nam się zgromadzić niemal wszystkich najważniejszych badaczy podejmujących trud mierzenia się ze spuścizną Reduty i dokonaniami Gardzienic. […] Prezentowany materiał, jak sądzimy, wyraziście pokazuje rzecz, na której zależało nam chyba najbardziej: odmienność tej linii teatru polskiego, której ważnymi punktami są Reduta i Gardzienice, a która stanowi przejaw holistycznego myślenia o kulturze i ma tak bliskie (choć czasem może niebezpieczne) związki z antropologią.”

(Ireneusz Guszpit, Dariusz Kosiński)