Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

2008 rok LXII nr 1 (280)

Większą część numeru wypełniają teksty wygłoszone w czasie konferencji naukowej „Dwa teatry – dwa światy”, która odbyła się w dniach 10–12 maja 2008 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytułowe dwa teatry to Teatr Reduta oraz Gardzienice Włodzimierza Staniewskiego.

„Szczęśliwie udało nam się zgromadzić niemal wszystkich najważniejszych badaczy podejmujących trud mierzenia się ze spuścizną Reduty i dokonaniami Gardzienic. […] Prezentowany materiał, jak sądzimy, wyraziście pokazuje rzecz, na której zależało nam chyba najbardziej: odmienność tej linii teatru polskiego, której ważnymi punktami są Reduta i Gardzienice, a która stanowi przejaw holistycznego myślenia o kulturze i ma tak bliskie (choć czasem może niebezpieczne) związki z antropologią.”

(Ireneusz Guszpit, Dariusz Kosiński)

POLECONE EKSPRESEM

Przez teatr – poza teatr
Książe. Hamlet Juliusza Osterwy
Reduta jako mistyczne zwierciadło świata
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski
My i nasze Siedliska
Słowo i gest
Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze
Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II
Wykłady o teatrze/Лекції про театр
Spalić dom. Rodowód reżysera
Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
Teatr Danuty Michałowskiej. Od Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
Nowe historie 1. Ustanawianie historii
Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego
Raptularz kijowski