Nowe historie 1. Ustanawianie historii

Nowe historie 1. Ustanawianie historii

pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Buchwald i Dariusza Kosińskiego

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2010

W przekonaniu, że polska historia teatru potrzebuje nowego impulsu, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował konferencję zatytułowaną „Ustanawianie historii. Historia teatru jako kreacja” (Warszawa 23-25 listopada 2009), rozpoczynając w ten sposób realizację programu o nazwie „Nowe historie – ku pluralizmowi metodologicznemu w historii teatru”. Jego zasadniczym celem jest wzbogacenie polskiej historii teatru w jej aspekcie metakrytycznym i metodologicznym. Książka niniejsza jest pokłosiem otwierającej program konferencji. (ze wstępu)

POLECONE EKSPRESEM

Przez teatr – poza teatr
Książe. Hamlet Juliusza Osterwy
Reduta jako mistyczne zwierciadło świata
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski
My i nasze Siedliska
Słowo i gest
Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze
Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II
Wykłady o teatrze/Лекції про театр
Spalić dom. Rodowód reżysera
Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
Teatr Danuty Michałowskiej. Od Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego
Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
Nowe historie 1. Ustanawianie historii
Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego
Raptularz kijowski