Reduta jako mistyczne zwierciadło świata
Lucyna Muszyńska

Reduta jako mistyczne zwierciadło świata

Wydawnictwo: Adam Marszałek
Toruń: 2009

[...] Autorka po raz pierwszy w literaturze przedmiotu daje tak obszerną, kompetentną i samodzielną charakterystykę tych tendencji, które umykały uwadze dawniejszych badaczy Reduty, a pełniej zaistniały w refleksji teatrologicznej wraz z badaniami prof. Zbigniewa Osińskiego. Lucyna Muszyńska kontynuuje zaproponowany przez uczonego ważny kierunek postrzegania teatru Osterwy i Limanowskiego poza wąskim kręgiem nurtu realizmu psychologicznego.

Fragment recenzji prof. dr hab. Marii Kalinowskiej