2018-07-08
2020-11-13

Spotkanie poświęcone książce Zbigniewa Osińskiego „Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice”

Spotkanie poświęcone książce Zbigniewa Osińskiego Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice (Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 1993), z udziałem: autora, Eugenia Barby, Tadeusza Burzyńskiego i Józefa Kelery; prowadzenie: Janusz Degler
28 września 1993
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

Rodzaj nagrania: zapis dźwiękowy
Języki: polski, angielski
Czas trwania: część 1: 47 min; część 2: 47 min; część 3: 47 min; część 4: 11 min
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

 

Nagranie, część 1