2018-07-09
2018-07-09

Konferencja prasowa Dyrektora Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych Zbigniewa Osińskiego
21 stycznia 1991
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

Rodzaj nagrania: zapis dźwiękowy
Język: polski
Czas trwania: 51 min
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego