2018-07-09
2018-09-04
„Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym”, Wydawnictwo Literac
„Laboratorium Grotowskiego”, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978 (współautor:
„Grotowski’s Laboratory”, translated by Bolesław Taborski, Interpress Publishers
„Laboratoire de Grotowski”, Editions Interpress, Varsovie 1979
„Das Theater Laboratorium” Grotowskis, przeł. Barbara Ostrowska, Verlag Interpes
„Grotowski i jego Laboratorium”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980
„Grotowski and His Laboratory”, translated and Abridged by Lillian Vallee and Ro
„Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice”, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 19
„Jerzy Grotowski. Od „divadla-predstaveni” k Ritualnym hram”, preložil L’udovit
„Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 Rzędów”. Opole 1959–1964. Kronika –
„Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty”, Wydawnictwo słowo/obraz teryto
„Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski”, Wydawnictwo słowo/obraz terytor
„Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z J
„Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku, cz. 1: Kronika”, Wydawnictwo
„Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku, cz. 2: Studia”, Wydawnictwo s
„Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty”, Wydawnictwo słowo/obraz teryto
„Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty”, Wydawnictwo słowo/obraz teryto
„Jerzy Grotowski e il suo Laboratorio. Degli spettacoli alle l’Arte come veicolo
„Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, studium”, Wydawnictwo słowo/obra
„Jerzy Grotowski’s Journeys to the East”, translated from Polish by Andrzej Wojt