2016-10-03
2017-09-15

POLECAMY

Wanda Świątkowska, Hamleci Jerzego Grotowskiego

Wanda Świątkowska

Hamleci Jerzego Grotowskiego

Redakcja Monika Blige
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016

Giuliano Campo, Zygmunt Molik, „Głos i Ciało"

Giuliano Campo, Zygmunt Molik

Głos i Ciało

Przekład Andrzej Wojtasik, Ewa Oleszko-Molik, redakcja Monika Blige
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Wrocław – Kraków 2016

Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje

Ludwik Flaszen

Grotowski & Company. Źródła i wariacje

Wstęp Eugenio Barba, redakcja Monika Blige
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014

Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo

Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium

Pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007

Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium

Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium

Pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego
Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.

Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201

Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010

Projekt graficzny Małgorzata Laszczak
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011

Gabriele Vacis, Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim

Gabriele Vacis

Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim

Przekład Katarzyna Woźniak, redakcja Renata Zając
Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2016

„Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki

Bogna Paprocka-Podlasiak

„Faust" J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012

Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opo

Agnieszka Wójtowicz

Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964)

Redakcja Janusz Degler
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

Dominika Laster: Grotowski's Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing

Dominika Laster

Grotowski’s Bridge Made of Memory: Embodied Memory, Witnessing and Transmission in the Grotowski Work

Seagull Books, Calcutta – London – New York 2016

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Giuliano Campo, Zygmunt Molik

Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski

Routledge, London – New York 2011

La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat

La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al parateatro

A cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, traduzione dal polacco di Marina Fabbri
Bulzoni Editore, Roma 2010