Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Orfeusz

Zestawiła Karolina Sołtys

 

1959

11 pytań o „13 Rzędów”, [z Jerzym Grotowskim i Ludwikiem Flaszenem] rozmawia Bożena Zagórska, „Echo Krakowa” 1959 nr 248, z 24 października, s. 3–4. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 159–161.

Bednorz Zbyszko: Teatr 13 Rzędów, „Tygodnik Powszechny” 1959 nr 43, z 25 października, s. 6.

Brzozowska Ewa: W Opolu „Orfeusz”, czyli teatr wyzwolony?, „Ekran” 1959 nr 49, z 6 grudnia, s. 10.

Chmielnicki Stefan: Lepszy „Orfeusz” od Morfeusza, czyli felieton w odpowiedzi wypowiedzi, przemówieniom i niedomówieniom, „Trybuna Opolska” 1959 nr 265, z 5 listopada, s. 3.

Falkowski Jerzy: Eksperyment opolski, „Sztandar Młodych” 1959 nr 258, z 29 października, s. 3.

Gąssowski Szczepan: „Orfeusz” z Opola, „Gazeta Poznańska” 1959 nr 273, z 13 listopada, s. 3.

Hierowski Zdzisław: Zawodowy eksperyment w Opolu, „Trybuna Robotnicza – Magazyn Niedzielny” 1959 nr 248.

Kelera Józef: 13 Rzędów na starcie, „Odra” 1959 nr 43, z 25 października, s. 3. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 107–109.

Korczak Jerzy: Brawo „Orfeusz”!, „Głos Wielkopolski” 1959 nr 265, z 7 listopada, s. 4.

Korewa Aleksandra: Polemika z Jeanem Cocteau, „Współczesność” 1959 nr 22/53, z 16–30 listopada, s. 5. Przedruk: „Performer” 2016 nr 11–12.

Lenart J.: Umieranie kompleksu, „Wiatraki” (dodatek do „Faktów i Myśli”) 1959 nr 11.

Lu[becki] Wł[adysław]: I krótkie wyjaśnienie, „Trybuna Opolska” 1959 nr 265, z 5 listopada, s. 3.

Lubecki Władysław: Kłopoty z Orfeuszem, „Trybuna Opolska” 1959 nr 256, z 26 października, s. 3.

rok [Romana Konieczna]: Dziś premiera w Teatrze 13 Rzędów, „Trybuna Opolska” 1959 nr 240.

Sinko Grzegorz: Cocteau nadal zabawny, „Nowa Kultura” 1959 nr 46, z 15 listopada, s. 6. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 110–112.

Vogler Henryk: Orfeusz zgwałcony, ale niedopieszczony, „Życie Literackie” 1959 nr 49, z 6 grudnia, s. 5, 10. Przedruk: „Performer” 2016 nr 11–12.

W[róblewski] A[ndrzej]: „13 Rzędów”, „Teatr” 1959 nr 24, z 16–31 grudnia, s. 23.

Wróblewski Andrzej: O próbach samostanowienia kulturalnego i krakaniu kibiców, „Polityka” 1959 nr 46, z 14 listopada, s. 5.

Zastępca [Bożena Zagórska]: Orfeusz w Opolu, „Echo Krakowa” 1959 nr 247, z 23 października, s. 3.

Zbijewska Krystyna: Kasandra przemówiła, „Dziennik Polski” 1959 nr 251, z 22 października, s. 3, 5.

Zbijewska Krystyna: Pojedźcie do Opola, „Dziennik Polski” 1959 nr 248.

 

1960

Danowicz Bogdan: „Orfeusz” Cocteau i problemy egzystencjalne, „Od Nowa” 1960 nr 6, z 7 lutego, s. 7. Przedruk: „Performer” 2016 nr 11–12.

Eberhardt Konrad: Rzecz o niemocy teatru, „Ekran” 1960 nr 19, z 8 maja, s. 6, 11.

Flaszen Ludwik: „Orfeusz” – informacja, [w:] „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 1 (marzec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 31–32; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 41.

Treugutt Stefan: Eksperymentaliści z Opola, „Przegląd Kulturalny” 1960 nr 18, z 28 kwietnia, s. 9.

Zagórski Jerzy: Między heroizmem a zuchwałością, „Kurier Polski” 1960 nr 84, z 8 kwietnia, s. 4. Przedruk: „Performer” 2016 nr 11–12.

 

1976

Mykita-Glensk Czesława: Życie teatralne Opola. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Instytut Śląski, Opole 1976, s. 201–202 i 284.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Orfeusz” według Cocteau, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 15.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 65–67 i 363.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Jestem komisarz policji Jan Paweł Gawlik”. „Orfeusz” według Jeana Cocteau, [w:] tejże: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, 17–25.

 

2018

Kosiński Dariusz: Niewinni czarodzieje, [w:] tegoż: Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959–1960), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2018, s. 11–65.