Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Krzesła

Zestawiła Karolina Sołtys

 

W języku polskim

1957

Adamski Jerzy: Ionesco – Kott – Adamski, „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 38, z 19 września.

Adamski Jerzy: Korespondencje. Ionesco – Kott – Adamski „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 38, z 19–25 września, s. 11 (korespondencja z Paryża).

Falkowski Jerzy, Kurczyna Adam: Pierwsze Zielone światła. Na marginesie premier „Krzeseł” i „Balu manekinów”, „Walka Młodych. Miesięcznik Instrukcyjny Związku Młodzieży Polskiej (Tygodnik)” Warszawa 1957 nr 19, z 6 sierpnia, s. 5.

Flaszen Ludwik: Klapa albo o potrzebie radości, „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 33, z 15–21 sierpnia, s. 1 i 5. Przedruki [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 49–54; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 33–35.

Greń Zygmunt: Krakowskie komedie omyłek, „Życie Literackie” 1957 nr 37, z 15 września, s. 1.

Greń Zygmunt: W teatrze. Nuda – i przeciwko niej, „Życie Literackie” 1957 nr 29, z 21 lipca, s. 9.

Gruda Józef: Po obejrzeniu „Krzeseł” w Teatrze Poezji, „Teatr i Film” 1957 nr 9, z 1 października.

Jędrzejczyk Olgierd: Niesamowite, „Gazeta Krakowska” 1957 nr 259.

Kott Jan: Ionesco i nieporozumienie krakowskie (w dziale JAK WAM SIĘ PODOBA?), „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 35, z 29 sierpnia – 4 września, s. 3.

Kudliński Tadeusz: Krzesła – Puste?, „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 28.

Passakas Jerzy: Chleb i niebo, „Kierunki” 1957 nr 3, z 14 sierpnia.

Vogler Henryk: Krzesła” czyli tragiczna farsa, „Dziennik Polski” 1957 nr 160, z 7 lipca.