Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Bogowie deszczu/Pechowcy

Zestawiła Karolina Sołtys

 

W języku polskim

1958

Barnaś Kazimierz: „Bogowie Deszczu”, „Teatr” 1958 nr 16, z 15–31 sierpnia, s. 7–8.

Falkowski Jerzy: Niektóre twarze naszego pokolenia, „Współczesność” 1958 nr 30, z 1–15 grudnia, s. 8.

Greń Zygmunt: Bogowie deszczu, „Dziennik Polski” 1958 nr 165.

Grotowski Jerzy: Leszek Herdegen. Aktor publicystyczny, „Współczesność” 1958 nr 31, z 16 grudnia, s. 8. Przedruk: tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 102–104.

Jaszcz [Roman Szydłowski]: W kręgu obyczajowym, „Trybuna Ludu” 1958 nr 274, z 1 października.

Konopacka-Csala Krystyna: Co oni mają ROBIĆ?, „Trybuna Opolska” 1958 nr 273, z 17 listopada, s. 3.

Kudliński Tadeusz: Skądże Bogowie, „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 40, z 5 października, s. 6.

Natanson Wojciech: O młodości, „Teatr” 1958 nr 16, z 15–31 sierpnia, s. 6–7.

Passakas Jerzy: Bogowie deszczu, „Kierunki” 1958 nr 33, z 17 marca, s. 12.

Pochroń Edward: Opole. Upartym ku chwale, „Życie Literackie” 1958 nr 48, z 30 listopada, s. 10.

rk [R. Balcerzak], Rozmowa z reżyserem. Przed premierą „Pechowców”, „Trybuna Opolska” 1958 nr 265, z 7 listopada, s. 5.

a) Wyznanie realizatorów spektaklu; b) Motta reżysera; c) Z teatralnego scenariusza spektaklu; d) Wyznanie reżysera, w programie spektaklu Bogowie deszczu, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera: 4 lipca 1958, s. 4–11 (z nienumerowanych). Przedruk [z programu do Bogów deszczu]: [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 86–89.

Zastępca: Sensacyjny pojedynek: reżyser contra autor, „Echo Krakowa” 1958 nr 159.

 

1959

Grotowski Jerzy: Pieszczochy. Korespondencja własna z Paryża, „Ekran” 1959 nr 3, z 18 stycznia, s. 7. Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 109–113.

rk [Romana Konieczna]: Przed premierą „Pechowców”. Rozmowa z reżyserem, „Trybuna Opolska” 1958 nr 265, z 17 listopada, s. 5.

Grotowski Jerzy: Twórcze ambicje teatru, „Współczesność” 1958 nr 29, z 16 listopada, s. 3. Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 94–97.

Grotowski Jerzy: Rozmowy w Elsynorze, kolejne części opublikowano [w:] cz. 1: „Ekran” 1958 nr 41, z 12 października, s. 6; cz. 2: „Ekran” 1958 nr 42, z 19 października, s. 7; cz. 3: „Ekran” 1958 nr 44, z 2 listopada, s. 10. Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 90–93. Nieco zmieniony fragment części pierwszej zatytułowany Teatr i Graal został włączony do programu przedstawienia Pechowców w Teatrze 13 Rzędów w Opolu.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 42–47.

 

2009

Targoń Joanna: Don Kichot w okularkach dla krótkowidzów, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 2009, z 20 marca.

Targoń Joanna: Wokół Jurka zawsze coś się działo. Rozmowa z Romaną Próchnicką, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 2009, z 20 marca.