Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Kordian

Zestawili Monika Blige i Dariusz Kosiński

 

1962

Flaszen Ludwik: „Kordian”. Komentarz do inscenizacji Jerzego Grotowskiego, „Materiały – Dyskusje” 1962 nr 7 (luty), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 49–50; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 60–62.

Kelera Józef: III Festiwal Wrocławski. Niespodzianki, omyłki, propozycje, sygnały, „Teatr” 1962 nr 14, z 16–31 lipca, s. 6–10.

Kwiatkowski Jerzy: Wewnątrz „Kordiana”, „Współczesność” 1962 nr 13, z 1–15 lipca, s. 4.

Piwińska Marta: „Kordian” w Teatrze 13 Rzędów, „Teatr” 1962 nr 8, z 16–30 kwietnia, s. 8–9. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 148–151.

Siemiatycka Krystyna: Opolski „kij w mrowisko”, czyli eksperymenty 13 Rzędów, „Ga­zeta Białostocka” 1962 nr 118, z 19–20 maja, s. 4.

Stankowska Halina: Kordian w kaftanie bezpieczeństwa, „Trybuna Opolska” 1962 nr 63, z 15 marca, s. 3.

Szczawiński Józef: Szaleństwo z metodą, „Kierunki” 1962 nr 15, z 15 kwietnia, s. 2, 10.

Szydłowski Roman: Rekonesans opolski, „Trybuna Ludu” 1962 nr 73, z 15 marca, s. 6.

Zast., III Wrocławski Festiwal Teatralny. Kordian do góry nogami, „Słowo Polskie” 1962 nr 122, z 24 maja, s. 2.

 

1963

Jerzy Falkowski: Pretensje i laury, „Kalendarz Opolski na rok 1963”, Opole [1962], s. 252–257.

Kubacki Wacław: „Kordian” na wariackich papierach, „Kultura” 1963 nr 21, z 3 czerw­ca, s. 4. Przedruki [w:] tegoż: W wyobraźni, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1964, s. 137–138; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 152–161.

Flaszen Ludwik: Teatr w oczach polonisty, „Współczesność” 1963 nr 14, z 16–31 lipca, s. 9.

 

1965

Flaszen Ludwik: Filolog w teatrze i inni, „Odra” 1965 nr 11, s. 79–81. Przedruki [w:] tegoż: Cyrograf, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 14–19; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 343–349; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 162–166.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Kordian” według Słowackiego, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński, Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 23–25.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Co za ludzie, co za pokolenie…” „Kordian” według Juliusza Słowackiego, [w:] Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 69–86.

 

2006

Kaczyńska Leokadia: Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie „Kordiana” (1945–2000), Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 132–153.

 

2009

Kosiński Dariusz: Chrystus i miotła – „Kordian”, [w:] tegoż: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 130–139.

Wróblewska Jolanta: Kordian to wariat! – o inscenizacji Jerzego Grotowskiego, „Polonistyka” 2009 nr 11, s. 32–36.

 

2010

Masłowski Michał: Scenariusz Grotowskiego według „Kordiana”, [w:] Słowacki/Gro­towski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusz Kosińskiego i Wandy Świątkow­skiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Wrocław 2010, s. 77–89.

 

2013

Kosiński Dariusz: Kordian – profanacje, „Performer” 2013 nr 6.

 

2015

Kosiński Dariusz: Polskość jako szaleństwo, [w:] tegoż: Grotowski. Profanacje, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, s. 93–175.