Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Kain

Zestawiły Monika Blige i Karolina Sołtys

 

1960

A[ndrzej] W[róblewski]: Udana próba zbliżenia, „Teatr” 1960 nr 6, s. 23.

AWR [Andrzej Wróblewski]: Reflektorem po scenach, „Przegląd Kulturalny” 1960 nr 10, z 3 marca, s. 9.

Biblijna tragigroteska w Teatrze 13 Rzędów, „Trybuna Opolska” 1960 nr 24, z 29 stycznia, s. 4.

eb., „Teatr 13 Rzędów” przyjechał do Warszawy, „Kurier Polski” 1960 nr 77, z 31 stycznia, s. 2.

e.c. [Edward Csató]: Ceterum censeo, „Teatr” 1960 nr 11, z 1–15 czerwca, s. 8.

Eberhardt Konrad: Rzecz o niemocy teatru, „Ekran” 1960 nr 19, z 8 maja, s. 6, 11.

Falkowski Jerzy: Biblijny kabaret z udziałem Byrona, „Współczesność” 1960 nr 5, z 1–15 marca, s. 9. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 113–116.

Flaszen Ludwik: „Kain” – informacja, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 2 (styczeń), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 266–269; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 33–35; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 42–44.

Flaszen Ludwik, Grotowski Jerzy: Przyszły sezon w 13 Rzędach, „Trybuna Opolska” 1960 nr 142, z 16 czerwca, s. 3. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 169–171.

Jasińska Zofia: Młodzi szukają, „Więź” 1960 nr 5, s. 149–153. Przedruk [w:] „Performer” 2016 nr 11–12.

Jaszcz [Jan Alfred Szczepański]: Byron nabity we Flaszena, „Trybuna Ludu” 1960 nr 94, z 3 kwietnia, s. 6.

Jaszcz [Jan Alfred Szczepański]: Jak urabiać opinię, „Trybuna Ludu” 1960 nr 88, z 28 marca, s. 4.

Jaszcz [Jan Alfred Szczepański]: Pierwszy kot – za płot. Ale…, „Trybuna Ludu” 1960 nr 97, z 6 kwietnia, s. 8.

„Kain”, czyli jak zabić autora, stenogram dyskusji z udziałem: Ludwika Flaszena, Konstantego Puzyny, Andrzeja Stawara, Adama Tarna i Krzysztofa Teodora Toeplitza, „Dialog” 1960 nr 6, s. 138–145.

Korczak Jerzy: W błocie…, „Głos Wielkopolski” 1960 nr 31, z 6 lutego, s. 3.

Kudliński Tadeusz: Świat se tańcuje, „Dziennik Polski” 1960 nr 61, z 12 marca, s. 4.

Kos[ińska] M[aria]: Teatr „13 Rzędów”, „Życie Warszawy” 1960 nr 87.

Lubecki Władysław: Eksperymentalny „Kain”, „Trybuna Opolska” 1960 nr 30, z 5 lutego, s. 3.

Między groteską a powagą, z Jerzym Grotowskim rozmawia Wanda Chila, „Głos Wielkopolski” 1960 nr 20, z 24–25 stycznia, s. 4. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 166–168.

Minkowski Aleksander: O! pole, „Świat” 1960 nr 10.

Sinko Grzegorz: Martwy Byron i żywy Grotowski, „Nowa Kultura” 1960 nr 11, z 13 marca, s. 8. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 117–120.

Es[manowski] Stefan: Margines teatralny, „Tygodnik Zachodni” 1960 nr 12.

Ryszard [Zbyszko Bednorz]: Byron „zlaicyzowany”, „Tygodnik Powszechny” 1960 nr 11, z 13 marca, s. 6.

Treugutt Stefan: Eksperymentaliści z Opola, „Przegląd Kulturalny” 1960 nr 18, z 28 kwietnia, s. 9.

W[róblewski] A[ndrzej]: Udana próba zbliżenia, „Teatr” 1960 nr 6, z 15–31 marca, s. 23.

Zagórski Jerzy: Między heroizmem a zuchwałością, „Kurier Polski” 1960 nr 84, z 8 kwietnia, s. 4.

Zastępca [Bożena Zagórska]: Lord Byron w ludowym Opolu, „Echo Krakowa” 1960 nr 32, z 9 lutego, s. 3.

 

1961

Bąk Bogdan: Byron, Grotowski i Spółka, „Odra” 1961 nr 7, z 21 lutego, s. 8.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Kain” według Byrona, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 15–16.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 67–72.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Tekst nuży, jeśli nas nie obchodzą jego idee”, „Kwartalnik Opolski” 2004 nr 4, s. 63–79. Przedruk [w:] Agnieszka Wójtowicz: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 27–42.

 

2018

Kosiński Dariusz: Alfa, Omega i to, co pomiędzy, [w:] tegoż: Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959–1960), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2018, s. 77–138.