Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Tragiczne dzieje doktora Fausta

Zestawiły Monika Blige i Karolina Sołtys

 

1963

Danecki R.: Nasz recenzent zanotował, „Ekspress Poznański” 1963 nr 251.

Falkowski Jerzy: Po opolskim sezonie teatralnym 1962–1963. Prywatny bilans recenzenta, „Kalendarz Opolski na rok 1964”, TRZZZ, Opole 1963.

Flaszen Ludwik: Tragiczne dzieje doktora Fausta”. Komentarz do przedstawienia, „Materiały – Dyskusje” 1963 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 306–309; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 70–71; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 79–80.

J[agoszewski] M[ieczysław]: „Tragiczne dzieje doktora Fausta”, „Dziennik Łódzki” 1963 nr 138, z 11 czerwca, s. 3.

Kelera Józef: Krótka seria z suplementem, „Odra” 1963 nr 2, s. 79–82.

Kustow Michael: Ludens Mysterium Tremendum et Fascinosum, „Proscenium” Teatr Polski w Poznaniu, sezon 1963/1964, 1964 (styczeń–luty). Pierwodruk w języku angielskim Ludens Mysterium Tremendum et Fascinosum, „Encore” (Londyn) 1963 IX–X, s. 9–14.

Nienacki Zbigniew: Tradycja i nowoczesność w Pałacyku ZMS, „Odgłosy” 1963 nr 10, z 10 marca, s. 1, 4.

O[lgierd] B[łażewicz]: Alchemicy teatru, „Głos Wielkopolski” 1963 nr 254.

ob. [Olgierd Błażewicz]: Teatr-Laboratorium w Poznaniu, „Głos Wielkopolski” 1963 nr 251.

Sbrana Leone: Notatnik z podróży po Polsce, „Współczesność” 1963 nr 16, z 16–31 lipca, s. 2.

z [Zenon Bosacki]: „Dzieje doktora Fausta” na scenie Teatru 13 Rzędów, „Gazeta Poznańska” 1963 nr 252, z 23 października, s. 4.

Zatrybówna Alicja: 13 Rzędów. Antyteatr czy teatr nowoczesny?, „Gazeta Zielonogórska” 1963 nr 252, z 23 października, s. 3. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 171–173.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Tragiczne dzieje doktora Fausta” według Marlowe’a, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 33–34.

 

1964

Błoński Jan: 13 rzędów nie takich jak inne, „Przekrój” 1964 nr 1025, z 29 listopada, s. 5–6.

Kłossowicz Jan: Podróż do źródeł teatru, „Polityka” 1964 nr 51–52, z 19–26 grudnia, s. 7. Przedruki [w:] tegoż: Teatr stary i nowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973, s. 162–175; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 238–249.

Mykita-Glensk Czesława: Życie teatralne Opola, „Kwartalnik Opolski” 1964 nr 3–4.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Tragiczne dzieje doktora Fausta” według Marlowe’a, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 33–34.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 73–75.

 

1992

Gurawski Jerzy: Grotowski miał sześć palców, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 51–57.

 

1995

Cieślak Ryszard: Szaleństwo Benwolia, wybór i opracowanie Zbigniew Jędrychowski, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 40–47.

 

2000

Cynkutis Zbigniew: Notatnik-pamiętnik, do druku podała Malina Cynkutis, opracowanie Zbigniew Jędrychowski, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 167–174.

 

2001

Barba Eugenio: Wartość jednego autobusu, przełożyła Monika Gurgul, [w:] Eugenio Barba: Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przełożyła Monika Gurgul, redakcja przekładu Anna Górka, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, s. 91–99. Pierwodruk „Rzeczpospolita” 2001 nr 110, s. D3. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 35–40.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Proszę Pana, czy ten teatr jest jeszcze teatrem?”. Tragiczne dzieje doktora Fausta” według Christophera Marlowe’a [w] Agnieszka Wójtowicz: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 93–115. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 335–357.

 

2007

Barba Eugenio: „Tragiczne dzieje doktora Fausta”: montaż tekstu, przełożył Grzegorz Ziółkowski [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa eter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 75–92.

 

2009

Kosiński Dariusz: Święty przeciw Bogu – „Tragiczne dzieje doktora Fausta”, [w:] Dariusz Kosiński: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 158–170.

 

2012

Paprocka-Podlasiak Bogna: Faust J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 23–61.

 

2016

Campo Giuliano, Molik Zygmunt: Głos i Ciało, przełożyli Andrzej Wojtasik i Ewa Oleszko-Molik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Wrocław – Kraków 2016, s. 201–203.

Kosiński Dariusz: „Do nieba? Bluźnisz daremnie”. Faust – Marlowe – Grotowski, „Pamiętnik Teatralny” 2016 z. 1–2, s. 5–49.

Świątkowska Wanda: „Tragiczne dzieje doktora Fausta” Christophera Marlowe’a: wstępny scenariusz Jerzego Grotowskiego wobec tekstu dramatu w przekładzie Jana Kasprowicza, „Performer” 2016 nr 11–12.

 

W językach obcych

Barba Eugenio: „Faust” di Marlowe, [w:] tegoż: Alla ricerca del teatro perduto. Una proposta dell’ avanguardia polacca, Marsilio Editori, Padova 1965, s. 19–27. Wersje angielskie: „Doctor Faustus”: Textual Montage, translated by Richard Schechner, „Tulane Drama Review” 1964, t 24. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Towards a Poor Theatre, edited by Eugenio Barba, preface by Peter Brook, Odin Teatrets Forlag, Holstebro 1968, s. 79–87.

Flaszen Ludwik: „The Tragical History of Dr Faustus”. A Commentary in the Performance, [w:] tegoż: Grotowski & Company, translated by Andrzej Wojtasik, edited by Paul Allain with the assistance of Monika Blige, with a tribute by Eugenio Barba, Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010, s. 97–98.

Kustow Michael: Ludens Mysterium Tremendum et Fascinosum, „Encore” (London) 1963, IX–X.

Temkine Raymonde: „La vie tragique du Docteur Faust”, [w:] tejże: Grotowski, La Cité, Lausanne 1968, s. 183–189.

Temkine Raymonde: Le théâtre psycho-dynamique de Jerzy Grotowski. Expérience de théâtre total, „Les Lettres Nouvelles” X 1963, nr 31, s. 121–133.