Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Książę Niezłomny

Zestawiła Monika Blige

 

1965

Bądkowski Lech: Prawo i szantaż, „Głos Wybrzeża” 1965 nr 252, z 23–24 października, s. 4 (nawiązanie do recenzji Tadeusza Rafałowskiego).

Dzieduszycki Wojciech: Co o tym myślę?, „Odra” 1965 nr 6, s. 85–86.

Flaszen Ludwik: „Książę Niezłomny”. Przypisy do przedstawienia, „Materiały i Dyskusje” 1965 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Wrocław. Przedruki pt. „Książę Niezłomny”, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 93–95; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 340–342; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 83–84; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 91.

Flaszen Ludwik: Książę Niezłomny”. Przebieg scen, Teatr Laboratorium 13 Rzędów [druk ulotny]. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 85–88; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 92–96.

Kelera Józef: Teatr w stanie łaski, „Odra” 1965 nr 11, s. 71–71. Przedruk [w:] tegoż: Pojedynki o teatr, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, s. 179–188; fragment [w:] tegoż: Grotowski wielokrotnie, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1999, s. 15–16; [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 105.

Łukasiewicz Jacek: Książę Niezłomny, [w:] tegoż: Zagłoba w piekle, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1965, s. 184–198.

Orłowski Władysław: Gościnne występy Teatru 13 Rzędów. „Książę Niezłomny”, „Głos Robotniczy” 1965 nr 236, z 5 października, s. 3.

Rafałowski Tadeusz: „Książę Niezłomny” w Teatrze „13 Rzędów”, „Głos Wybrzeża” 1965 nr 244, z 14 października, s. 4.

 

1966

Jabłonkówna Leonia: „Książę Niezłomny” w Teatrze 13 Rzędów, „Teatr” 1966 nr 2, z 16–31 stycznia, s. 8–9. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 178–183.

Miklińska Zofia: Szarlatan czy mag?, „Litery” 1966 nr 2.

Osiński Zbigniew: „Książę Niezłomny” w teatrze Grotowskiego, „Nurt” 1966 nr 2, s. 54–58. Przedruki: „Miesięcznik Literacki” 1966 nr 4, s. 48–53 (wersja zmieniona); [w:] tegoż: Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 222–257; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 386–416.

 

1968

Kreczmar Jan: O Grotowskim – nieuczenie, „Teatr” 1968 nr 23, z 1–15 grudnia, s. 8–9. Przedruk [w:] tegoż: Drugi notatnik aktora, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 183–190; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 184–188.

 

1992

Grotowski Jerzy: Przemówienie doktora honoris causa Jerzego Grotowskiego, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 19–24. Przedruk [w:] Promocja Jerzego Grotowskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 32–48; [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 862–870.

 

1995

Cieślak Ryszard: Szaleństwo Benwolia, na podstawie rozmowy przeprowadzonej przez Konstantinosa Themelisa, spisał z nagrania Bruno Chojak, wybór i opracowanie Zbigniew Jędrychowski, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 40–47.

Grotowski Jerzy: Książę Niezłomny Ryszarda Cieślaka, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 21–28. Przedruk [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 854–861.

 

1999

Kornaś Tadeusz: Aktor „ogołocony”: „Książę Niezłomny” Teatru Laboratorium, [w:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, pod redakcją Małgorzaty Sugiery, w cyklu „Wielkie dzieła teatralne” pod redakcją Krzysztofa Pleśniarowicza i Małgorzaty Sugiery, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 61–82; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 417–443; jako Aktor „ogołocony” – „Książę Niezłomny”, [w:] tegoż: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2009, s. 15–19.

 

2000

Saganiak Magdalena: Dramaty Słowackiego w teatrze Grotowskiego, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 374–402.

 

2001

Baczyńska Beata: Notatki o „Księciu Niezłomnym”, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 169–183.

 

2002

Baczyńska Beata: „Książę Niezłomny” w teatrze, [w:] tejże: Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polskie tłumaczenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 190–193.

 

2003

Osiński Zbigniew: Jeszcze raz o „Księciu Niezłomnym” w Reducie i w Teatrze Laboratorium, [w:] tegoż: Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, Gdańsk 2003, s. 479–518. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 444–480.

 

2005

Goźliński Paweł: Święty książę od obrazów, [w:] tegoż: Bóg aktor. Romantyczny teatr świata, Gdańsk 2005, s. 255–340.

Kosiński Dariusz: Książę, [w:] tegoż: Polski teatr przemiany, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 117–196, 427–437.

 

2008

Kornaś Tadeusz: Aktor – nie-aktor. „via negativa”, „ogołocenie” i „Drabina Jakubowa” w teatrze Jerzego Grotowskiego, [w:] Obecność aktora. Wykłady otwarte, pod redakcja Marcina Rochowskiego, Teatr Narodowy, Warszawa 2008, s. 126–140. Przedruk jako Via negativa, „ogołocenie” i „Drabina Jakubowa”, [w:] tegoż: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2009, s. 102–111.

 

2009

Kosiński Dariusz: Ku szczytowi, [w:] Kosiński Dariusz: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 180–215.

Barca de la Pedro Calderón/Słowacki Juliusz: El principe constante/Książę Niezłomny (Z Calderona d la Barca), edición bilingüe, introducción y notas de Beata Baczyńska/Wstęp i opracowanie wydania dwujęzycznego Beata Baczyńska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.

 

2010

Baczyńska Beata: „Bo ta ziemia, to gospoda / W ogromne naszej podróży”. Słowacki i Grotowski wobec tekstu Calderona, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 103–115.

Ouaknine Serge: Narysować język niewidzialnego, przełożyła Beata Biel, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 135–151.

 

2011

Ouaknine Serge: „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, przełożył Juliusz Tyszka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011.

 

2013

Kolankiewicz Leszek: Prawda i zmyślenie, [w:] Grotowski – narracje, zespół redakcyjny Agata Chałupnik, Zofia Dworakowska, Małgorzata Terlecka-Reksnis, Joanna Woźnicka, wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 8–27.