Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Misterium-buffo

Zestawili Dariusz Kosiński i Monika Blige 

1960

Bąk Bogdan: Misteryjne „Misterium”, „Odra” 1960 nr 34, z 28 sierpnia, s. 6. Przedruk „Performer” 2016 nr 11–12.

Falkowski Jerzy: Majakowski na głowie i w cynowej balii, „Współczesność” 1960 nr 17, z 15 września, s. 6. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 127–131.

Falkowski Jerzy: Teatr, który jeszcze szokuje, „ITD” 1960 nr 17, z 13 listopada, s. 12.

Flaszen Ludwik: „Misterium-buffo” – informacja, [w:] „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 1 (marzec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 36–37; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 45–48.

Grotowski Jerzy: Farsa-misterium (tezy), komentarz Janusza Deglera, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 245–254. Przedruk [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 191–197.

Lubecki Władysław: Wielkie nieporozumienie, „Trybuna Opolska” 1960 nr 244, z 13 października, s. 4.

Ryszard [Zbyszko Bednorz]: List z Opola. Misterium Buffo, „Tygodnik Powszechny” 1960 nr 40, z 2 października, s. 6.

Sito Jerzy S.: Dialektyka przemian, „Polityka” 1960 nr 42, z 15 października, s. 7. Przedruk „Performer” 2016 nr 11 –12, źródło: .

Zdanowicz Janina: Uwspółcześniony Majakowski, „Ekran” 1960 nr 35, z 28 sierpnia, s. 10. Przedruk [w:] „Performer” 2016 nr 11–12.

 

1961

Kudliński Tadeusz: Raczej – „Łaźnia”, „Dziennik Polski” 1961 nr 18, z 21 stycznia, s. 3. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 132–133.

 

1976

Mykita-Glensk Czesława: Życie teatralne Opola. Od czasów najdawniejszych do współczesności. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1976, s. 206–207 i 285.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Misterium-buffo” według Majakowskiego, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, wydawnictwo Interporess, Warszawa 1978, s. 17–18.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 76–78.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Największy skandal teatralny naszej doby”. „Misterium Buffo” według Włodzimierza Majakowskiego, [w:] tejże: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 43–48.

 

2016

Kosiński Dariusz: Farsa-misterium, czyli nie ma innego socjalizmu, „Performer” 2016 nr 11–12, źródło: https://grotowski.net/performer/performer-11-12/farsa-misterium-czyli-nie-ma-innego-socjalizmu. Wersja rozszerzona [w:] tegoż: Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959–1960), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2018, s. 139–193.