Bibliografia prac o Jerzym Grotowskim i Teatrze Laboratorium

2011-03-27
2022-06-02

Spis treści:

Bibliografia obejmuje najważniejsze opracowania i zbiory materiałów poświęcone osobie i działalności Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium. Znalazły się w niej druki zwarte i artykuły. Nie znalazły się notki informacyjne, recenzje i artykuły krytyczne o charakterze bezpośrednich reakcji. Całość podzielona jest na druki zwarte i artykuły. Układ wewnątrz części jest alfabetyczny według nazwisk autorek i autorów, przy czym publikacje poszczególnych osób ułożono w porządku chronologicznym.

W pracy nad zestawieniem wykorzystano bibliografie opracowane przez Adelę Karsznię i Grzegorza Ziółkowskiego (bibliografia opracowań w języku angielskim).