Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Siakuntala

Zestawiły Monika Blige i Karolina Sołtys

 

1960

Flaszen Ludwik: „Siakuntala”. Regulamin patrzenia dla widzów, a szczególnie recenzentów, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 5 (grudzień), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 290–293; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 38–40; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 49–50.

Jędrzejczyk Olgierd: Opolska „Siakuntala”, „Gazeta Krakowska” 1960 nr 307, z 27 października, s. 6. Przedruk „Performer” 2016 nr 11–12.

 

1961

Bąk Bogdan: Ostry erotyk, „Odra” 1961 nr 1, s. 6.

Kudliński Tadeusz: „Siakuntala” – biomechaniczna, „Dziennik Polski” 1961 nr 15, z 18 stycznia, s. 4. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 136–138.

L[eja] M[agda]: Cudzoziemka w Opolu, „Sztandar Młodych” 1961 nr 5, z 6 stycznia, s. 2. Przedruk „Performer” 2016 nr 11–12.

Lau Jerzy: Poszukiwacze teatru środka, „Argumenty” 1961 nr 4, z 22 stycznia, s. 8. Przedruk „Performer” 2016 nr 11–12.

Ryszard [Zbyszko Bednorz]: „Siakuntala”, czyli cyrk z regulaminem, „Tygodnik Powszechny” 1961 nr 1, z 1 stycznia, s. 6. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 134–135.

 

1962

Przejazdem w Krakowie: mówi Siakuntala, z Reną Mirecką rozmawia A.M., „Dziennik Polski” (Kraków) 1962 nr 77, z 31 marca, s. 6.

 

1969

Byrski Maria Krzysztof: Grotowski a tradycja indyjska, „Dialog” 1969 nr 8, s. 86–91.

 

1984

Gurawski Jerzy: Architekt w Teatrze Laboratorium, „Dialog” 1984 nr 5, s. 97–100.

 

2012

Kołdrzak Elżbieta: Kontemplacja i ekspresja – „Śakuntala” Kalidasy według Jerzego Grotowskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 2012 nr 2, s. 21–52. Przedruk w wersji zmienionej pod tytułem: „Siakuntala”, erotyk staroindyjski w dwóch aktach według dramatu Kalidasy w reżyserii Jerzego Grotowskiego, Teatr 13 Rzędów w Opolu, [w:] tejże: Śakuntala [Abhidźńanaśakuntalam]. Dramat staroindyjski Kalidasy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 196–236.

 

2018

Kosiński Dariusz: Erotyk indyjski, [w:] tegoż: Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959–1960), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2018, s. 195–268.