Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Studium o Hamlecie

Zestawiła Monika Blige

 

1964

Flaszen Ludwik: „Studium o Hamlecie”, druk ulotny, Teatr Laboratorium 13 Rzędów. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór i opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 337–339; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 72–73; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 81–83.

Grodziński Juliusz: Hamlet – w rękach szamanów, „Panorama Północy” 1964 nr 12–13, z 22–29 marca, s. 22.

Kelera Józef: Hamlet i inni, „Odra” 1964 nr 5, s. 77–79. Przedruk [w:] Józef Kelera: Pojedynki o teatr, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, s. 93–98; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 174–177.

 

Nowe „Być albo nie być” w Teatrze Laboratorium, z Jerzym Grotowskim rozmawiają Stanisław Nyczaj i Jerzy Wróblewski, „Nasze Sprawy” 1964 nr 2, s. 6–8 [pismo studentów opolskiej WSP]. Przedruk [w:] Stanisław Nyczaj: Przedążyć pęd Ziemi; malarstwo Uty Przyboś; w suplemencie wywiad z poetą oraz wywiad z Jerzym Grotowskim, Oficyna Wydawnicza Ston 2, Kielce 2009, s. 97–100.

1976

Mykita-Glensk Czesława: Życie teatralne Opola. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1976, s. 214–216, 287.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Studium o Hamlecie” według Szekspira-Wyspiańskiego, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 34–35.

 

1980

Zbigniew Osiński: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 118–123.

 

1992

Flaszen Ludwik: „Hamlet” w laboratorium teatralnym, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 167–171. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 74–79; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 84–87.

Osiński Zbigniew: Komentarz do artykułu Ludwika Flaszena, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 171–173.

 

1993

Osiński Zbigniew: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993, s. 83–84, 124.

 

2001

Barba Eugenio: Hamlet bez przyjaciół, [w:] Eugenio Barba: Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przełożyła Monika Gurgul, redakcja przekładu Anna Górka, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, s. 101–110.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „I Hamlet został Żydem”. „Studium o Hamlecie” według Williama Szekspira i Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Agnieszka Wójtowicz: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 117–142. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 358–385 oraz jako część artykułu: Próba leczenia postawy romantycznej za pomocą postawy romantycznej (Grotowski i narodowe mity), [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod redakcją Dariusza Kosińskiego, Societas Vistulana, Kraków 2007, s. 187–197.

 

2008

Świątkowska Wanda: „Mulista mogiła” – śmierć Ofelii według Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Osterwy i Jerzego Grotowskiego, [w:] Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Doroty Jarząbek, Danuty Saul, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 259–268.

 

2009

Kosiński Dariusz: Podróż ku nieznanemu – „Studium o Hamlecie”, [w:] Dariusz Kosiński: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 171–179.

 

2010

Świątkowska Wanda: Królewicz i Książę Osterwy i Grotowskiego, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego, Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 117–133.

 

2011

Niziołek Grzegorz: „Hamlet” Grotowskiego, czyli co jest w Polsce nie do pomyślenia, [w:] Poetyka kulturowa polskiego Szekspira, pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Buchwald, Instytut Teatralny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 55–80; przedruk [w:] tegoż: Polski teatr zagłady, Instytut Teatralny, Warszawa 2013, s. 309–333.

Świątkowska Wanda: Czy Hamlet umarł? Problematyczność faktów wokół „Studium o Hamlecie” Jerzego Grotowskiego, [w:] Nowe historie 02. Wymowa faktów, pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2011, s. 85–96.

 

2016

Świątkowska Wanda: Hamleci Jerzego Grotowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016. [Książka zawiera pełen wykaz wszystkich źródeł na temat spektaklu.]