Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Wujaszek Wania

Zestawiła Karolina Sołtys

W języku polskim

Flaszen Ludwik: Czechow w Krakowie, „Echo Krakowa” 1959 nr 59.

Greń Zygmunt: Niepoprawni i naiwni. Czechow – Zapolska – Rittner, „Życie Literackie” 1959 nr 16, z 19 kwietnia, s. 8.

Jędrzejczyk Olgierd: Korowód Czechowa, „Gazeta Krakowska” 1959 nr 83, s. 3.

Grotowski Jerzy: Impresje na marginesie pracy nad „Wujaszkiem Wanią”, w programie spektaklu Wujaszek Wania, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera: 14 marca 1959, s. 4–12 (z nienumerowanych). Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 118–120.

Grotowski Jerzy: Teatr a człowiek kosmiczny. Kilka impresji, w programie spektaklu Wujaszek Wania, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera: 14 marca 1959, s. 7–12 (z nienumerowanych). Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 121–125.