2011-06-10
2014-04-07

Zapis spotkania Zygmunta Molika z aktorami Anatolija Wasiljewa

Spotkanie zespołu Anatolija Wasiljewa z Zygmuntem Molikiem, Wrocław, 18 kwietnia 1990.

Zapis rozmowy ze wstępem Zbigniewa Osińskiego ukazał się w broszurze: Zygmunt Molik, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1992, s. 21–36.