2017-12-22
2020-12-04
Richard Schechner

Performując XXI wiek [wideo]

Filmowy zapis wykładu profesora Richarda Schechnera, wygłoszonego 19 października 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach wykładów mistrzowskich Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Wydarzenie odbyło się we współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład w języku angielskim, z wprowadzeniem profesora Mirosława Kocura.

Jaka może być rola artystów, zwłaszcza artystów teatru, tańca, muzyki i performansu, w świecie dotkniętym wojnami, konfliktami na tle etnicznym, nierównościami majątkowymi i degradacją środowiska? Czy mogą oni teoretyzować i praktykować nowy „trzeci świat sztuki”, który poruszałby i łagodziłby problemy trapiące ludzkość, a wręcz całą planetę? Między innymi na te pytania starał się odpowiedzieć profesor Richard Schechner podczas wrocławskiego wykładu.

O autorze