2017-12-22
2021-03-29
Jędrzej Morawiecki

„Wtedy zmieniło się wszystko”. Druga scena, czyli opisy doświadczeń mistycznych i odmiennych stanów świadomości

Nagranie, część 1

Zapis dźwiękowy wykładu dr. Jędrzeja Morawieckiego, wygłoszonego 21 kwietnia 2017 roku w ramach kursu wiodącego „Szamanizm syberyjski. Praktyka” Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

W świetle niedawnych doniesień prasowych i decyzji sądów w dzisiejszej Rosji mówić można o prześladowaniu „nienormatywnych” grup religijnych. Wśród represjonowanych grup znajdują się również szamaniści i neoszamaniści. W opartym na pogłębionych wywiadach biograficznych wykładzie, dr Jędrzej Morawiecki prezentuje opisy doświadczeń mistycznych mieszkańców dawnego ZSRR i ich znaczenie w życiu przeżywających je osób. Przytaczane wypowiedzi zostały zebrane przez autora podczas badań terenowych w Tomsku, Krasnojarsku i Ułan Ude.

O autorze