2017-12-22
2020-02-21
Walerij Stiepanowicz Topojew

Fizyk-psycholog-szaman: badania naukowe a praktyki szamanistyczne [wideo]

Zapis filmowy wystąpienia Walerija Topojewa w ramach międzynarodowej konferencji „Szamanizm syberyjski. Praktyka/performatyka”, organizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, która odbyła się w Barbarze: Infopunkt/Kawiarnia w dniach 17–18 lutego 2017 roku. Współprowadzącą spotkanie była profesor Walentina Charitonowa. Z języka rosyjskiego na polski tłumaczył konsekutywnie Jędrzej Morawiecki.

W ramach wrocławskiego spotkania Walerij Topojew przedstawił zarys działalności eksperymentalnej Centrum Badania Szamanizmu i Innych Tradycyjnych Wierzeń i Praktyk, zademonstrował specyfikę kamłania szamańskiego u Chakasów, a także zaprezentował nagrania wykonywanych przez siebie rytuałów. Podczas wystąpienia prelegentowi towarzyszyła profesor Walentina Cahritonowa. Ponadto gość udzielił swobodnego wywiadu.

O autorze