2017-12-22
2021-03-22
Walentina Iwanowna Charitonowa

Odrodzenie szamanizmu w Rosji: przyczyny, specyfika, konsekwencje [wideo]

Filmowy zapis wystąpienia profesor Walentiny Charitonowej w ramach międzynarodowej konferencji „Szamanizm syberyjski. Praktyka/performatyka”, organizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, która odbyła się w Barbarze: Infopunkt/Kawiarnia w dniach 17–18 lutego 2017 roku. Wystąpienie z języka rosyjskiego na polski tłumaczył konsekutywnie Jędrzej Morawiecki.

Kwestia „odrodzenia szamanizmu” omówiona została w kontekście społeczno-ekonomicznym, etnokulturowym oraz religijnym. Podczas wykładu przedstawiono portrety i specyfikę praktyki poszczególnych szamanów i neoszamanów w Rosji. Szczególna uwaga poświęcona została charakterystyce osobowości szamana, skłonności do twórczości i wchodzeniu w odmienne stany świadomości, kwestii „choroby szamańskiej” i widzeniom szamańskim.

Podczas wykładu przedstawiono również nagrania dokumentujące praktyki szamanów tradycyjnych, „szamanów bez bębnów” i neoszamanów z różnych regionów Syberii oraz zapisy filmowe wykonane podczas specjalnych seminariów laboratoryjnych w Instytucie Etnologii i Antropologii Rosyjskiej Akademii Nauk, w tym również eksperymentów badających osobowości (neo)szamanów.

O autorce